Åssiden og Hønefoss videregående skoler i Buskerud skal teste ut nettbrett som suppelement til PC i undervisningen. Les mer i utdanningsnytt.no:

http://www.utdanningsnytt.no/4/Meny-B/Videregaende/Utviklingsarbeid/Planlegger-bruk-av-nettbrett-i-undervisningen-/

Reklamer