Denne “Webanalysen” (formal og innholdsanalyse av et nettsted) er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Våren 2011

Av: Åshild Lundetræ Fidje og Hanne Merethe Riskedal

Produktet

Nettstedet heter Lillelam.no og drives og eies av Katja Marty Bye og Pernille Sandahl. Hensikten med siden er presentere produktene de lager på en slik måte at kundene vil kjøpe dem. Siden er også en nettbutikk og et viktig mål med siden er derfor direktesalg til kunden. Målgruppen er småbarnsforeldre og andre som vil kjøpe barneklær. Profilen domineres av dempede farger og myke former. Logoen deres har håndtegnet preg og det gir profilen deres et litt lekent og barnlig uttrykk.

Informasjonsdesign
Siden er direkte og går rett på brukeren med blikkkontakt fra barn ikledd produkter fra Lillelam. Dette blikkfanget rommer også hovedfunksjonen til siden som er å selge produkter. En kommer rett på nettbutikken men finner også lett fram til annen informasjon dersom en ser nærmere etter. Forsiden har også lite tekst og sier bare det som er det mest vesentlige og viktigste for å få solgt produktene. Informasjonen er delt opp i to hoveddeler en som går rett på nettbutikken (under bildene av barna) og en som gir mer uttdypende informasjon til de som vil dykke dypere inn i Lillelam (menylinjen nede til høyre).

Struktur
Startsiden er ryddig i dempede farger og gir et oversiktelig inntrykk der produktene til Lillelam er i sentrum. Den har struktur som er lett å finne fram i og er logisk bygget opp. Selvom startsiden virker ryddig og enkel ser vi med nærmere ettersyn at den har så mye som 15 linker videre men disse er systematisert på en slik måte at en lett finner frem. Siden har en enkel og forståelig struktur og gir hele tiden mulighet til å navigere seg tilbake til en av de andre «utgangslinkene». Den er tildels hieraktisk bygget opp men det virker som om det har vært et mål for de som laget siden at en ikke skal ha for mange klikk før en er i mål.

Interaktivitet
Siden legger opp til interaktivitet med kunden gjennom blogg og facebook. I bloggen kommer eierene av Lillelam med tips som går på matlaging og andre emner som kan fenge småbarnsforeldre. her legger de opp til en mer personlig dialog med kundene sine. Noe av den samme funksjonen har Facebook. Du kan også opprette et kundeforhold for å kunne kjøpe produktene.

Navigering
Nettstedet har en enkel og lett forståelig navigering der en ved hjelp av hovedmenyen som ligger nederst i den høyre kanten av siden alltid kan navigere seg tilbake. Et trykk på logoen fører en også tilbake til startsiden. Å navigere seg i nettbutikken er litt verre. Det er ikke så lett å se hvilket produkt en har bestilt før en kommer helt fram til betalingen. Dette tror vi kan virke forvirrende på noen og skape en misnøye som i verste fall kan bety mindre salg.

Funksjonalitet
Videre skal vi se på om dette er en webside brukeren kan oppleve verdifull, og vi dermed kan kategoriseres som en funksjonell side. Innholdet på startsiden er så godt kategorisert at det ikke oppleves rotete. Det kan virke som alt unødvendig informasjon er utelatt og gjerne heller lagt til undersider. På denne måten virker websidens innhold relevant og en kan lett få et overblikk over siden. Innholdets relevans vil avhenge av hvem som beveger seg inn på siden, men målgruppen småbarnsforeldre vil nok oppleve sidens innhold som verdifullt. I tillegg til detaljert beskrivelse av produktene vises alle produkter som bilder og gjerne nærbilde av stoff/farger. Dette gjør at brukeren vil oppleve nettstedets innhold som korrekt og troverdig. Når en kommer seg inn i nettbutikken og skal bestille kan en se om det aktuelle produktet er på lager, og gjerne også om det er mye eller lite igjen. Dette gjør at vi som brukere opplever nettstedet som oppdatert. I tillegg til at bloggen brukes aktivt med relevant informasjon rettet til småbarnsfamilier. Om brukeren av nettstedet er her for å søke inspirasjon, handle klær eller finne kontaktinformasjon/forhandlere vil vi si at det er nok innhold til at brukeren får gjennomført sitt ærend. Altså har nettstedet relevant menge informasjon og oppleves nyttig.

For å teste den tekniske tilgjengelighet av nettstedet har vi testet det i ulike nettlesere, som Intenet Eksplorer, Firefox og Safari, på de ulike plattformermene Windows XP og Mac OS X. I tillegg har en testet nettsiden på mobiltelefon. Nettstedet ser ut som det skal og virker som det skal på disse nettlesere, tekniske plattformer og deviser. Det ser ikke ut til at bildene på siden har en tekstbeskrivelse. Linkene har heller ikke beskrivende linktekster. De ulike sidene har konsekvent samme layout og struktur. Enkle tilrettelegginger kunne gjort websiden mer tilgjengelig for bl.a. svaksynte, fargeblinde og hørselshemmede.

Design og utseende har stor betydning for brukerens oppfatning av nettstedets troverdighet.Det må oppleves ryddig og oversiktelig, og må kommunisere seriøsitet. Nettstedet Lillelam har en helhetlig design, med konsekvent bruk av farger, typografi og utforming. Markører som signaliserer høy seriøsitet inkluderer blant annet en kjent og pålitelig logo. Lillelam`s logo gjentas på hver side og har et eget uttrykk som gjenspeiler produktene på en fin måte. Logoen kan i utgangspunktet se litt ”hjemmelaget” ut, men i denne forbindelse fungerer et slikt uttrykk for å understreke det lekne og barnlige uttrykket. Navigasjonen virker ryddig og logisk. Produktliste, bilde og produktbeskrivelse er for eksempel plassert på de samme stedene på alle sidene der de forekommer. Innholdet er systematisert på en konsekvent måte.

For å finne frem i de ulike kategoriene og produktomtalene er brukervennligheten stor. Det er lett å navigere fra side til side og innhente den informasjonen en skal. I det en skal inn å bestille varen må en velge å være registrert eller uregistrert. Det er ingen mulighet å betale varen direkte med kredittkort. Det er i tillegg vanskelig å til en hver tid å ha oversikt over de bestilte varene. Dette vil gjerne minske vår troverdighet i forhold til at dette er et profesjonelt firma. Brukervennligheten på siste ledd på siden, nemlig selvet kjøpet har en lavere brukervennlighet enn siden ellers.

Grafisk profil
Bedriftens visjon står på en av nettstedets infosider:

Målet med LilleLam er å skape en unik norsk merkevare innen barneklær. For å oppnå dette legges det stor vekt på høy produktkvalitet og god design, samt et enkelt distribusjonssystem som dekker hele Norge, Sverige og Danmark.

Et sentralt virkemiddel i merkevarebygginger er utarbeidelse og etablering av en visuell profil.  Lillelam har en logo som veksler mellom sandfarget og grønn, som de bruker gjennom nettstedets ulike sider. Det er brukt farger i bakgrunn, skrift og designelement som er hentet fra logoen. I selve logoen er det brukt en tilsynelatende tegnet skrift. Ellers er det brukt konsekvent en fonttype og farge i overskriftene og en font i brødteksten og underoverskrifter. Det er brukt duse naturtoner i fargene på en hvit bakgrunn, noe som skaper et harmonisk uttrykk. Logoens barnlige uttrykk er utgangspunkt for designelementer som ikonene for blogg, kontakt, kjøpsinfo osv eller som mønster i bakgrunnen. Den visuelle profilen signaliserer gjerne det naturlige, milde og barnlige.

Designet til siden er balansert og både i forhold til komposisjonselementer og farge. Hovedfargen som er sandfarget blir benyttet i forskjellige valører til de ulike elementene og blider av klærne harmonerer med denne fargen. Klærne har lyse pastellfarger her finnes lite mørke eller klare farger. Den hvite bakgrunnen skaper en letthet og kontrast til pastellfargene. Det helhetlige uttrykket er noe sart og gir assosiasjoner til uskyldige små barn. Lyst ulltøy i sarte farger er kanskje ikke noe for de villeste fantungene som søler og ruller seg i søla. Barna er også barbeint på bildene noe som er med på å understreke uskyld og sarthet. Det er også lite bevegelse i komposisjonen. Forsiden er bygget opp av horisontale felt med skrift og bilder noe som skaper en ro. Plasseringen og størrelsen på skriften i øvre venstre del av siden virker noe ubalansert. Her er det bruk av flere forskjelligen fonter, farger og fontstørrelser. Innholdet i disse setningene hadde nok kommet bedre frem dersom komposisjonen og fontbruken hadde vært ryddigere.

Konklusjon
Helhetsinntrykkket vårt er at denne siden er funksjonell og viser frem LilleLams produkter på en fin og ryddig måte. Siden går rett på sak og leder nettbrukerne raskt inn i nettbutikken til tross for noen svakheter i selve nettbutikkfunksjonen. Vi tror også at designet på siden treffer målgruppen og vekker troverdighet rundt produktene. Allikevel kan det trekkes tvil om designet er med på å understreke at den presenterer en unik merkevare for barn. Designet og profilen er forutsigbar og ordinær og grenser til kjedelig. Dette er på en annen side ikke utelukkende negativt ettersom et ordinært og forutsigbart design også kan være med på å skape trygghet hos kunden.

Kilder:
”Mediedesign 3.0” av Stein Holmboe Erichsen, Gan Aschehoug 2007

“Webkommunikasjon” av Nina Furu, Nettredaktørene.no

Reklamer