Denne “Webanalysen” (formal og innholdsanalyse av et nettsted) er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Våren 2011

«NB! Denne analysen er knyttet til en eldre design av Nettstedet Bessegen.no. Nettstedet har i ettertid fått nytt design.»

Av: Astri T. Tverå, Anita Samuelsen, Lene H. Johansen og Trine Merete Kjøsnes

I gruppeoppgaven for faget Web og informasjonsdesign har vi valgt å analysere nettstedet til www.besseggen.net. Besseggen.net er en lokal samarbeidsorganisasjon. De består av overnattings og servicebedrifter som ligger i området rundt Besseggen, Sjodalen og Gjende.

1. Hva er produktet?
Selve produktet er overnattingsmuligheter og turistnæring i Besseggen, Sjodalen og Gjende. 

Eier
Besseggen Turisme er en samarbeidsorganisasjon og bygger på disse åtte overnattings- og servicestedene: Bessheim Fjellstue og Hytter, Gjendesheim Turisthytte, Gjendebåten, Memurubu Turisthytte, Besseggen Fjellpark Maurvangen, Gjendebu Turisthytte, Gjendeosen Kiosk og Parkering, Hindsæter Fjellhotell.

Hensikt
Hensikten er å profilere og markedsføre Besseggen som turområde. Målet er at nettstedet skal formidle at dette er et sted hvor man vil få gode opplevelser. Et sted hvor man kan gjøre ulike aktiviteter og hvor det er et rikt overnattings og servicetilbud. Ved å samle informasjonen om dette og formidle det til målgruppen gjennom nettstedet, er målet å øke omsetningen til overnattings- og servicestedene i området.

Målgruppe
Målgruppen er turister og friluftsinteresserte i inn- og utland.

Profil
Deres profil baserer seg på at Besseggen er Norges mest gåtte fjelltur med sine vel 30 000 besøkende hvert år (http://besseggen.net/turen.html) Videre har området mye å by på med rafting og juvvandring i Sjodalen, kajakk på Sjoa og padling på Gjende. Videre reklameres det for elvefisking, terrengsykling, ridning og flere fjellturer i området rundt Besseggen. Alt dette forsøker Besseggen Turisme og samle på nettstedet www.besseggen.net.

2. Hvordan produktet virker?

Informasjonsdesign
Når man klikker seg inn på nettstedet møtes man av en kollasjpreget side med postkort og bilder. Disse ligger på en mørkere trebakgrunn. Øverst til høyre er deres logo, som også er gjentatt ved navn på bildet midt på siden. Til venstre skrevet på et av postkortene finner vi menyen i en litt leken typografi. Over denne kan vi velge å endre språket på siden til engelsk eller tysk, og har mulighet til å klikke oss inn på deres facebookprofil. Under menyen har vi muligheten til å klikke oss inn å se film om Besseggen. Hovedteksten befinner seg på et litt krøllete ark midt i bilde, her med en litt tydeligere og ren font. Bildene tilhørende hovedteksten har beholdt postkortpreget og står litt skjevt og med samme hvite kant som på resten av siden. Til høyre finner vi en notislapp med aktuell info på, samt et turbilde under der. I bunn på siden ligger det linker til alle stedene presentert på hovedsiden og menyen repetert på nytt i samme visuelle preg som hovedteksten.

Vårt førsteinntrykk av nettstedet var positivt. Det er en sporty og norskpreget side som skiller seg ut med sin postkort og kollasjoppbygging. Dette gir nettsiden en turpreget stemning og virker appellerende. Med dette designet tror vi de ønsker å skille seg ut og skape engasjement rundt reisemålet og turopplevelsen. Vi oppfattet dette først som en litt leken siden, og ble ivrige etter å fortsette å følge linkene, men vi opplevde siden som rotete og savnet en del. Dette medførte at inntrykket vårt endret seg.

For det første er det ingen utpreget startside eller hjemknapp. Siden “om oss” er det som møter bruker når man klikker seg inn på nettstedet. Her er det kort informasjon om at dette er en samlende side for overnatting og servicebedrifter i Besseggenområdet. Videre ramses stedene opp med linker og kontaktinformasjon. Ved å ikke ha noen egen startside eller hjemknapp, ønskes ikke mottaker direkte velkommen, og man har ingen naturlig side å jobbe seg videre fra.

Struktur
Nettstedets struktur bør handle om å la informasjonen være mottakerorientert. Erichsen skriver i boken Mediedesign 3.5 at “Kommunikativt logikk skaper trygghet for bruker” (2009:505). På www.besseggen.net er det brukt en hierarkisk struktur, det vil si at informasjonen deles i enheter som utdypes nedover i strukturen. Men i vårt eksempel oppfatter vi menyen som noe ustrukturert. Hovedmenyen har ingen logisk oppdeling eller kategorisering av sin videre informasjon. Dette gjør det noe uoversiktelig og rotete.

Strukturkart – www.besseggen.net

Siden har heller ingen søkermuligheter, slik at man må navigere seg hele veien frem til ønsket informasjon. I følge Frode Slettum (Forelesning i Digital mediedesign, våren 2011) er det kun et begrenset antall trykk en bruker er villig til å bruke for å finne frem til rett side. Derav kan man miste besøkende på en manglende oversiktlig struktur.

Interaktivitet
Utover hovedmenyen og aktuelt i notisblokken til høyre var det ikke flere muligheter til å klikke seg videre. Selv ikke logoen var klikkbar. Dette ville etter vår mening vært et godt element for en hjem- eller tilbake til start-knapp. Nettstedet har i utgangspunket et livlig design som fort kunne spilt på å invitere kunden på en liten opplevelsestur.

Multimedia
Under menyen finner vi en film om Besseggen som åpner seg i hovedfeltet med samme utseende som de resterende sidene. Filmen går på engelsk og har flotte bilder, korte intervjuer og viser både naturen, overnattingsmuligheter og servicesteder. Her får vi et mer visuelt inntrykk av området de reklamerer for.

Under aktuelt kan du trykke deg inn å sjekke forholdene på Gjende med webkameraet som er satt opp der. Når vi prøvde ut denne funksjonen fikk vi den imidlertid ikke til å fungere.

Navigering
Navigeringen på siden er preget av dårlig struktur og oppbygging. Eksempelvis har ikke kategorien historie noen samlende åpningsside, man kommer bare inn på første historiske person i rekken av fire.

Nettstedet inneholder mange linker og disse er stort sett plassert i teksten. Her har de fått en mørk rød farge, lik som overskriftene. Ved første mouseover får man opp en understrek, men har man vært inne på linken en gang blir denne borte. Linkene er ikke tydelige nok til å være plassert i teksten, og kan være vanskeligere å se for de som sliter litt med fargesynet.

Videre er det småting som at teksten sier: “På www.yr.no finner du den seneste værmeldingen fra Besseggen. Seværprognoseher. Denne linken fører da ikke til www.yr.no, men www.storm.no. Slike små detaljer er med på å svekke brukerens troverdighet til siden. 

Funksjonalitet
Nettstedet gir et godt førsteinntrykk og har et spennende design som gjør at man får lyst til å undersøke mer av siden. Men når man klikker seg videre kommer det en del mangler til syne. I og med at dette er en samlende side som leder ut til mange forskjellige nettsteder er det positivt at nettstedet har en lik mal på sidene. Hvert av overnattingsstedene har sine egne sider og layouter. Linkene fører til sider som storm.no osv. Ved å holde dette konstante utseende på www.besseggen.net gir det en samlende effekt.

Strukturen og informasjonsoppbyggingen svekker funksjonaliteten. Vi savnet sterkt en åpningsside og en hjem/tilbake til start knapp. Navigeringsmenyen er ikke optimalt organisert i kategorier og linkene er ikke tydelige nok.

 3. Hvordan produktet ser ut?

Grafisk profil
Gjennom sin grafiske profil ønsker Besseggen Turisme å uttrykke at de er en organisasjon som tilbyr produkter til friluftsinteresserte mennesker som ønsker å komme seg ut på tur. For å formidle dette har de valgt å bygge opp en hovedmal i form av en kollasj som de bruker på alle sidene. Den moderne oppbyggingen av siden står i kontrast til noen av de eldre postkortene de bruker. Dette kan tolkes på flere måter. De formidler at dette er et område med en historie og tradisjoner, men samtidig også at de driver moderne og at dette er en side både for yngre og eldre. 

Layout
Nettsiden har en felles mal som går igjen på alle undersidene. Malen er bygget opp ved hjelp av en rekke bilder og illustrasjoner. De har valgt å bruke postkort og notatark som hovedelementer i oppbyggingen. Som bildet under viser er postkort og notatark i ulike format og stiler plassert oppå hverandre lag på lag. For å skape en litt røff stil har de valgt å bruke revet og krøllet papir og limt på det ene postkortet med fotohjørner.

Ved første øyekast kan det for brukere som ikke har kjennskap til nettsiden ta litt tid før man forstår hva siden prøver å formidle. Det første man legger merke til når man åpner nettsiden er postkortet med Besseggen i bakgrunnen. For dem som ikke er kjent kunne dette vært et hvilket som helst fjell, men teksten nederst til venstre i bildet oppklarer dette. Det eldre postkortet i bakgrunnen vekker imidlertid litt forvirring. Trolig er det et fåtall av besøkende på siden som vil oppfatte noen naturlig sammenheng mellom Henrik Ibsen og Besseggen. Det tar tid før øyet oppdager overskriften “Velkommen til Besseggen”, som egentlig er en underoverskrift i emnesiden Om oss. En klar og tydelig startside, som forteller hvilken side dette er ville trolig gitt et bedre inntrykk og i større grad vekket interessen for å lese mer.

Logoen til www.beseggen.net er plassert oppe i høyre hjørnet, og det tar derfor lang tid før øyet legger merke til at den er der. At logoen er plassert oppå et foto, gjør ikke saken bedre. Dersom Besseggen Turisme ønsker å bygge en sterk profil, burde de gjerne bruke logoen mer bevisst. Med en plassering øverst i venstre hjørne ville logoen blitt oppdaget av mange flere, og man ville trolig lettere kjent den igjen også andre steder (Lund, Forelesning i Digital mediedesign, våren 2011). logoen formidler tydelig budskapet om fjell og tur, og er et element som ville ha beskrevet innholdet på siden.

Farger
Fargene som er brukt på siden er naturlige og harmoniske. Hovedelementene på siden er i fargene brun, beige og hvit. Fargene er rolige og står som kontrast til de fargesterke naturfotografiene. Når det gjelder skriftfarge er svart og mørk rød brukt konsekvent gjennom hele siden. Ettersom organisasjonen har utviklet en logo i oransje og blå, kunne de kanskje utnyttet disse fargene også i oppbyggingen av nettsiden.

Bakgrunn
Som bakgrunn har de valgt å benytte et bilde av trestruktur. I en beskrivelse av en tradisjonell norsk hytte ville nok de fleste beskrevet den med vegger og interiør av trematerialer, så dette er et bilde som lett kan kobles til stemningen de ønsker å formidle.

Bilder/symbol/illustrasjoner
Felles for alle fotoene er at de har en hvit ramme rundt. Dette får frem assosiasjoner til postkort, noe som igjen gjerne relateres til tur og ferie. Bilderammen er også med å skape en helhet på sidene. De fleste undersidene har bilder som viser naturen og aktiviteter som tilbys i området. Bildene er imidlertid stort sett små i størrelse, og det er ikke mulig å forstørre dem. Med tanke på at de med dette er en nettside for en organisasjon som ønsker å selge opplevelser i den norske naturen, kunne de gjerne utnyttet mulighetene ved å visualisere det de skriver om. Et bildegalleri med spennende bildeutvalg kunne gjerne vært brukt for å formidle de flotte omgivelsene bedre. Et bilde sier ofte mer en tusen ord.

Nederst på siden har man valgt å utnytte krøllene i papiret og utviklet en illustrasjon. Den naturlige skyggen i papiret er med på å bygge opp et fjellandskap, og så har man i tillegg lagt på en illustrasjon av tre mennesker med sekk, som går på tur. Denne illustrasjonen fungerer godt.

Ett element som ikke fungerer like bra er filmvisningssymbolet under hovedmenyen. Denne skiller seg veldig fra de andre elementene på siden, og ser ut som den er hentet inn fordi man ikke hadde tid til noe annet. Underteksten ligger delvis oppå symbolet og gjør lesbarheten dårlig. Her burde man gjerne holdt seg til postkortstilen, eller kanskje laget en tegning på et ark.

Typografi
På mengdeteksten har de valgt å bruke en grotesk font med god lesbarhet. Skriftfargen er svart, og teksten kommer tydelig frem på hvite bakgrunnen. På overskrifter og linker har de valgt en mørk rød farge. Fargen fungerer greit på overskriftene, men på grunn av at det er lite kontrast mellom de to skriftfargene forsvinner ofte linkene som er plassert i selve teksten. Det er vanskelig å legge merke til at ordet har en annen farge, altså at det er en link. Igjen kunne de her gjerne ha jobbet for å skape en mer helhetlig profil på siden sin. Ved å bytte ut rødfargen med oransjefargen de allerede benytter i logoen, ville kontrastene blitt større og det hadde vært lettere for besøkende på siden å orientere seg. Fontstørrelsen på overskriftene kunne gjerne vært noe større.

Hovedmenyen til venstre i bildet er fremstilt som et postkort, og det er brukt en mer leken font som skal stå i stil med dette. Også her har de valgt svart farge på teksten. Selv om det er naturlig å tro at man skal trykke på de ulike ordene i menyen, kunne det gjerne kommet tydeligere frem. For eksempel ved at linkene endrer farge dersom man holder musepekeren over dem. Hovedmenyen kunne med fordel vært litt større. Dette ville gitt mulighet for mer luft mellom ordene og dermed bedre lesbarhet.

I tillegg til postkortet på venstre side har de også hentet inn et annet typisk håndskrevet element på høyre side, nemlig et notatark. Skriften på notatarket er imidlertid skrevet med samme groteske fonten som mengdeteksten. Her burde de gjerne ha hentet inn fonten fra menyen til venstre, slik at også dette notatet ble “håndskrevet”. Teksten her er kort, og det er ingen grunn for at en grotesk font må brukes.

Video og animasjoner
Under hovedmenyen til venstre på siden finner man et filmsymbol, med undertittelen “Se vår film”. Dersom man trykker her starter som tidligere nevnt en informasjonsfilm om Besseggen. Utover dette er det ingen lyd eller animasjoner på siden.

4. Konklusjon
Besseggen.net er et nettsted som er skapt for å profilere og markedsføre området rundt Besseggen. Det er en sporty og norskpreget side som skiller seg ut med sin bruk av postkort og kollasjteknikk i oppbyggingen. Det konstante utseende på nettstedet gir et samlende og helhetlig inntrykk av overnatting og servicestedene, samt turområdene.

Nettstedet gir et godt førsteinntrykk og har et engasjerende design, men når man klikker videre kommer det flere mangler til synet. Strukturen og informasjonsoppbyggingen svekker funksjonaliteten. Vi savnet sterkt en åpningsside og en hjem-/tilbake til start- knapp. Navigeringsmenyen er ikke optimalt organisert i kategorier og linkene er ikke tydelige nok. Det er heller ingen søkemuligheter på nettstedet, slik at man lett kan navigere seg frem til bestemt ønsket informasjon.

Nettsiden har et spennende design, og ideen med bruk av postkort og ark passer godt til profilen. Layouten kunne imidlertid vært bedre utarbeidet. Logoen burde vært plassert øverst til venstre, både for å gjøre den kjent for besøkende men også fordi den er tydelig og beskriver produktet godt. Videre kunne de jobbet mer med typografi og farger for å skape et helhetlig inntrykk på siden.

Det blir mye tekst på sidene, og de kunne gjerne utnyttet bedre muligheten som foto har for å beskrive. Målet for Besseggen Turisme er å få turister til å utnytte hyttene og servicetilbudet på stedet, men det er trolig naturen som selger stedet best. Derfor er det viktig å vise frem den flotte naturen og de kunne gjerne vist flere eksempel på folk som koser seg på tur.

Helhetsinntrykket vårt er at dette er en side som fungerer, men som har potensial til å bli mye bedre. Både funksjon og utseende kan videreutvikles, og slik gi en mer troverdig og inspirerende side for brukerne.

Kilder
Nettsider:
http://www.besseggen.net/
http://besseggen.net/turen.html

Bøker:
Erichsen, Stein Holmboe. Mediedesign 3.5 Bilde -tekst-lyd. Oslo 2009: GAN Aschehoug.

Forelesninger:
Forelesninger v/Lars Martin Lund Våren 2011, Digital Mediedesign

Forelesninger v/Frode Slettum Våren 2011, Digital Mediedesign

Reklamer