Denne “Webanalysen” (formal og innholdsanalyse av et nettsted) er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Våren 2011

av Petter von Krogh, Torgeir Nes

Innledning
Vi har valgt nettsidene til Ål bibliotek med utgangspunkt i at en analyse og gjennomgang av disse sidene vil være til stor hjelp for Buskerud fylkesbibliotek, der en av gruppemedlemmene arbeider til daglig. Nettsidene er bygd på en WordPress blogg-mal, kalt “F2”, og ved å utarbeide en modell for biblioteknettsider med utgangspunkt i WordPress håper Buskerud fylkesbibliotek å bidra til å løfte inntrykket av en hel bransje (bibliotek) på internett. WordPress er kostnadsfritt og det har enkelt å lære seg hvordan man administrerer nettsidene i “backend”. Dette går samtidig på bekostning av en rekke elementer knytttet til nettstedets utforming, slik at aalbibliotek.no alltid vil være preget av kompromisser som må inngås underveis i utviklingen av sidene.

Dette betyr at Petter har et nærmest personlig forhold til disse sidene, noe som kanskje kan vanskeliggjøre hans evne til objektivitet i analysen av sidene. Vi tror likevel at gruppesamarbeidet skal kunne holde klarsynet i orden. Det skal også nevnes at Petter har tro på at en solid analyse av nettstedet kun vil være positivt for den videre utviklingen av denne bibliotekside-modellen.

Definisjon av nettstedet
Aal bibliotek er et norsk, kommunalt folkebibliotek som skal gi innbyggerne i Ål kommune i Buskerud et nettilbud som sammen med det fysiske bibliotekrommet og service/innholdet skal tilfredsstille lovkravet til bibliotek. Det er dermed Ål kommune som er eier av biblioteket og deres nettsted, det vil si at grep som gjøres enten administrativt og/eller politisk i kommunen kan ha direkte påvirkning på disse nettsidene.

Norske folkebibliotek og deres kommunale eiere er underlagt et eget lovverk (Lov om folkebibliotek). Denne loven omfatter hele bibliotekvirksomheten (inkludert nettsider), og aalbibliotek.no har dermed nokså klare retningslinjer og verdier å forholde seg til. Et interessant (og utfordrende) faktum er folkebibliotekenes målgruppe, nemlig alle. Men ettersom hver kommune i landet er pålagt å ha et biblitoekstilbud kan vi selvsagt være mer spesifikke for aalbibliotek.no og si om mål og målgruppe at nettsiden skal fungere som et grensesnitt mellom Ål bibliotek og brukere av Ål bibliotek.

“ Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.”        § 1, LOV 1985-12-20 nr 108: Lov om folkebibliotek [folkebibliotekloven]

Som nettside for en kommunal virksomhet stilles det forøvrig visse forventninger og/eller krav til hva

siden skal inneholde fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Disse kriteriene finner finnes her: http://kvalitet.difi.no/

I denne analyseoppgaven har vi likevel valgt å ikke vurdere nettsiden aalbibliotek.no utifra disse kriteriene, men heller vurdere nettsiden på linje med hvilke som helst andre nettsider. Men kort fortalt er det tydelig at aalbibliotek.no kan graderes som “uferdig” om man ser den i forhold til DIFI sine kvalitetskriterier.

Informasjonsdesign og struktur
Aalbibliotek.no er laget med publiseringsverktøyet WordPress. WordPress er opprinnelig et bloggverktøy, men har i takt med sin popularitet stadig økt repertoaret av muligheter. WordPress tilbyr plass og “hosting” på sitt eget netthotell WordPress.com, eller man kan selv installere WordPress på egen server. Sistnevnte gir en del flere muligheter enn førstnevnte gjør.

WordPress er basert på åpne løsninger, slik at mulighetene for utvidelser knapt har begrensninger. Folk rundt i hele verden utvikler små tillegg /Innstikk/Widgets til wordpress som gjør mulighetene for påbygging og utvidelse av disse sidene veldig gode, men altså innenfor visse rammer.

Å oppdatere databaseteknologien gjøres ved et tastetrykk, og WordPress fremstår generelt sett som et trygt valg for å oppnå sider som er kompatible med nye kodespråk og nett-teknologier.

Siden bærer preg av å være fersk, og virker til en viss grad å fremdeles være “under konstruksjon”. Sidens bloggfunksjon gjør den lett og praktisk å drive for de ansatte. Det er en lav terskel for å legge ut nyheter, forslag og informasjon.  Siden har fanekort som f.eks. “Lokalhistorie” og “eMedia”, men

ingen direkte innganger til informasjon om ulike medietyper som bøker, spill, film, musikk, osv. som man kanskje i hovedsak forbinder biblioteket med. Det oppleves også som en åpenbar mangel at man ikke har et integrert søkefelt for innhold i bibliotekets database. Slik sett kan det virke som om siden har lagt mest fokus på å utvide og fornye hva en nettside for et bibliotek skal inneholde, samtidig som man kanskje ikke har ivaretatt de klassiske bibliotekstilbudene. Det kan være det er viktig å forsøke å oppnå større likhet

mellom det fysiske bibliotekstibudet og tilbudet på nett.

Siden har også en kulturkalender hvor man kan finne arrangementer som skjer i kommunen og hele fylket. Dette er en god ressurs som absolutt hører hjemme på en side som dette. Derimot savner vi en egen fane med informasjon om hva som skjer på biblioteket : lesestunder, seniorsurf, årlige begivenheter osv. Også her kan det synes som det mer biblioteks-spesikfikke er satt til side for en bredere profil. Flytskjema for aalbibliotek.no:

Publisert her: http://www.mindomo.com/view?m=b53d989656774f2daf5fca7f582bbe40

Multimedia
Aalbibliotek.no har per i dag ingen egne multimediale tilbud til brukerne. Det nærmeste man kommer er å søke etter innhold i bibliotekkatalogen (som kun er tilgjengelig via en lenke fra forsiden) for å finne frem til fysiske eksemplarer f.eks. musikk, film eller lydbøker. Ettersom det fysiske bibliotekstilbudet har et nokså bredt utvalg av mulitmedia er det skuffende at det virtuelle tilbudet aalbibliotek.no ikke samsvarer med dette.

Interaktivitet
Interaktiviteten er relativt god og bærer preg av at siden er laget rundt en bloggmal (WordPress). Siden innehar dermed de samme mulighetene som enhver moderne blogg når det gjelder interaksjon og kommunikasjon med brukerne. Dette innebærer:

●    Egen Share/Save knapp under alle innlegg og kommentarer. Denne knappen åpner for deling via de aller fleste etablerte sosiale nettsamfunn- og tjenester som f.eks Facebook, Digg, Delicious, Twitter

●    Kommentarmulighet på alle innlegg, kommentarer, undersider. Alle som vil kan legge igjen sine synspunkter og selv velge om de vil logge inn med egen wordpress-konto eller kommentere uten å måtte logge inn noe sted.

●    Mulighet for å abonnere på RSS-oppdateringer om sidens innlegg og kommentarer

●    Mulighet for å registrere arrangement inn i kulturkalenderen. Dette er en åpen, nasjonal løsning som leveres av kulturnett.no

●    Innbygging (embedding) av bilder fra andre nettjenester er mulig, bl.a. representert ved innbygging av dynamisk kart fra Google Maps og slideshow med bilder fra flickr.com i høyre sidefelt.

Navigering
Siden benytter seg av muligheten for flere veier inn til samme informasjon. Man kan komme til de samme undersidene ved enten å klikke seg via sidefeltene eller fanekort på toppen av sida. De to sidefeltene

og fanekortene er statiske og alltid synlige og tilgjengelige mens man navigerer seg rundt på nettsiden. Dette ( i tillegg til en rekke designmessige ting) gjør at siden bærer preg av å ha sitt hovedfokus på funksjonalitet og enkelhet.

Strukturen på sida er ganske enkel. Man trenger bare gå ned ett nivå for å finne all informasjon: man har tilgang til alt åpent innhold via fanekortet. Det er også fanekortet man bruker for å navigere. Siden nettstedet ikke er dypere enn det er, fungerer dette greit.

Den viktigste kontaktinformasjonen, linker til andre bibliotek i fylket ,(tuftet over samme mal, med stor overlapp i innhold), sidesøk, bildekarusell, samt et par nyhetsfeeder (bra norsk?) utgjør sidefelt på høyre og venstre side. Disse er konsistente over de fleste undersidene.

Funksjonalitet og layout
Ål bibliotek sine nettsider er svært tydelig preget av fokus på nettopp funksjonalitet. Disse nettsidene

er ikke utformet med vekt på det estetiske uttrykket. Det er en side som har en tydelig funksjon, og skal være lett å bruke for både ansatte ved biblioteket (publisering) og for brukerene (informasjon). Derfor vil vi heller ikke dvele for mye ved den grafiske profilen.

Visuelt fremstår siden enkel og med få grafiske elementer. Headingen består av kommunevåpen og navn på biblioteket på en bakgrunn som har nyanser mellom burgunder, rød og hvit i et utsnitt av et strålemønster. Sidefeltene har en forsiktig lys blå bakgrunn. Det er valgt farger som er rolige, og som gjør sidene lettleste og er lite anstrengende for øynene.

Fontene som er brukt er som resten av sida, først og fremst funksjonelle. Det er to av de mest bruke fontene som dominerer sidene. Overskriftene er med serifer :Times New Roman og teksten er satt sans- serif med Arial. Dette er kjente og lettleste fonter, men de er også noe pregløse og anonyme. Valg av andre fonter kunne gitt siden et større særpreg, uten å gå på bekostning av lesbarhet eller funksjonalitet. Det er stor mengde med tekst på forsiden, og den er ikke ryddig satt opp. Sidefanene er fylt opp med nyhetsstrømmer, kontaktinformasjon, sidenavigering, bildekarusell, lenker til innlogging med mer. Siden kunne blitt mer oversiktlig ved å sortere informasjonen bedre, og skilt bedre mellom viktig og mindre viktig informasjon.

Det er som allerede nevnt lite bildebruk på siden. Dette er også noe som avhenger av de biblioteksansattes ferdigheter og iver i å legge ut tekst og bilder på bloggen. De enste bildene på sida som tjener en funksjon per i dag er i form av en bildekarusell i høyre sidefane.Denne virker mot sin hensikt. Det er å regne med at biblioteket med bruk av bilder ønsker å framstå som attraktivt tilbud, noe disse bildene ikke bidrar til. Det virker som det er en uendelig mengde bilder som er valgt ut, og mange av dem viser biblitoeket fra altfor detaljerte sider (gulvbelegg, innleveringskasse, belysning etc.) til at det kommuniserer noe som helst om hva bibliotektilbudet på Ål har å tilby. Ved å bytte ut disse bildene med mer gjennomtenkte fotografier av god kvalitet vil både aalbibliotek.no og Ål bibliotek etterlate et mye mer

positivt inntrykk hos de som er innom nettsidene.

Layouten fremstår ellers noe rotete og tilfeldig. Noe av dette skyldes muligens begrensninger i grensesnittet til WordPress, men det meste kan nok rettes opp ved litt bearbeiding. Eksempler som gjør at siden fremstår rotete:

●    Fanekortet starter et godt stykke ut på venstre side. Sansynligvis er det høyrestillt, og flyter mot høyre etter oppløsningen som browseren bruker. Det gjør at det er ikke på linje med noen andre elementer i layouten, og er et rotete anslag for en nettside.

●    Åpningstidene er riktig plassert i forhold til viktighet, men er rotete satt opp med ujevn tegnsetting og med lite luft mellom.

●    Det er lite luft mellom informasjonsblokkene. Tekstmengden er stor, og blir ekstra uoversiktlig med lite luft mellom.

●    Det er plassert like besøks-tellere to steder på nettsiden. Disse har i seg selv ingen hensikt, gir ikke noe troverdige tall på antall besøkende, og er satt i en uvanlig stygg font.

Heatmaps, eller varmekart, er en teknologi som gjør det mulig å kartlegge hvor folk hviler øynene sine i løpet av tiden de er inne på en nettside. De stedene som blir sett på flest ganger er de ‘varmeste’ og er røde i illustrasjonen ovenfor. Derfra går fargeskalaen fra varmt til kaldt, der vi finner blåtonene.

Om vi ser på en såkalt heatmap-undersøkelse utført på nettsiden Google.com ser vi at det peker seg

ut et område i øverste venstre hjørne som i særlig grad blir iakttatt av de som var med i undersøkelsen. De ‘varmeste’ områdene ligner på bokstaven F når man får det visualisert ved hjelp av et varmekart.

I aalbibliotek.no sitt tilfelle betyr dette at åpningstidene og kontaktinformasjonen er plassert i

det “varmeste området”. Disse to informasjonsblokkene inneholder bare uformatert enkel teskt med informasjon, og vil kunne være med på å gi et veldig konturløst og ‘tamt’ førsteinntrykk for de besøkende på siden.

Et slikt varmekart er selvsagt avhengig av hvordan den enkelte nettside er utformet, men ettersom F- mønsteret vi ser peke seg ut på Google-eksempelet ovenfor går igjen på de fleste varmekart er det interessant å merke seg hva som befinner innenfor dette F-området hos aalbibliotek.no.

Nyhetsstrømmen fungerer som den skal i Firefox og Internet Explorer, men gir bare en lang rekke med ord, og ingen layout i Chrome. Dette får vi legge til kontoen for oppstartsproblemer. Er dette problemer som vedvarer vil det bli problematisk for troverdigheten til sida.

Konklusjon
Vi synes at aalbibliotek.no viser at WordPress har et stort potensiale som plattform for informasjonsformidling av lokal informasjon. Vi mener også at denne teknologien har potensiale til å kunne fungere som nettsted for et gjennomsnittlig norsk folkebibliotek. Dersom det er behov for store mengder innhold og informasjon spørs det om ikke mer fleksible og ‘tyngre’ webløsninger må til for at resultatet ikke skal bli for uoversiktlig.

Tatt i betraktning at WordPress er en åpen og bortimot gratis nettløsning (foruten domenenavn og

evt. plug-ins eller temaer du ønsker å betale for) vil den trolig kunne være et svært konkurransedyktig alternativ, spesielt der budsjettene er beskjedne. Aalbibliotek.no har fått til svært mye kun ved bruk av tradisjonelle WordPress-funksjoner og plug-ins.

Som en offentlig og kommunal nettside er det likevel et stykke å gå før siden bør lanseres for alvor, ettersom det er noen åpenbare mangler som må på plass.

Det grafiske grensesnittet bør raffineres og funksjoner som søk i bibliotekets database må integreres for at opplevelsen av siden skal være god og intuitivt for brukerene. Man bør også foreta en grundig vurdering på hva man ønsker å lenke av annen informasjon og gjøre det tydelig og konsekvent. Brukervennlighet er en absolutt forutsetning for at en side som dette skal kunne fungere for den brede brukergruppen som den retter seg mot.

Kildelitteratur:
Erichsen, Stein H (2009) Mediedesign 3.5 : bilde, tekst, lyd. 4. utg., Oslo, Gan Aschehoug

ISBN 978-82-492-1277-4

Furu, Nina (2006) Webkommunikasjon ., IJ-forl., Kristiansand, ISBN 978-82-7147-304-4

Heatmap: http://smellypunks.wordpress.com/2009/09/30/heat-maps/

http://kvalitet.difi.no/

aalbibliotek.no

Reklamer