blog-327073_640

Illustrasjon: Creative Commons (CC)

Fagformidling i blogg

Av: Morteza Amari

Formidling er en viktig del av alle former for skapende virksomhet og akademisk arbeid. Formidling kan være konferanse- eller seminarbidrag, aviskronikker og også publisering på nettet eller sosiale medier.

Tradisjonell formidling har eksistert som enveisformidling fra akademia til samfunnet, mens ny teknologi gir muligheter om dialogisk kommunikasjon med målgruppen. Formidling skal bidra til generell demokratisk samfunnsutvikling og spesielt fremme faglig debatt i samfunnet.
Faglig formidling kan også bidra med verdiskaping, fremme næringsutvikling og innovasjon. For yrkesområder innen mediedesign er det svært viktig å være synlig på internett og sosiale medier. Blogg er et viktig verktøy i den henseende.

Blogging er en interaktiv form for publisering av innhold på nettet. Det kommer fra ordet «web log». Mark Tremayne i boka: Blogging, Citizenship, and the future og Media daterer etymologien av blogging tilbake til slutten av 1990-tallet fra web journalàweb logàweblogàwee blogsàblogs. Blogger skiller seg ut fra andre websider for dens dynamikk, reverserende kronologisk presentasjon og dominerende bruk av første person tekst.

De to store aktørene på bloggmarkedet Word press og Blogger viser til en eventyrlig statistikk. Word press viser talldata fra 2013 at brukere verden over produserer 42.6 milliarder nye innlegg og 54.5 millioner nye kommentarer på bloggene hver måned. Over 409 millioner er innom mer enn 14.5 milliarder sider hver måned. Google sin egen bloggtjeneste; Blogger kan også vise til liknende og imponerende statistikk. Det finnes flere store og mindre aktører på dette markedet. Statistikken viser til den enorme påvirkningskraften som ligger i dette mediet. Mens jeg skriver denne teksten skrives millioner av innlegg og kommentarer rundt omkring i verden. The Internet in Real-Time gir et blide av den enorme aktiviteten på sosiale medier på nettet: http://pennystocks.la/internet-in-real-time/

Jill Walker Retteberg som har forsket i sosiale medier beskriver i sin bok «Blogging» et fenomen som har spred seg gjennom internett i kort tid. Retteberg plasserer blogging som motstykke til Platons forståelse av tekst som et ikke-responsivt medium. Platon verdsetter den muntlige kommunikasjonen høyere enn den skriftlige. Blogging er interaktiv og befinner seg i skjæringspunktet mellom den skriftlige og den muntlige kommunikasjonen. Boka diskuterer bloggingens plass i mediekulturen og hvordan kommunikasjonsformen har beveget seg fra en-til-mange til å presentere mange-til-mange. Det finnes en interaktivt og dynamisk relasjon mellom bloggforfatter, blogginnlegget, bloggleseren og bloggkommentatoren. Den representerer et paradigmeskifte mellom forfatter og leser i forhold til tradisjonelle tekstuelle medier. I tillegg til den tekstbaserte bloggeren er det fotobloggere, videobloggere og mobilbloggere som bidrar i større grad til visuell kommunikasjon.

Blogging har stor virkning på opinionsdannelse og brukes aktivt i politikk, ulike former for aktivisme, akademia, markedsføring, faglig formidling og andre formål. Studentene ved Digital mediedesign arbeider med faglig formidling i blogg og har som formål å sette fokus på læringsprosessen i bloggens formidling av det faglige.

Oppgaven er også en del av samfunnsmandatet og å delta i den offentlige debatten om fagets betydning og plass i samfunnet. I dette nummeret finner du link til studentbloggene og på studiets egen blogg kan du finne link til tidligere studentblogger. https://digitalmediedesign.wordpress.com/

—————————————————————————

Innlegget er tidligere publisert i Digital mediedesign magasinet nr 6. Her er direkte linken til magasinet:

http://issuu.com/digitalmediedesign/docs/issuumagasinvaar2014

 

Reklamer