http://kunstoghandverksfag.blogspot.com/

To Høgskolelektorer v/institutt for forming og formgivning  har startet en blogg om kunst og håndverk i skolen. De skriver at de er opptatt av hvordan en kan anvende ulike arbeidsmåter og digitale verktøy i kreavtive og skapende prosesser samtidig som en ivaretar tradisjonen i faget.

http://kunstoghandverksfag.blogspot.com/

Reklamer