silhouettes-78013_640

Illustrasjon: Creative Commons (CC)

Visuell kommunikasjon i digitale medier

Av Morteza Amari

I vår tid blir vi utsatt for massiv visuell stimuli gjennom TV, aviser, tidsskrifter, Internet, mobiler og mediebrett. Bildene fra mishandlede fanger i krigen, henrettelse av gisler, bilder fra verdenskatastrofer og ungdom som ukritisk legger ut bilder av sine jevnaldrende på nettet, er bare noen få eksempler på bildeformidling de siste tiårene. Det spesielle ved dette, er at det ikke er journalister i tradisjonell forstand som produserer og distribuerer det meste av slike bilder, men vanlige folk som; soldater, barn, ungdommer, husmødre m.fl. Den oppvoksende generasjonen eksperimenterer med alle leddene i produksjonsprosessen: de iscenesetter seg selv som fotografiske objekter, produserer/manipulerer/redigerer digitale bilder og distribuerer bilder via Internet, mobil og sosiale medier. ”Alle” i norske hjem eier digitalt kamera, mobilkameraer og annet utstyr som de kan fotografere med. Bare i Norge blir det laget papirkopier av millioner av bilder, og milliarder av bildefiler blir lagret på PC’ene og på nettet.

I det digitaliserte mediesamfunnet får vi flere og flere visuelle inntrykk, som gjør tilegnelsen av bildekunnskapen viktig for å mestre oppgavene i samfunnet. Flere og flere viktige avgjørelser i samfunnet tas på bakgrunn av bilder. Visuell kompetanse er nødvendig i et samfunn der en stor del av kommunikasjonen er visuell. Det har aldri i historien vært større behov for visuell kompetanse for den oppvoksende generasjon, som nå.

Mitt utgangspunkt er at kunst og håndverksfaget har en plass i den allmenndannende skolen som et allmenndannende fag. Faget skal formidle verdier, kunnskap og ferdigheter som forbereder barn til å møte fremtidige utfordringer i voksenverdenen. Utfordringene i fremtiden er sterkt knyttet til å ha tilegnet seg visuell kompetanse og kunst og håndverksfaget har en sterk posisjon i denne oppgaven. I kunnskapsløftet er digital kompetanse blitt betegnet som den femte grunnleggende ferdighet som ALLE skal beherske. I vår tid er digital kompetanse og visuell kompetanse to sider av samme sak, etter min mening.

Hovedmålet for studiet Digital mediedesign er å gi økt kompetanse på områdene Digital- og visuellkompetanse. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg grunnleggende kunnskap om bruk av teknologi innen visuelt skapende virksomhet, utvikle ferdigheter i bruk av informasjonsteknologi, innsikt i aktuell maskin- og programvare, utvikle estetiske- og visuelt kommunikative  evner og utvikle en kritisk og vurderende holdning til IKT.

Digital mediedesign er et nettbasert studium med samlinger ved Høgskolen i Telemark, Notodden. Studiet er organiser i fire emner og vi arbeider med å utvikle nye emner innen det digitale feltet og mediefeltet. Dette magasinet er en layout-oppgave i emnet: Digital grafisk design. Vi er stolte av å kunne presentere studentenes oppgaver på denne måten. Dersom du er interessert i digitale medier og gjerne vil ha faglig påfyll kan du søke på Digital mediedesign ved høgskolen i Telemark.


 

Innlegget er tidligere publisert i Digital mediedesign magasinet nr 1. Her er direkte linken til magasinet: http://issuu.com/digitalmediedesign/docs/digital_mediedesign

Reklamer