Denne “Webanalysen” (formal og innholdsanalyse av et nettsted) er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Våren 2011

  Formal og innholdsanalyse av nettstedet Kaffebrenneriet.no

Av: Friedhild Bergem og Gunvor Aalseth

Innledning:
Formålet med oppgaven er å analysere Nettstedet Kaffebrenneriet.no, –  i forhold til innhold, struktur, funksjonalitet og utseende. Kaffebrenneriet har kaffebarer rundt i Osloregionen. Vi synes nettstedet ser spennende ut og har lyst til å undersøke nettstedets rolle i suksessen.

Vi har valgt å konsentrere detaljene omkring utvalgte sider, i tillegg til hjemmesiden, skissert og angitt der hvor det er naturlig i sammenhengen. Analysen avsluttes med en konklusjon.

Om produktet

Produkt
Kaffe, mange ulike typer kaffe og bryggeutstyr.  Ferske baker og konditorvarer.

Eier
Kaffebrenneriet AS. 21 Kaffebarer  – kaffebutikker, og eget bakeri som eies av Thomas Pulpan og Steinar Paulsrud

Hensikt
Salg av ferskbrygget kaffe til sluttbruker i kaffebarene og ferske bakervarer. Salg av kaffe i løs vekt fra kafèbutikker, og utstyr til kaffebrygging.

Ferske bakeri – og konditorvarer leveres fra eget kaffebakeri. Salg av kaffe og kaffeutstyr via nettbutikk.

Målgruppe
Målgruppen er kvinner og menn i aldersgruppen fra ca 20 år og oppover.

Firma, – næringslivet

Profil og verdier
Kaffebrenneriet tar mål av seg til å være Norges største kaffebar / kaffebutikk – kjede, lokalisert i Oslo / Asker.

Kaffebrenneriet er verdens største kjøper av Cup of Excellence kaffe til sluttbruker . Cup Of Excellence er verdens mest prestisjefylte kaffekonkurranse mellom kaffebønder / land. Kaffebrenneriets medarbeidere følger opp med å delta som dommere i kombinasjon med kaffeinnkjøp og reklamere for vinneren på sin hjemmeside.

Firmaets profil er også å være opptatt av bærekraftig utvikling og har direkte handel med kaffebønner verden over.

Kaffebakeriets filosofi: ”Svært viktig at det vi kreerer holder en kvalitet vi kan stå for. Vi er lidenskapelig opptatt av å få frem de beste smaksopplevelser. Innovasjon og kreere fristende oppskrifter, smakfulle og hjemmelagde produkter, er motivasjonsfaktorene”.

Kaffebakeriet er et eget firma og har egen hjemmeside, – og vi holder oss kun til kaffebrenneriet.no.

Informasjonsdesign – struktur – navigasjon
En viktig oppgave er å få orden på hva slags informasjonstyper som skal publiseres, hvordan de forskjellige delene henger sammen og hvordan den skal administreres. Informasjonsdesign er grunnmuren i et nettsted. Den bør dreie seg om å tilpasse informasjonsdesign til forbrukeren og målgruppa. På et godt nettsted deles informasjonen opp i logiske enheter, enkelt, konsis og entydig. ( Mediedesign, s 505).

Struktur
En vertikal hovedmeny med 4 tema fører til ( nivå 1  ),  – og bred struktur nedover ( fra nivå 2), noe som vil si at informasjonen spres videre nedover i hierarkiet.
Struktur er hierarkisk, med 2 til flere nivå, men for mottakeren virker det oversiktlig og greit å navigere mellom sidene. Fra noen sider er det underliggende sider med artikkelarkiv og kasse.

Tegning av strukturen:

Det er et stort og omfattende nettsted med mye informasjon, mange bilder og ulike funksjoner. Det er vanskelig å få oversikt over hele nettstedet med alle undersidene umiddelbart.

Informasjonen er imidlertid ordnet og virker ryddig på hver enkelt side. Den henvender seg til ulike brukere og interessert kan gå dypt ned og finne mye informasjon. De som bare vil ha litt informasjon kan lett finne denne på forsiden og ved å klikke seg en side videre og tilbake. Det er et nettsted for en stor målgruppe med ulike funksjoner.

Navigasjonsstruktur
I det følgende vil vi underbygge hvordan navigeringen og strukturen er tenkt, og hvordan dette påvirker forbrukeren, slik vi opplever nettstedets funksjonalitet, i forhold til hensikt, verdier og målgrupper. Navigasjonsmetodene som skisseres er gjennomført i hele nettstedet. Orienteringssystemet er lett å bruke, brukeren slipper ”å tenke” i prosessen. Interessen vekkes og vedlikeholdes gjennom nye og klare handlingsalternativer, og antyder hva brukeren skal gjøre, se eller erfare videre, ( Eriksen, s 508). Hjemmesiden er ofte avgjørende for om brukeren får det vedkommende ønsker, uten å benytte for mye tid.

Hjemmesiden har for det meste hypertekst, som er tekst (eller bilde) som er koblet til en annen tekst. Hypertekst er uthevet ved at teksten er understreket eller i annen farge. Fører du musepekeren over teksten (eller bilde) forandres markøren til en hånd. Selve koblingen kalles hyperlink, lenke eller peker.

Vi kan med noen få unntak navigere rundt i nettstedet som vi vil: Det er gjennomgående mange linker som gjør at det er enkelt å komme til sidene og finne informasjonen vi ønsker oss. Koblinger til  ” Vårt kaffeutvalg, Fra bakeriet, våre butikker, nettbutikken”, og ”jobb hos oss, om kaffebakeriet, kontakt oss” fins på alle sider i hierarkiet, og vi kan navigere til og fra slik vi ønsker.

Kaffebrenneriet.no
Forsiden til Kaffebrenneriet

Mitt på siten” Kaffebrenneriet.no” fins 4 bilder på linje, – fokuspunkter med ulike tema organisert logisk og strategisk synlig og godt plassert. Over fins en menylinje med 4 valg: ” Vårt kaffevalg, Fra Bakeriet, Våre butikker, og Nettbutikken”, og i overkant ” se vårt store utvalg av løsvektkaffe”.   De forteller oss  i klartekst hva vi skal gjøre, se eller erfare videre, noe som er gjennomgående for nettstedet, Jfr Eriksen ( 508).  Ett klikk på bildet av ”frokostbrødene”, ”Fra bakeriet” eller ”Spise hos kaffebrenneriet?”, fører oss til informasjon om kaffebakeriet http://www.kaffebrenneriet.no/bakeriet/ (nivå 1). Herfra klikker vi på for eksempel bakerivarer ( 6 produktgrupper i alt ),  og finner 9 bilder av saftige bakerivarer, ( nivå 2), som kan kjøpes i en av kaffebarene eller bestilles pr email. Linken nederst på nivå 2 : Les mer om Kaffebakeriet her, fører til kaffebakeriets egen hjemmeside: http://www.kaffebakeriet.no/, og til flere produkter etter ønske.  Forbrukeren kan velge tema og finne informasjon som ønskes intuitivt uten å benytte for lang tid til å nå resultatet, jfr en funskjonell nettside ( Eriksen 508).

Kaffebrenneriet satser på hele 9 linker til kaffebakeriets sortiment på denne siden, strategisk og godt synlig under bildene med saftige bakervarer som får tennene til å løpe i vann. Kundene vil etter all sannsynlighet bli nyskjerrige, slik vi ble, og klikke seg inn på kaffebakeriet.no for å se flere produkter.

Ved å velge en link og foreta ”ett klikk” får kunden frem en ny side med nye handlingsalternativer, noe som er gjennnomgående for nettstedet. Dette tyder på at stoffet på hjemmesiden er godt organisert, og dermed enkel å håndtere for sluttbruker. jfr Mediedesign.  –Tilsvarende vil ”ett klikk på  ”nettbutikken”, ”bildet” og ”kjøp kaffe her”, føre kundene til nettbutikkens forside med handlevogn –  http://kaffebrenneriet.butikkenmin.no/. Her vil 7 produktlinker bringe oss videre til nettbutikkens produkter: Løsvektkaffe,  Kvern- og utstyr til kaffe, Bodum presskanner, Ekstrautstyr til Bodum, Melkeskummer, Te- og teutstyr, Andre produkter & utstyr.
Det er handlevogn på alle nettbutikksidene, noe som gjør at det er enkelt å handle. Når vi har foretatt 2-3 klikk, alt etter produktvalget, blir kjøpsprosessen litt mer langtekkelig. Når varen ligger i handlekurven,  klikker du på kassen, foretar fire klikk med opplysninger, for tilslutt å fullføre betalingen. Dette er en langtekkelig opperasjon men er enkel å utføre, og kanskje ikke så uvanlig.  En tilsvarende link på forsiden, Se vårt store utvalg av løsvektkaffe , og alle sider som omhandler kaffe, har link til nettbutikken ”kjøp denne kaffen”, – strategisk godt organisert.

Bilde fra nettbutikken med ensrettet design

Siten må scrolles for å få full oversikt over innholdet, vi tror det er en del av strategien i utformingen av nettstedet. Nettbutikken fått plassering lengst til høyre på hjemmesiden, nær ”scrolleren”, en logisk plassering. Forbrukeren vil sannsynligvis flytte pekeren fra høyre og venstre i nettsiden i forbindelse med scrolling. Nettbutikken og linkene til kaffesalg, kan ikke unngås.

Normalt sett skanner kundene hjemmesiden i leseretning, fra venstre til høyre, lik strategisk plassering av fokuspunktene på siden, også her er linker til kaffeutvalg og nettbutikk:” se vårt utvalg av løsvektkaffe , ” Hombre de dias” osv.

Lengst oppe i øverste høyre hjørne fanger øynene linkene: ”Jobbe hos oss, om kaffebrenneriet, kontakt oss”. Kanskje er det også et poeng at vi må scrolle for å få opp hele hjemmesiden, og de viktige fokuspunktene på hjemmesiden synliggjøres umiddelbart. Alt tyder på at forbrukerpsykologi er anvendt i utformingen av nettstedet og navigeringen, strategisk godt planlagt og utnyttet.

På siten skaper Kaffebrenneriet interesse og blest ved en kobling til informasjon om kaffebakeriet og gi gratulasjoner til Norgesmester i Konditorkunst med påfølgende video. Det strategiske målet er å få kunden til å åpne videoen for å se på kvalitetsmessig konditorkunst, noe kaffebrenneriet sannsynligvis vil lykkes med.  ” NM i konditorkunst: http://www.kaffebrenneriet.no/aktuelt/artikkel/nm_i_konditorkunst/, og her fins link til artikkelarkivet. http://www.kaffebrenneriet.no/kaffeutvalg/bonne/nombre_de_dios.med link til nettbutikken. Kaffebrenneriet kan ikke unngå å få oppmerksomheten de ønsker. Umiddelbart kan de to sistnevnte linkene forvirre noen brukere, det er mye informasjon å forholde seg til, noe som også kan virke mot sin hensikt.

Derimot er tilhørende tema organisert i grupper.

Tekstlinken om kaffebrenneriet fører til en side med link til et artikkelarkiv, som igjen har 64 linker  artikler som er eller blir publisert på hjemmesiden: reisebrev, påmelding til gratis kaffesmakingskveld osv, noe som viser at kaffebrenneriet har stor kundeorientering og tar sine verdier om kvalitet høytidelig.

Det er benyttet mange bilder i nettbutikken og bilder av kaffeemballasjen viser ensrettet design, i tillegg til en søkelink for produktsøk, noe som gjør at det blir enkelt å finne frem til produktene forbrukeren ønsker.  http://www.kaffebrenneriet.no/bakeriet/ var også en skuffelse, i stedet for å finne  bilder av flere saftige smørbrød, kom vi til nivå 1 med informasjon om kaffebakeriet, og valget mellom 6 produktgrupper uten bilder, altså enda ett klikk til bildene mat som fristet.

Interaktivitet
Vil si fra passivitet til aktivt deltagende forbruker. Hvilke muligheter har forbrukeren til å påvirke nettstedet? Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev med link til ett artikkelarkiv. Det fins en nettbutikk med handlevogn hvor en kan bestille kaffebrenneriets produkter på internett. Det fins også en søkerlink hvor forbrukeren kan søke opp ulike produkter i nettbutikken. Under fanen ” jobbe hos oss” fins det mulighet til å legge inn kontaktopplysninger med CV.
Ellers fins det lite muligheter for forbrukeren til å påvirke nettstedet, for eksempel legge inn oppskrifter, blogg, eller til å si sin mening om Kaffebrenneriet.

Video og animasjoner
Vårt kaffeutvalg / våre kaffedrikker har bilder med rollovereffekt, de åpner seg ved en klikk og lukker seg når neste bilde åpnes.

Bilder med rolloverefekt som åpner seg ved et klikk og lukker seg når neste bilde åpnes

Kaffebrenneriet.no  har ingen videoer eller flashinnslag på hjemmesiden. Det fins flash av produktutvalget i nettbutikken.  Linken ”Fra bakeriet” fører til en siden med

2 YouToube videoer av Patrick Dufaud som lager sjokolade og forbereder seg til konkurranser i konditorkunst på kaffebrenneriet på Storo, den ene med fransk tale og den andre med musikk. Fokus mot kunstnerens utførelse av håndverket, da fransk kan forstås av de mest språkmektige kundene. Hensikten er antagelig vi skal bli bevisste hvordan produktene lages kvalitetsmessig av en mesterkonditor, og få lyst til å besøke en kaffebar for å smake dem. Dette er en god reklame for kaffebakeriet.no, også i forhold til handelspartnere.  YouToube-videoer også i ”kaffeutvalg”, for eksempel Honduras, Olvin, en eksklusiv kaffesort som har deltatt i Cup of Exellence 2010.      t:http://www.kaffebrenneriet.no/kaffeutvalg/bonne/olvin/n Honduras.

Dette er Videoen publiseres med ett reisebrev fra Hondouras, hvor medarbeider fra Kaffebrenneriet var dommer og handlet kaffe, og forsterker inntrykket av høy produkt-kvalitet hos kaffebrenneriet. Både NM gull i konditorkunst og Handel med kaffebønder understøtter kvalitet og får god oppmerksomhet på kaffebrenneriets hjemmeside, ”Hombre de dias”. Hvem av kundene vil etter å ha tatt hjemmesiden til Kaffebrenneriet nærmere i øyesyn, gå glipp av å prøvesmake verdens beste kaffe hos kaffebrenneriet?

I nettbutikken,  produktutvalg fins flash-elementer: de forstørrer produktene og detaljer kan iakttas, underbygger  kvalitetsmessig produktutvelgelse,  i tråd med Kaffebrenneriets verdier for kvalitet.

Grafisk profil
Den grafiske profilen til Kaffebrenneriet preges i stor grad av navnet, fargene og bildene på sidene.

Dette produktet gir inntrykk av å gi en god opplevelse, ha en koselig atmosfære der alle er velkommen og med høy kvalitet på produkter.

Det er ingen egen logo, men navnet Kaffebrenneriet med «STEDET FOR GOD KAFFE» under fungerer som en logo. Den er plassert øverst på venstre side, noe som er likt på alle sidene.

Fargene i brunt og beige/lysebrunt, teksten og bildene gir assosiasjoner til kaffe, lukt, smak og nytelse og forteller om gode opplevelser og høy kvalitet.

Den grafiske profilen med navn, farger og komposisjon er gjennomgående på hele nettstedet.

Bilde, hading på forsiden. 

Layout
Forsiden er delt inn i 3 horisontale hovedfelt, en bred heading med et stort bilde, navnet og noe tekst. Kaffebrenneriet er skrevet på venstre side med en hvit skrift, under navnet er det et   rektangulært felt med tekst og overskriften «Med kaffe på tur!» Til høyre i bildet er det plassert en gammeldags, rød, riflete termos, to røde kopper og i bakgrunnen et fargerikt mønstrete teppe. Alt er plassert på en trebenk og vi skimter snø på underlaget. Termos og kopper på sidens høyre del er  forstørret i forhold til de andre elementene.  Termosen strekker seg til nettsidens format i øvrekant. Det fins  i tillegg en vannrett menylinje med hvit skrift på sort felt bestående av 3 linker: jobbe hos oss, om kaffebrenneriet, og kontakt oss.

Mellom headingen og midtfeltet er det en rektangulær menylinje i brunt med hvit skrift,  henholdsvis:  ”vårt kaffeutvalg, bakeriet, våre butikker og nettbutikken”.

Midtfeltet består av fire rektangulære bilder med avrundede hjørner, overskrifter og tekst under. Bakgrunnen er i lys beige farge. Nederst en bred footer i mørke brunt med kontaktinformasjon og kontaktmulighet. Midt på feltet er det tegnet en stilisert kaffekopp med noen kaffebønner ved siden av. Footeren er lik på alle sidene.

Neste side om bakeriet har en lignende inndeling med et stor bilde av bakevarer som haeding.
En side har bilder av prosessen med kaffeproduksjon og en side har bilder av ulike typer kaffe de serverer. Det er mange bilder av utvalget av bakervarer og noen sider med utvalg av kaffe for salg.  Linken” Fra bakeriet” på forsiden fører til informasjon om kaffebakeriet og Patric Dufah som er kåret til Norgesmester i konditorkunst 2011. I menyen til venstre er det 6 linker til produkttema fra Kaffebakeriet.

Den øverste linken fører til 10  delikate bilder med produktinformasjon. Billedtekstene er ekspressiv og appellerer til kundenes interesse for helseeffekter og smaksorganer, et moderne sortiment for enhver smak: ”med kli, eple og rosiner” og ”for deg som ønsker et sunnere mellom-måltid. To andre eksempler: Saftig og god  muffins med blåbær og  krydret med litt kanel.” pistasj &  skogsbærmuffins eller gojibærmuffins ” ” Muffinsene er glutenfrie, men veldig gode for  ikke-allergikere også.

Fra Kaffebakeriet

Klikker du på en av de 6 produkt-gruppene dukker det opp bilder med saftige bakervarer fra bakeriets sortiment, med tilhørende produktinformasjon. Det følger en link under hvert bildet: Mer på ”kaffebakeriet.no”. Kaffebrenneriet satser på hele 9 linker til kaffebakeriets sortiment på denne siden, strategisk og godt synlig under bildene med saftige bakervarer som får tennene til å løpe i vann. Kundene vil etter all sannsynlighet bli nyskjerrige, og klikke seg inn på kaffebakeriet, jfr illustrasjon nedenfor.

Typografi
Overskriften er en høy og smal antikva font med seriffer og stor variasjon i strektykkelse. Seriffene er avrundet og kan minne om kaffebønner. Under står «stedet for god kaffe» med versaler i fonten Charset size 8. Navnet fungerer som et tekstbilde og logo.

Mindre overskrifter og brødteksten er i New Times Roman size 12 og 18. Teksten på alle sidene er venstrejustert.

Teksten er godt lesbar pga stor kontrast i fargene og typogafien er konsekvent gjennomført på hele nettstedet. 

Farger
Forsiden er holdt i mørke brunt, lyse brunt, beige, rødt, orange med noen grønne innslag. Det er i hovedsak brukt varme farger. Menylinjen og footeren har gradering fra mørkt til litt lysere brunt. Alle de brune valørene gir assosiasjoner til kaffe, fra mørk espresso til kaffe med melk.

Uttrykket på forsiden er varmt, koselig og innbydende. Det gir assosiasjoner til tur og uteaktiviteter om vinteren. Litt nostalgisk med den gamle termosen, som minner om vinterens uteaktiviteter med koselige pauser, matpakke og kakao. Bildet med trebenken og den stående termosen i høyre del av forsiden er forstørret i forhold til de andre elementene. Termosen får snaut nok plass i nettsidens øvre format. Termosen har en metallkant i toppen som reflekterer et skinnende lys. Dette virker som et blikkfang til den sorte vannrette menylinja med hvit skrift og linken ”om kaffebrenneriet” som er plassert like over termosens åpning i toppen, men langt nok ned til at åpningen synes godt . Gjennomskinnelighet gjør at hele termosen anes, og tegneteknisk er detaljene / utsnitt riktig plassert, noe som indikerer at nettstedet er utviklet av profesjonelle.

Fargene på de andre sidene er også holdt i brunt og lyse nyanser av brunt og beige. Lyse og delikate farger mot den mørke brune. Her er bakgrunnen lys med mørke skrift. Menylinjene er mørke med hvit skrift. Sidebaren er i en lyse brun farge.

De fire hovedsidene har et stort bilde i øvre del av siden og en horisontal inndeling, horisontale felt med bilder eller rekker med vareutvalg av kaffe o.a.

Lys- mørke kontrasten er gjennomgående på alle sidene og skaper et rolig og delikat uttrykk. De fleste valørene er i en varm fargetone. Fargene gir assosiasjoner til kaffe av alle slag, noe varmt, delikat og koselig

Bakgrunnen er nøytral, en lys brun, beige farge med varm undertone. Alle fargeflatene er ensfarget, rolige og nøytrale.

Bilder
Det er mye tekst på denne websiden, men også en del bilder, noen sider med mange bilder og noen bare med tekst..

Bildet på forsiden er et stort nærbilde av en benk med teppe, matpapir, termos og kopper med kaffe.

Termosen og koppene er plassert helt foran i bildet og delvis avkuttet i underkant.

Bildene på de andre sidene er også nærbilder som alle avbilder kaffeproduksjonen, vareutvalg eller produkter. Bildene er enkle og stilrene uten forstyrrende elementer. Vi kommet tett innpå det som er avbildet og føler nesten at vi er en del av bildet. Bildene er holdt i hvitt, brunt og beige mot en rustikk mørk brun bakgrunn. I bildene er teksturene framhevet, de er delikate og gir assosiasjoner til kaffe og nytelse. Kombinasjon av noe hverdagslig og koselig med det delikate og nesten eksklusive gir inntrykk av kvalitet, fagkunnskap og at her får vi en god opplevelse.
Avskjæring eller avkutting av motivet var mye brukt i realismen på slutten av 1800-tallet.    Hovedmotivet ble plassert helt i front av bildet og delvis avkuttet for å gi publikum en nærhet og tilhørighet til motivet. Du opplever å være i samme høyde som motivet og være en del av det.

Det er som om bakervarene ligger rett foran nesa på oss, vi kan nesten lukte og smake gjennom disse bildene. De gir assosiasjoner til lukt, smak, syn og den taktile sansen med tydelige teksturer i overflatene. Sansene påvirkes i stor grad gjennom bildene. Det er nesten så en kjenner vann i munnen og man får lyst til å besøke en av kaffebarene eller å bestille kaffe fra nettbutikken.

Det å påvirke sansene gjennom bilder er heller ikke noe nytt, det er brukt i kunsthistorien f.eks. i barokken på 1600-tallet, de appellerte til alle sansene og alle deler av mennesket. F.eks. maleren Vermeer la stor vekt på teksturer, farger, lys og det estetisk vakre i overflatene og omgivelsene. Også maleren Caravggio la vekt på overflater og brukte i tillegg stor kontrast mellom lys og mørke.

 

Her framheves den hvite kaffekoppen mot den mørke bakgrunnen som trekker seg tilbake. Stor kontrast i farger og teksturer. Hovedmotivet er plassert midt i bildet. Det minst viktige er avskjært og litt diffust.

Eksempel på nærbilder og bruk av avskjæring.

De store bildene er avbildet i normalplan slik at vi ser rett på motivet, i de mindre bildene ser vi ned på motivet. Motivet er avkuttet slik at vi kommer tett innpå.

     

Detaljerte bilder hvor teksturer er vektlagt.

Komposisjon
Alle sidene gir inntrykk av ro, det er mye luft og plass rundt teksten og bildene. Det er god oversikt og ryddig med en inndeling enten horisontalt eller vertikalt.

Mange av sidene er delt inn i 3 felt, brede horisontale eller smalere vertikale. Dette gir god balanse og et rolig uttrykk.

Under de store bildene er siden delt i 3 eller 4 spalter, et bredt midtfelt med en spalte på hver side med meny og tekst eller 4 like spalter.

Bildene er i liggende format. I de fleste bildene er ikke motivet midtstilt, men plasser på hver side av midten eller på en av sidene.  Et sterkt virkemiddel er avskjæringen av bildene.

Det er brukt store kontraster mellom lyst og mørkt, ulike størrelser på skrift og bilder, og på noen sider bruk av mange farger.

På forsiden kan det se ut som om motivet i hovedbildet er plassert i det gyldne snitt. Ytterkanten på termosen er plassert langs en av linjene i det gyldne snitt og teksten på den andre siden langs den andre linjen. Teksten «Stedet for god kaffe» er plassert på den øvre horisontale linjen. Dette skaper god balanse og en harmonisk komposisjon og styrer blikket rundt i bildet.

Ser vi på hele forside så er den brune menylinjen plassert  langs en av linjene til det gyldne snitt. Termosen danner en vertikal linje som fører blikket opp og ned på siden. Det er god balanse og blikket flytter seg mellom de ulike elementene.

I nettbutikken vises mange bilder av kaffeemballasjen med ensrettet design, i samme størrelse og med hvit bakgrunn. Dette skaper en jevn rytme og god helhet på siden.

Det er lett å orientere seg på sidene, en får følelsen av å få rask oversikt og at det er enkelt å få med seg innholdet. Det gir inntrykk av ro samtidig som det er estetisk pent å se på.

Konklusjon
Kaffebrenneriet hjemmeside gir tilgang til mye informasjon og mange funksjoner i for eksempel salgsprosess og kunderelasjoner.

Det henvender seg til en stor kundegruppe, gir kundene kjennskap til bedriftens historikk og omfang og skaper gjennom dette en nærhet og tillitt til bedriften.

Kaffebakeriet satser friskt og vinner NM i konditorkunst 2011, PR stadfester produktkvalitet gjennom som artikler publiseres på Kaffebrenneriets hjemmeside.

Kaffebrenneriet leverer kvalitet og nært, det nesten eksklusive, skapes det en hverdagslig og koselig atmosfære og alle er velkommen hit. Det appelleres mye til sansene og nytelse av kaffe.

Designen på Nettstedet Kaffebrenneriet.no ser enkel ut, men er svært gjennomtenkt og profesjonelt laget. Organiseringen og ryddighet på den enkelte side er viktig for helhetsinntrykket.

Nettstedet gir inntrykk av at dette er en seriøst bedrift med mye fagkunnskap og høy kvalitet på produktene. Det skapes en positiv holdning i forhold til produktene og et ønske om å kjøpe kaffe eller bakerivarer. Kaffebrenneriets mål og visjoner er høy produktkvalitet på kaffe og kreere smakfulle oppskrifter på bakeri og konditorvarer. Kaffebrenneriet tar mål av seg til å være Norges største kaffebar / kaffebutikk – kjede, lokalisert i Oslo / Asker.  Kaffebrenneriet ønsker at vi skal spise ved en av kaffebarene som også selger løsvektkaffe. Gjennom nettstedet kan du bestille bakerievarer på email. Kaffebrenneriet er verdens største kjøper av Cup of Excellence kaffe til sluttbruker.  Nettstedets intensjon er først og fremst kaffesalg gjennom nettbutikken, du kan få tilsendt kaffe pr post. Synliggjøring av produktvalitet gjennom feks kaffenhandel i utlandet NM er viktige virkemilder i salgsprosessen.
Vi tror at en stor del av kaffebrenneriets intensjon med salg av løsvektkaffe skjer gjennom nettbutikken, enten før eller etter ett besøk i en av kaffebarene eller på et kundearrangement:  ”Kaffens dag”, Cupping ( kaffesmaking) og kaffebrenning,  konkurranser osv.

Aida – prinsippet, Analysen viser at Attencion, interesst, desire, action som er grunnleggende i reklamerende salgsprosesser, er gjennomgående benyttet i utformingen av siten og nettstedet.

 Kilder:
Stein Holmboe Eriksen «Mediedesign», Gan Aschehoug , Oslo 2009

 http://www.kaffebrenneriet.no/ – siden er kopiert 21 februar 2011.

 

Reklamer