Illustrasjon: Creative Commons (CC)

Illustrasjon: Creative Commons (CC)

Mediekompetanse i vår tid

Av Morteza Amari

Media er det mektigste kulturelle fenomenet i vår tid. Vi er daglige konsumenter av en eller annen form for medier.

Media i denne sammenhengen referer til budskap overført til alle former for elektroniske- og trykte medier og kunstneriske uttrykk. Medier gir oss tilgang til informas­jon og kunnskap og samtidig er med å forme våre holdninger og verdier.

Produksjon og konsumering av media gir oss flotte muligheter med hensyn til kunnskapsformidling og tilgang til informasjon, men den enorme og mektige kraften in­nebærer også en del utfordringer. Kunnskap om medieproduksjon og distribusjon, samt kunnskap om mediets makt og påvirkning er viktige for å mestre oppgaver i et mediesamfunn.

Dannelse i vår tid vil blant annet være å bli kloke konsumenter av medier og å bli kloke deltakere i demokratiet i et mediesamfunn. Mediekompetanse opparbeider ferdigheter i kritisk tenkning som kreves i å ta beslutninger i ulike op­pgaver i samfunnet. Det innebærer også evnen til å finne, analysere, evaluere og formidle kunnskap og informasjon i medier.

Studiet Digital mediedesign har som mål å fremme kompetanse i ulike type medier. Dette magasi­net er spesielt for vårsemesteret 2012 som fokuserte på film- og webmediet; «Digital video og ani­masjon (15 studiepoeng) og Web- og informasjonsdesign (15 studie­poeng)».

 


Innlegget er tidligere publisert i Digital mediedesign magasinet nr 2. Her er direkte linken til magasinet: http://issuu.com/digitalmediedesign/docs/digitalmediedesign2

 

Reklamer