Illustrasjon: Creative Commons (CC)

Illustrasjon: Creative Commons (CC)

Filmkunnskap

Av Morteza Amari

Hvem har lært deg å løse Rubiks kube? Spurte jeg en gutt på 13 år som løste den på imponerende kort tid. Jeg har lært den på youtube! Svarte han. En annen gang skrøt en far av sin datters gitarspilling og at hun hadde lært det via youtube. Hun så på opplæringsvideoene og etter hvert kunne hun spille instrumentet på en god måte. Slike eksempler er det mange av og de gir et bilde av den oppvoksende generasjonens forhold til youtube. De bruker den ikke kun som underholdning     skanal, men også som læringskanal. Dette handler i grunnen ikke om historien om youtube som en suksessfull bedrift, men om læringspotensiale som ligger i filmen, som et levende medium i kombinasjon med bruken av et sosialt medium som youtube

Youtube sine offisielle tall hevder at det lastes opp 72 timer med video hvert minutt. Youtube har over en milliard unike brukere hver måned, over 4 milliarder timer med video blir sett på YouTube i måneden. I 2011 ble det sett videoer på YouTube mer enn 1 trillion ganger; det er nesten 140 ganger for hver person på jordkloden. Disse tallene vil sikkert øke når dette magasinet går i trykk! Youtube starter I 2005, men hvem kunne tro at den skulle bli en av de viktigste premissleverandørene for politikk, kunst og kultur i vår tid?

Presidentkandidatene i dag når massene via youtube. Eksempelvis Youtube-videoen av Barack Obama’s “A More Perfect Union” hadde over 7 millioner treff I 2008. Ekstreme og voldelige grupper bruker video for å fremme sine synspunkter. Stadig flere i musikk-, tv-, kunst- og filmbransjen bruker youtube for å markedsføre seg selv. Produsenter av elektronikk, software, handel og næring lager videoer eller «teasere» for å skape interesse for nye produkter. Utdanningsinstitusjonene legger ut forelesninger på nettet.

MOOC er det nye fenomenet innen utdanning der blant annet tilrettelegging av videoforelesninger/ videoveiledninger for studentene er en viktig del av kursopplegget. I tillegg til youtube kommer vimeo og mange andre video- og bildedeligsressurser på nette, samt alle andre sosiale medier som Facebook, Blogg, Twitter med flere som gir tilgang til videodeling. Nå har Vimeo ca 12 millioner registrerte brukere med over 70 millioner unike besøkere hver måned. Fremtidsutsiktene for internett viser stadig mer produksjon, deling og streaming av video. Google-glass- prosjektet skisserer en fremtid der videoopptak av personlige opplevelser og deling av disse opptakene dekker hele personens våkne tid i døgnet. Flere internasjonale eksperter hevder at innen 2014 vil 90 % av internett-traifkken være relatert til aktiviteter innen film, video og tv tjenester.

Vi ser jo også at videoopptaksfunksjonen nesten er blitt standard i alle elektroniske dingser. Stillbildekameraer, mobiltelefoner, nettbrett, tvspill-konsoller, smart-tv, spionutstyr og noen leketøy for barn er forbruksvarer som også har videoopptaksfunskjon i dag. Dette gjør produksjon av videofilmer enklere og med publiseringsverktøyene som youtube blir veien til å bli videoprodusent veldig kort. Brukeropplevelsen verdsetter autentisitet i opptakene høyere enn høy-videooppløsning.  Produksjon, publisering og konsumering av video både for underholdning og for læring er en del av hverdagen for den oppvoksende generasjonen. Skolene som dannelsesarena bør bruke video inn i læringsarenaer både for estetisk opplevelse, faglig utvikling og etiske refleksjoner.

Maher Bahloul og Carolyn Graham viser i boka «Lights! Camera! Action and the Brain» : The Use of Film In Education hvordan digital video produksjon får stadig viktigere rolle og bidra med læring i  dagens klasserom.

Jeg mener at filmkunnskap burde vært som en del av basiskunnskapen i skolen. Kunnskap om bruken av teknisk utstyr, virkemidler i film og filmredigering, men også læren om hvordan denne kunnskapen kan hjelpe oss med å konstruere ny kunnskap. Vi må sette filmkunnskapen inn i et læringsmiljø. Gjennom praktisk og teoretisk filmkunnskap vil vi kunne øke elevenes engasjement, refleksjonsnivå, generell mediekompetanse og om å bære ansvarlige medborgere i et demokrati.

Filmproduksjon handler også om samarbeid. Det er mange ledd i en filmproduksjon som skal fungere sammen. Elevene vil på denne måten lære om samarbeid og medvirkning. Det å bruke filmproduksjon i skolen handler ikke om å lage filmprodusenter av elevene, men å utvikle elevenes evne i problemløsning, kritisk tenkning, samarbeid og mellommenneskelig kommunikasjon. På denne måten kan vi øke elevenes bevissthet rundt samfunnsmessige spørsmål som miljø, økonomi, kulturelle og sosiale reformer, hevder Nikos Theodosakis i boka: «The Director in the Classrom».

Film og digital video er et emne i årstudiet Digital mediedesign som setter fokus på kunnskaper, holdninger og ferdigheter i produksjon og kosnumering av film, video og TV produksjon. Vi vil vise mulighetene i dette mediet som kan inspirere deg til å bruke mediet enten i klasserommet, som et ledd i en læringsprosess eller som eget skapende arbeid.

 


Innlegget er tidligere publisert i Digital mediedesign magasinet nr 4. Her er direkte linken til magasinet: http://issuu.com/digitalmediedesign/docs/magasinvaar2013issuu

Reklamer