Denne “Webanalysen” (formal og innholdsanalyse av et nettsted) er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Våren 2011

Av Tommy Kvarsvik og Malin Josefine Skurdal

1.0 Innledning

Vi har valgt å ta for oss matvarekjeden KIWI minipris (www.kiwi.no). Dette er en av flere lavpriskjeder i Norge, men er en av de yngste. De profilerer seg med kjerneverdier som «kjapp, trygt og billig». Kjeden er kjent for sitt grønnfargede varemerke iført bl.a. ansatte, rekvisitter og butikk.

I teksten vil vi ta for oss en analysemodell hvor vi går nærmere inn på hva produktet er, hvordan det fungerer, hvordan det ser ut, og hvor vi avslutter med en konklusjon.

2.0 Hva er produktet?

2.1 Eier

Eier av hjemmesiden er matvarekjeden Kiwi minipris. Dette er en felles side for alle Kiwi-butikkene i landet. Kjedeleder i Kiwi er Per-Erik Burud.

2.2 Hensikt

Hensikten med siden er å nå ut til målgruppen med informasjon om kjeden, hvor de ulike butikkene befinner seg, tilbud, nyheter og kontaktinformasjon.

2.3 Målgruppe

Målgruppen til Kiwi er alle som handler mat på dagligvarebutikk. De kaller seg en lavpriskjede og jobber hardt for å opprettholde dette for kunden. Du vil nok derfor ikke kunne finne et like stort utvalg og førsteklasses varer som på de dyrere supermarkedene.

2.4 Profil

Hele siden preges av et tilbakevendende grønt fargevalg. Kjeden har valgt å bruke denne fargen til å profilere seg med i butikken, hjemmesiden, produkter, logo, osv. Det er tydelig at de vil skille seg ut fra mengden og skaffe seg et «varemerke». Noe de helt klart har fått til.

Når vi åpner siden møtes vi av ulike nyheter og tilbud, men også av et innlegg hvor de viser sitt engasjement i «Unicef», noe som gjør at de skaper tillit og virker seriøse for kunden. Man skal få lyst til å støtte kjeden.

Kiwi har lenge hatt en kampanje hvor småbarnsforeldre får hver fjerde Libero bleiepakke gratis. Dette har de markedsført veldig høyt og er tydeligvis stolte av. Vi møter derfor på forsiden et stort bilde av et lite barn i bleie som triller en handlevogn, hvor assosiasjonen trekkes direkte til denne kampanjen (hvis du har hørt om den).

Siden har en tydelig og oversiktlig meny hvor vi kan velge mellom; Forsiden, Jobb i Kiwi, Nyheter, Om Kiwi, Lenker. Disse sidene har relaterte undermenyer.

Det første vi møter i øverste venstre hjørne er kjedens anerkjente logo, hvor slagordet «Kjøp kjapt, trygt og billig» følger under.

Kjeden passer også på å reklamere med sine garantimerker; «Dobbelt pris tilbake», «Holdbarhetsgaranti», og «Du får hver 4. Libero bleiepakke uten å betale». Dette skaper trygghet og signaliserer seriøsitet for kunden.

3.0 Hvordan produktet virker

3.1 Informasjonsdesign

Designet på siden er oversiktlig. Den samme hovedmenyen og «headeren» følger oss hele veien, og det er lett å navigere seg fra side til side. Det er et tydelig grunndesign som skaper helhet og tilknytning mellom de ulike sidene. Tilbakevendende farger er ulike nyanser av grønt, hvitt og svart.

Brukeren får en god oversikt og et helhetsinntrykk i møtet med fremsiden. Siden virker appetittlig og frisk på grunn av fargene. Grønnfargen assosieres også til det økologiske som er viktig for mange. Websiden holder den samme navigeringsstrukturen på alle undersider. Nettstedet har størst fokus på bildebruk på fremsiden, og bruker ellers få bilder. En hvit bakgrunn er felles for alles sidene.

3.2 Struktur

Strukturen for siden er hierarkisk med flere undersider som virker logiske. Den viktigste informasjonen, som kunden søker, ligger som hovedmenyer.

Forsiden: Tar oss tilbake til startsiden som vi først kom til.

Jobb i Kiwi: Her får vi muligheten til å besøke; KIWI-kulturen, Type stilling, Ledige jobber, Er KIWI en arbeidsplass for deg.

Nyheter: Presenterer ulike nyheter, hvor vi også kan navigere oss til; Reklamefilmer, Arkivet.

Om Kiwi: Her får vi en presentasjon av Kiwis kjedeleder, Per-Erik Burud. Vi kan navigere oss videre til; Pris og vareutvalg, Garantier og avtaler, Kiwi bedriftkort, Mål og utvikling, Finn din Kiwi, Ris og ros, Last ned ringetone. Og en hyperlink til «Våre butikker og åpningstider».

Lenker: Siden er delt inn i kategorier med aktuelle lenker under. Lenkene åpnes i et nytt vindu.

Barn: Libero, Barn i magen

Helse: Idrett, Astma og allergiforbundet, Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, Matportalen informasjon om mat og kosthold fra offentlige myndigheter

Økonomi: Norsk familieøkonomi, Dinepenger, Forbrukerportalen, Privatøkonomien

Frukt og grønt: Bama, Frukt

Matsikkerhet: Mattilsynet

Øvrige lenker: Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen, Matportalen, Unicef

3.3 Multimedia

Siden har lite multimedia som en del av designet og strukturen, men inneholder en flash-film som heter «Kiwi bygger skole» på fremsiden. Under tilleggsmenyen «Reklamefilmer» finner vi en samling av flash-filmer som viser Kiwis reklamefilmer.

3.4 Interaktivitet

Siden har god brukervennlighet og interaktivitet. Brukeren har god mulighet til å bevege seg rundt på siden ut ifra egen interesse. Det er tilrettelagt med tydelige menyer og kunden kan selv kontrollere sin opplevelse av siden.

3.5 Navigering

Det er enkelt å se hvor hovedmenyen ligger på nettstedet; vannrett øverst på siden, med store navigeringsknapper. Den store kontrasten mellom hvit skrift på grønn bakgrunn gjør at de tydeliggjøres og fremheves for brukeren. Menyen inneholder generelle temaer som er aktuelle for brukeren, og har logiske undermenyer. Det er enkelt å navigere seg frem til ønsket informasjon på siden.

Når du er inne på en av sidene i hovedmenyen vises det ved at den er markert med en gul farge. Du vet derfor hvor du er til enhver tid.

3.6 Funksjonalitet

Vi antar at målgruppen for nettstedet er kunder som vil kjøpe mat. Vi ser derfor at nettstedet formidler tilfredsstillende informasjon på en oversiktlig måte til kunden. Nettstedet oppfylte forventningene vi hadde til kjeden i form av design og fargebruk. Kjeden har et så tydelig varemerke at det er viktig å videreføre det slik at kunden kjenner seg igjen. De personliggjør forsiden ved å fokusere på elementer som kunden allerede assosierer med kjeden og kanskje ser på som en fordel med å handle hos Kiwi. For eksempel; Go` helg-produktet og babyen iført bare bleie med handlevogn.

Siden gir god kontaktinformasjon, hvor vi i tillegg har mulighet til å klikke oss inn på en hyperlink; «Har du noe du vil fortelle oss?» (som følger på alle sider i nettstedet), hvor brukeren kan være med å påvirke med sine meninger.

Noen eksterne lenker åpner seg i et nytt vindu slik at vi blir dirigert bort fra nettstedet. Nettstedet kunne kanskje utfordret med bredere bruk av interaksjon og multimedier, som kunne skapt en mer livlig og spennende opplevelse for brukeren.

4.0 Hvordan produktet ser ut?

4.1 Grafisk profil

Nettstedets grafiske profil er tydelig, og lett gjenkjennelig for alle som har vært innom en Kiwi-butikk, eller sett annen reklame for Kiwi. Ulike former for grønt går igjen på flere elementer – header, tekst, bakgrunner, menyer og bilder. Kombinert med en hvit hovedbakgrunn, oppleves siden lett, lys og tiltrekkende.   

4.2 Layout
Det er enkelt å navigere seg rundt på siden, og en oppfatter raskt systemet med de to menyene – hovedmeny i vannrett linje øverst, og deretter undermenyer i en boks til høyre på enkeltsidene. Sidene som bryter dette mønsteret er hovedsiden og lenker-siden, som bare har hovedmenyen. Hovedsiden består av flere elementer, som reklamerer for ulike ting – Kiwi-butikk nr. 500, Ukens Go’ Helg-pris, Kiwis UNICEF-arbeid, Kiwis kundeavis og en animasjon med bevegelig tekst som henvender seg til potensielle jobbsøkere, deretter en boks som reklamerer for Kiwi på mobilen, og deretter en tekst som forteller om innsamling av elektrisk avfall. Alle disse elementene virker kanskje litt tilfeldig plassert, i og med at de ikke er plassert inn i noen meny, men alle befinner seg på samme side. At de befinner seg på hovedsiden betyr at Kiwi ønsker å la brukeren se disse tingene med en gang, uten å måtte lete seg fram – litt på samme måte som en forside i en nettavis der de viktigste og mest aktuelle sakene befinner seg. Tingene som står her blir altså sett på som så viktige av Kiwi at de velger å bryte litt med layouten de andre sidene har. Det samme gjelder lenkesiden, som heller ikke har undermenyen til de andre sidene. Her får vi i stedet en hel del lenker, plassert under kategorier, men uten at vi noen særlig god forklaring på hva de har med Kiwi å gjøre (f.eks. Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen).
Helst øverst på siden, som en del av headeren, finner vi i tillegg til Kiwis logo, to elementer som Kiwi mener er så viktige at de må gå igjen på alle sider, nemlig et stikkordsøk og en lenke til alle Kiwis butikker og åpningstider (denne finnes også i menyen). I og med at Kiwis nettsider ikke selger produkter, men bare reklamerer for produkter som finnes i fysiske butikker rundt omkring i Norge, blir en slik oversikt over disse butikkene og når de holder åpent det kanskje aller viktigste å få fram for Kiwi.

4.3 Farger
Hvit bakgrunn og ulike former av grønt, som går igjen i headeren, overskrifter, bakgrunnsbokser, menyer og bilder, går igjen på siden, og skaper en lett profil. Grønn er en farge som gjerne får oss til å tenke på naturen og «det naturlige» og at Kiwi bruker denne fargen, både i butikkene og på sin nettside, gjør at vi dermed forbinder kjeden med noe naturlig og positivt.

4.4 Bilder
Det er først og fremst hovedsiden på nettstedet som inneholder bilder – på de andre sidene er det tekst som dominerer. Dette har nok sammenheng med at det er lettere å legge merke til bilder (der også stor og fargerik tekst er en del av bildene) enn liten og nøytral tekst. På hovedsiden har Kiwi dermed plassert mange bilder, siden de ønsker at vi skal legge merke til sakene som er plassert der.
Også på de andre sidene finner vi bilder, men da gjerne bare ett enkelt bilde av en Kiwi-ansatt, som figurerer i sitt vanlige grønne arbeidsantrekk, plassert mot hvit bakgrunn. Bildene blir dermed en slags forlengelse av designet, da også disse bruker grønt mot hvitt, som gir et tydelig skille på grunn av den sterke grønnfargen. Til og med stolpediagrammene en kan finne inne på «Mål og utvikling» under «Om Kiwi» er grønne, mot en hvit bakgrunn.

4.5 Typografi
Tekstene på sidene er korte og presise, og er ikke på mer enn 4-5 avsnitt med 2-3 setninger i hvert avsnitt. Det gjør at en ikke trenger å lete lenge for å finne det en er på jakt etter, og det gjør at sidene blir lettfattelige. Det er brukt klassisk svart font på hvit bakgrunn, og hadde det ikke vært for alt det grønne rundt den svarte teksten, hadde sidene framstått som litt kjedelige. Det grønne gjør imidlertid at den svarte teksten skiller seg ut, og en forstår raskt hva som er menyer, og hva som er innhold.

4.6 Video og animasjoner
Forsiden inneholder som tidligere nevnt en animasjon med vibrerende tekst som forteller om Kiwi som arbeidsplass, og spør om det kan være en mulig arbeidsplass for den som besøker nettstedet. Hvis en klikker på animasjonen kommer en til en slags test, som imidlertid er sånn at uansett hva en svarer vil en komme fram til en Kiwi er et egnende arbeidssted for den som tar testen. På spørsmål om hva som er favorittfargen, vil for eksempel den blå fargeklatten forandre seg til grønn dersom en velger at blå er favorittfargen. I tillegg kommer det opp en tekst som forteller at «grønn også er vår favorittfarge». Denne testen må altså sies å være et humoristisk innslag på nettsidene.
Sidene inneholder også en del videoer, hvis en klarer å finne dem fram. Èn er plassert på framsiden, og heter «Kiwi bygger skole». Hvis en klikker på denne får en se en reportasje der Kiwi, i samarbeid med UNICEF, har reist til Madagaskar for å bygge en skole for fattige barn. Med på reisen er blant annet KIWI-sjef Per-Erik Burud, som forteller i videoen at KIWI ønsker å engasjere seg i samfunnet, og gjøre livet bedre for fattige. Ved å bruke denne videoen på Kiwis nettsider, og i tillegg promotere den på framsiden, fungerer den også som reklame.
Ved å klikke på Nyheter i menyen, og deretter Reklamefilmer i undermenyen, kan en også se en rekke reklamefilmer Kiwi har laget. Videoene spilles av ved hjelp av Flash Player, og er i relativt lite format. Fordelen ved dette er selvsagt at det er mindre sjanse for forsinkelse med i forbindelse med streaming, mens bakdelen er at det kanskje blir litt smått.

4.7 Bakgrunn

Bakgrunnen på sidene er hvit, noe som gjør dem enkle, stilrene og fine. I samspill med den friske, grønne fargen, oppfattes heller ikke sidene som kjedelige.

5.0 Konklusjon
Vi har et generelt positivt inntrykk av Kiwis nettsider, som vi føler gjenspeiler godt den profilen butikkjeden alltid har hatt, og som viderefører det som finnes i de fysiske butikkene rundt om kring i landet, både i form av design og farge. Sidene framstår som friske, og kombinasjonen av grønt og hvitt skaper et lett og spenstig uttrykk. Det er også enkelt å finne fram, og sidene har en klar og tydelig struktur. Teksten er lett å lese, og selv om det ikke finnes mange bilder på de fleste sidene, gjør de få bildene som er der nytten i form å av å sidene mer interessante. Også fargene som er brukt i bildene (med mye grønt) er med å skape en enhetlig profil. Konklusjonen blir dermed at Kiwis nettsider fungerer bra til sitt formål, og gir Kiwis kunder den informasjonen de trenger.

Litteratur:
Erichsen, S. H. (2009) Mediedesign 3.5, Gan Aschehoug, Oslo

Internett:
Kiwi, lest 24.02.2011, http://www.kiwi.no

Reklamer