presentation-407291_640

Illustrasjon: Creative Commons (CC)

Analysekompetanse i kunst- og mediefag

Av: Morteza Amari

Analyse som metode ble utviklet av Renè Descartes på 1600-tallet. En analyse er en systematisk undersøkelse av et bilde, en sak, et artefakt, en tekst eller annet. De tradisjonelle vitenskapene har egne analysemodeller. Medieartefakter krever også ulike analytisk tilnærminger. Medieartefakter er sammensatt av enkelte bestanddeler og med å analysere får vi større innsikt i eller avdekke budskap i dem. I studiet digital mediedesign har vi avsatt tid til analyseoppgaver og refleksjoner omkring ulike medieartefakter som fotografier, reklamebilde, film og nettsider.

Hvorfor er analyse viktig og hvordan vil det hjelpe praktiseringen av de ulike delene i Kunst- og

mediefagene? I et dannelsesperspektiv vil arbeid med bildeanalyse være en komponent innen visuell kompetanse. Terry Eagleton (1984) kobler analytisk kritikk med politisk og sosial medbestemmelse.

Når bildeanalytisk kompetanse i samfunnet økes vil den utfordre aristokratiet og eneveldige stater. Det finnes en intern link mellom den offentlige debatten, utdanning, analysekompetanse og demokratisk medbestemmelse.

Liv Merete Nilsen (2000) påpekte i sin avhandling at stadig flere og store samfunnsmessige avgjørelse blir tatt med bakgrunn i visuelle presentasjoner. Store offentlige byggeprosjekter, innkjøp av store militære utstyr eller store forskningsprosjekter starter med å overbevise beslutningsmyndigheter gjennom visuelle presentasjoner. I hvilken grad har disse beslutningspersonene visuell kompetanse? Liz Wells (2003) hevder at mangelen på analytiske ferdigheter, kunnskap og kritiske tenkning vil føre til avmakt og sosial umyndiggjøring.

Digital mediedesign sitt arbeidsområde består av både praktiske ferdigheter og teoretiske tilnærminger til faget. En analytisk tilnærming til fotografiet vil igjen støtte opp bildefaglig kunnskap så vel som generelt innsikt i kulturelle prosesser.

Det er viktig å ha praktisk kunnskap om Foto, film, web, grafisk design, men også ha en analytisk kompetanse til å forstå disse områdene som kulturelle fenomener. Skolefagene formgivning og kunst og håndverk bør også ha større fokus på analysekompetansen.

Flere studentoppgaver i analyse av bilde, film, nettside og reklame er publisert på studiets bloggside: https://digitalmediedesign.wordpress.com/

——————————————————————————

Innlegget er tidligere publisert i Digital mediedesign magasinet nr 3. Her er direkte linken til magasinet: http://issuu.com/digitalmediedesign/docs/digital_mediedesign_3

Reklamer