Denne “Bildeanalysen” er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Høsten 2010

Oppgave 5
Bildeanalyse, Gruppe 4
23.09.2010
Åshild Lundetræ Fidje, Tone Haga Buhler, Tone Dyrseth og Mia Engesvik

1. Historiske opplysninger
Bildet er hentet fra NRK sine distriktsnyheter for Sogn og Fjordane, og er tatt av Gaute Dvergsdal Bøyum. Han
tar bilde av fotograf Oddleiv Apenes som jobbet med et kunstprosjekt i Fjærland under rundballefestivalen i august.
2. Denotativ beskrivelse
Bildet er tatt i liggende format og motivet er fra en dal som er omkranset av høye og bratte fjell. Det er snø
på toppene i bakgrunnen, og i dalbunnen i midten av bildet er det grønt gress. Det går en kjerrevei innover i
bildet som skjærer ut av bildet i nederste venstre hjørne. Her hvor veien forsvinner ut av bildet står en mann
med ryggen til. Han har blå skjorte, sort bukse og hatt på hodet. Han står med et fotostativ og fotograferer
innover i dalen. På gressletten i dalbunnen står det en mengde traktorer med forskjellige farger, spredt utover.
Alle traktorene holder opp høyballer med frontlasterene sine, og oppå alle høyballene står eller sitter det en mann.
3. Formalanalyse
Rom / dybde
Bildet er i normalperspektiv, vi betrakter motivet i vanlig øyehøyde. Det er mange elementer som er med på å
skape dybde i bildet. Veien som går innover i bildet skaper linjer som går innover mot et forsvinningspunkt langt
inne i dalen. Traktorene står innover i bildet langs denne veien, og de overlapper hverandre og blir mindre og
mindre. Mannen som fotograferer er i forgrunnen, traktorene og den grønne gressletten er i mellomgrunnen og i
bakgrunnen ser man fjellene og himmelen. Bildet deles i to av en horisontal linje som skapes der gressletten
møter fjellene. Denne linjen ligger litt over midten i bildet. Veien møter denne horisontale linjen midt i bildet og
understreker at bildet er bygd opp rundt sentralperspektivet.
Lysvirkning
Lyset i bildet er jevnt og mykt som på en overskyet dag. Det skaper ingen store skyggevirkninger annet enn
svake slagskygger på høyre side av traktorene. Lyset i bakgrunnen er mer fremtredende, og understreker den
kalde fargetonen samtidig som det gir en luftperspektivisk virkning som understreker dybden i bildet.
Fargebruk
Bildet har en begrenset fargeholdning, men domineres av de grønne fargene i det flate landskapet, og de blå og
grå fargene i fjellene. Klærne til fotografen går i blåtoner, og det grønne og blå blir gjentatt i de fleste
traktorene. Det er derimot to røde traktorer som skiller seg ut og står i kontrast til alt det grønne. Denne
fargekontrasten blir viktig i en ellers litt ensartet fargebruk, og det skapes en spenning av komplementær kontrast.
Bevegelse/linjer
Veien trekker øyet innover i bildet og det samme gjør fjellene som samles i det samme forsvinningspunktet. Dette
skaper en form for diagonal bevegelse. Denne måten å komponere bilder på kalles x-komposisjon og er mye
brukt både i malerkunst og fotokunst for å skape dybde (Gunnar Danbolt ”blikk for bilder”).
Alle traktorene og menneskene står stille og bildet preges av at det her er et øyeblikk som fanges av en
fotograf. Komposisjonen i bildet er i balanse. Det er litt flere traktorer på høyre side av veien men de veies opp
av mannen som står å fotograferer. Det ligger også noen ”traktoregg” på venstre side av veien.
Balanse
Mannen som står i forgrunnen og fotograferer, og traktorene i mellomgrunnen står i et spenningsforhold til
hverandre. Måten de er plassert på skaper en asymmetrisk komposisjon hvor mannen står alene i bildets venstre
framkant, og traktorene danner en gruppering fra midten av bildet og mot høyre. Komposisjon skaper etter vår
mening balanse også med tanke på at vi i vesten ”leser” et bilde fra venstre mot høyre.
4. Konnotativ beskrivelse (tolkning)
Bildet viser et kunstprosjekt av Oddleiv Apenes hadde i Fjærland hvor han skulle dokumentere livet i bygda. Det
Oddleiv Apenes fanger med sitt kamera er et slags portrett av bønder og traktorene deres. Det at bøndene blir
heist opp av frontlasteren på traktoren kan tolkes som at bonden og traktoren har et nært og tillitsfullt forhold til
hverandre. De er gode arbeidskamerater. At så mange traktorer med bønder står sammen på denne gressletten
kan tolkes som et tegn på samarbeid og dugnadsånd i bygda.
Bøndene står dristig plassert på toppen av høyballen. Ved første øyekast kan det virke som om at de kan falle
ned når som helst, og at de nærmest bruker all sin kraft for å holde balansen oppe. Når man ser nærmere
legger man merke til at noen faktisk har armene sine godt plassert på hoftene sine i en ganske bestemt
holdning. De står bredbeint og noen sitter til og med avlappende på høyballen sin. Dette vitner om mennesker
som kjenner redskapene sine godt nok til å vite at dette er trygt. og det er kun lite som skal til før de kan
ramle av. Likevel gir det inntrykk av de står stødig og stabilt på denne runde, glatte formen.
Men journalist Gaute Dvergsdal Bøyum sitt bilde forteller noe mer. Hans hovedperson er fotografen i bildet. Slik
de andre menneskene og traktorene er plassert er det lett å se at de ikke er tilfeldig der. Riktignok leser vi i
teksten til bildet at det er rundballfestival, men det faller seg likevel ikke naturlig å stille seg opp på denne
måten. Det er derfor sannsynelig å tro at det er fotografen som har arrangert motivet.
Gaute D. Bøyum sitt bilde ser ikke ut til å være arrangert. Det er et dokumentarisk bilde som forteller en historie
om fotografen og hvordan han arrangerer bildet sitt. Det blir et slags metabilde som skildrer fotografen og
fotografens motiv.
Dermed forteller bildet egentlig to ting. Både at det er en aktivitet hvor traktorer, rundballer og mennesker er
deltakere, nemlig i rundballfestivalen. Samtidig forteller det om en fotograf som lager fotokunst under festivalen.
5. Kontekstanalyse
Sett i en større sammenheng er det lett å få assosiasjoner til Nasjonal Romantikken. I bildet er motivet omringet
av mektige snødekte vestlandsfjell. Det er ikke strevet og slitet vi ser, men en romantisk fortolkning av
bondeyrket. Fotografen i bildet framstår også som svært norsk med hatten og den blå skjorta på.
Bildet kan også tolkes i et politisk lys. Norsk landbrukspolitikk har blitt beskyldt for å ikke ta vare på bygde-
Norge, og at det ikke er lett å overleve som småbonde. Det kan her være naturlig å sammenlikne norsk
landbrukspolitikk med en glatt, plastbelagt halmball, der det kan være lett å gli av. Men disse bøndene står
sammen, og de står stødig. Det gir et inntrykk av at de er sterke til tross for at ikke ting blir lagt til rette for
dem, og at de ikke gir seg så lett.

Reklamer