Denne “Bildeanalysen” er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Høsten 2010

 

OPPGAVE 5 – GRUPPEARBEID
BILDEANALYSE

GRUPPE 7
Eva Marie Moen
Ingrid Sofie Benum
Ragnhild Løvli

FOTOGRAF: Olivier Laban-Mattei, France, Agence France-Presse
TITTEL: An opposition supporter shouts slogans in Tehran on 13 June. (2009)
BILDETEKST: Thousands of supporters of Iranian opposition leader Mir Hossein Mousavi took to the
streets of Tehran in June, disputing the result of the country’s presidential election.
At times, rioting broke out. Government security forces cracked down hard on the
demonstrators and, by 22 June, 457 people had been arrested and at least eight
reported dead.


OM FOTOGRAFEN: Olivier Laban-Mattei


© Agence France Presse
Fransk fotograf og journalist,
tilknyttet Agence France Presse (AFP), Paris.
Olivier Laban-Mattei ble født i 1977 og vokste opp i Paris der han
studerte geografi og sosiologi. Han ble selvlært fotograf etter at
bilder fra Vietnamkrigen øvde stor innflytelse på ham. I 1999
begynte han å jobbe som pressefotograf ved et lokalt nyhetsbyrå på
Corsica, øya hans mor var fra. I 2000 begynte han å jobbe for AFP,
først som frilans fra Corsica, før han reiste tilbake til Paris i 2005
som fast ansatt. Laban-Mattei veksler i dag mellom Paris, land
rammet av krig eller naturkatastrofe, som Irak, Gazastripen,
Georgia og Burma, og sine personlige prosjekter. I 2008 mottok han
også en pris fra World Press Photo for et av sine fotografier.

HVA SER VI PÅ BILDET?

DENOTATIV BESKRIVELSE
FORGRUNN/HOVEDMOTIV:
En ung kvinne står på en asfaltert vei, vendt mot kamera,
mens hun roper med venstre arm knyttet høyt i været. Hun er
plassert på venstre bildeflate, og dekker nesten hele bildehøyden.
Hun er svartkledd, med et sterkt rosa skjerf kastet lett rundt hodet
og halsen. Hun har en liten svart veske over høyre skulder og noen
armbånd på begge armer – det på den høyre armen er grønt. Det kan
også se ut som hun har flettet inn grønne tråder i panneluggen. Med
den høyre hånden holder hun i det rosa sjalet. Hun ser ung og frisk
ut, og klærne er enkle og moderne.
BAKGRUNN:
En flokk mennesker, flest menn, er på vei bort. De går med ryggen
til, langs veien som forsvinner ut av bildet bak til høyre. Noen
kjører moped. Den hvite veimarkeringen og disse menneskene
danner linjer i et forsvinnende perspektiv som stopper i et felles
punkt utenfor bildet. Helt ute til høyre strekker en annen svartkledd
kvinne, med et mørkt blågrønt sjal om hodet, en hånd i været.
Ellers er det en rolig stemning over dem som er på vei bort.
Menneskene i flokken er små i forhold til kvinnen, og de er kledd i
klare, ensfargede tekstiler i svart, hvitt, lyseblått og rødt, men gir
inntrykk av en mørk masse ved første øyekast. To personer snur seg
halvveis tilbake mot kvinnen. I det ene feltet av veien bak kvinnen
ligger det et ark. Bakgrunnen er uskarp, det skaper dybde i bildet og
fremhever avstanden mellom kvinnen i forgrunnen og flokken bak.
FORMALANALYSE

KOMPOSISJON:
Bildet er tatt i normalperspektiv, i rektangulært breddeformat.
Dette formatet kan uttrykke ro, stillhet og harmoni. Fotografen kan
ha brukt dette formatet bevisst for å skape en kontrast mellom hva
motivet forteller oss, og hva formatet forteller. Det kan også være
tilfeldig, eller et format valgt for å få med hele motivet.
FLATER:
Bildets øvre del består av mørke trær, uten detaljer.
Bildets nedre del er dominert av kvinnen og veien.
Øverst til høyre, rett over menneskene på vei bort, sees en firkant
med lys himmel.


OPPDELING:
Kvinnens ansikt er plassert i bildets venstre gyldne snitt, og hun
dekker i utstrekning halve bildeflaten. Den knyttede hånden er
plassert øverst i midten av bildet, og er med på å dele bildet i to
deler på tvers. De hvite markeringene i veien er diagonaler, og disse
linjene fører både mot kvinnen fremst til venstre, og på skrå til øvre
høyre billedkant. Dette gir et sterkt inntrykk av bevegelse i bildet.
Diagonale linjer kan blant annet symbolisere kraft og dramatikk.
Diagonalene på skrå opp mot høyre bestemmer bevegelsens retning,
i og med at vi opplever en skrå linje opp mot høyre som noe som
beveger seg fra oss. Den opplevde avstanden mellom kvinnens
positur vendt mot venstre, og alle menneskene vendt mot høyre blir
forsterket. Hun bryter bevegelsen ut mot høyre, og det ser ut som
hun går i feil retning. Kvinnen er tett på oss, de andre dypt inne i
bildet. Bildet er også todelt horisontalt – med hovedvekt på det
mørke øverst (trær), og det lyse nederst (den lysegrå veien). Slik
skaper symmetrisk balanse mellom lyst og mørkt, ro i en ellers
asymmetrisk komposisjon. Den horisontale linjen blir brutt av
kvinnens vertikalt oppreiste stilling. Asymmetri regnes som
dynamisk, spennende og aggressivt – igjen en forsterkelse av
motivets budskap.


BELYSNING:
Lyset i bildet faller inn på skrå fra øverste venstre side, og treffer
kvinnens arm og ansikt. Dette lyset blir ’ført mot’ den lyse himmelen
øverst til høyre ved hjelp av de hvite diagonale veistripene, og
forsterker diagonalen i bildet. Himmelen vi ser et glimt av øverst i
høyre hjørne, balanserer bildets kontraster mellom lyst/mørkt og
trekker blikket bakover i bildet. Bakgrunnen er mørk i øverste del,
og lys nederst; dette kan gi en dyster og tung følelse. Bildet er tatt i
naturlig dagslys på en overskyet dag slik at lyset er filtrert gjennom
skylaget. På grunn av mangelen på skygger i kvinnens ansikt lurer vi
på om det er benyttet en ekstra lyskilde på venstre side (ekstern
blitz) idet bildet blir tatt.
FARGER:
Fargebruken i dette bildet er interessant og meningsfull. Mye av
bildet er fargeløst, i grå -, hvite – og svarte toner. Den første fargen
som treffer øyet, er den skarpe rosafargen i kvinnens sjal som
dermed fungerer som blikkfang og fokuspunkt. Fargen fortsetter mot
høyre ved hjelp av et glimt av en kvinne i rosa t-skjorte bak henne,
og fortsetter videre i samme retning via tre menn i rød skjorte.
Fargeflatene følger bildets diagonale linje dypt inn og bak, ved at de
gradvis blir mindre mot høyre. Rosafargen i sjalet er med på å gi
kontrast til og framheve kvinnens grønne armbånd, de er
komplementære farger. Fargen og teksturen på huden hennes er
svært naturlig, og gir et ungdommelig og friskt uttrykk.

PRIVAT OG KULTURBETINGET ASSOSIASJON

KONNOTATIV BESKRIVELSE
Dette bildet inneholder flere symbolelementer som kan gi oss
assosiasjoner og hjelpe oss å forstå situasjonen bildet beskriver:
Den knyttede hånda – et av de best kjente symboler i vår tid. Det
har tradisjoner fra tidlig 1900-tall, og de fleste vet umiddelbart hva
det står for. I dette bildet, der inngangen i bildet er rosafargen på
sjalet, styrket av en hånd som holder på sjalet, ledes blikket
umiddelbart mot den opprakte hånda med knyttet håndflate.
Sammen med et tydelig rop, forteller dette en historie om å ikke gi
seg, om kampvilje, motstand og håp om endring.
”The raised fist (also known as the clenched fist) is a salute and
logo most often used by left-wing activists, such as: Marxists,
anarchists, socialists, communists, pacifists, trade unionists, and
black nationalists. The raised fist is usually regarded as an
expression of solidarity, strength or defiance.”
Sitat: Wikipedia
Det grønne armbåndet (og eventuelt de grønne båndene i luggen til
kvinnen) symboliserer kvinnens tilhørighet til ”The Green
Movement” – navnet man ga til protestene som fulgte etter det
iranske presidentvalget i 2009 – og viser at hun er en tilhenger av Mir
Hossein Mousavi som benyttet grønnfargen som hovedfarge i sin
politiske kampanje i forkant av valget. Etter valget ble denne fargen
et symbol på fellesskap og håp for dem som demonstrerte mot
valgutfallet som de anså som misvisende og ugyldig. Grønt er også
islams farge og representerer frodighet, liv og fred i det islamske
samfunnet (ReligionFacts).
Farger: Rosafargen kan symbolisere noe levende, friskt og håpefullt.
Rosa forbindes gjerne med drømmer, skjønnhet og lettsindighet. Det
er også en farge som forbindes med jenter. Dette kan være med å
formidle et budskap om kvinnekamp i bildet. De to eneste personene
som fortsatt gjør tydelig motstand ved å vise knyttede never, er
kvinner. Dette på tross av at vi kan anta at de er blitt truet av
noe/noen, ettersom folkemengden er i ferd med å gjøre retrett.
Det at kvinnen i forgrunnen står alene, og er den eneste som ser i
retning fotografen, gir assosiasjoner til det norske uttrykket
”kjærringa mot strømmen”. Slike assosiasjoner kan være med å
forsterke vår oppfatning av at dette dreier seg om kvinnekamp.
Bakgrunnsfargene er dominert av svart og grått, som bl.a. er symbol
for sorg og lidelse.
Ingen lyshårede mennesker synes i dette bildet. Kvinnenes
tildekkede hoder tyder også på at bildet er tatt i et islam-dominert
land. Arket som ligger på veien, kan være en agitasjonsflyer, opprop
eller lignende, i denne sammenhengen går tankene til
demonstrasjoner.

KONTEKST

HISTORIEN/HENDELSENE BAK BILDET:
Jfr. bildetekst: Presidentvalget, Teheran 13. juni 2009.
Da det iranske presidentvalget skulle holdes i 2009, ble Mir Hossein
Mousavi ansett som den eneste reelle motstanderen til Mahmoud
Ahmadinejad (da og nåværende president i Irak) (Dagbladet 2009). I
valgkampen gikk Mousavi, som en av to kandidater, ut med lovnader
om å reformere det Iranske lovverket med spesielt hensyn på å
forbedre kvinners rettigheter (BBC 2009) – noe som medførte stor
oppslutning for hans parti blant iranske kvinner.
Det var rekordhøyt oppmøte på valgdagen 12.06.2009 (Dagbladet
2009). Da det under og etter valget ble fremsatt påstander om
valgfusk fra Ahmadinejads side, var det spesielt mange kvinner som
reagerte og bidro til den store protestbevegelsen (”The Green
Movement”) som oppsto etter valget. Ahmadinejad påsto på sin side
at påstandene ble fremsatt som en del av Mousavis
valgkampstrategi, ettersom han ”visste” at han ikke kom til å vinne.
Slik bildeteksten antyder, ble protestene slått hard ned på av
politiet og de militære, og i følge offentlig iranske media mistet 20
mennesker livet i opptøyene som oppsto etter valget (Reuters 2009).
Etter en delvis reopptelling av stemmene, bestemte Vokterrådet –
Irans øverste legislative organ – at valget var gyldig, og Ahmadinejad
fikk fortsette som president i enda en periode.

BUDSKAP
INTENSJON
INNHOLD
MENING

BUDSKAP
Alle elementene vi har trukket frem her er med på å understreke
bildets budskap som dreier seg om (kvinne?)kamp, om det å ikke gi
seg selv når man møter motstand, og håp om endring. Bildet
forteller oss at det fortsatt er dem som kjemper, men også at mange
blir truet til stillhet og er i ferd med å gi opp.
INTENSJON
Kvinnens ansikt uttrykker både fortvilelse og styrke. Dette skaper
medfølelse for henne, og et ønske om at hun skal nå frem med sitt
budskap. Man blir nysgjerrig på hva det er hun kjemper så hardt for,
når alle andre ser ut til å gi opp.
Kontrasten mellom kvinnen og de andre, og blikkontakten hennes
med kamera, fremkaller hos mottaker et ønske om å få vite noe om
hennes historie og budskap. Derfor blir dette bildet en inngangsport
til å sette seg inn i situasjonen i Iran, noe som må være et
pressebildes ypperste kvalitet.
MENING
Fotografen støtter kanskje motstandsbevegelsen. Bildet gir inntrykk
av at “vi” ikke har tapt. Kvinnen (og med henne, kanskje resten av
landets kvinner?) er klare for kamp. De vil ikke la seg stoppe. Hun er
lys og klar i et ellers mørkt bilde. Er det overførbart til hvordan de
så på landet (og livet) etter det tapte presidentvalget? Pågangsmot i
en ellers mørk verden. En kan kanskje lese en beskjed til alle de som
er misfornøyde: Fortvil ikke, vi står på.
Skal kvinners kamp være redningen for landet?

KILDER

BBC (2009): Iran candidate Mousavi backs women’s rights,
30.05.2009. Lastet fra
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8075603.stm
Dagbladet (2009): Stort frammøte i presidentvalget i Iran,
12.06.2009. Lastet fra:
http://www.dagbladet.no/2009/06/12/nyheter/iran/utenriks/mahmoud_ahmadin
ejad/valg/6687482/
Religion Facts (ingen dato): Islamic symbols. Lastet fra
http://www.religionfacts.com/islam/symbols.htm
Reuters (2009): Iran upholds Ahmadinejad victory, says matter
closed, 29.06.2009. Lastet fra
http://www.reuters.com/article/idUSLT437642
Stein Holmboe Erichsen (2009): Digital Mediedesign, 4. utgave,
Aschehoug, Oslo, 2009.
Wikipedia (søkeord Mir-Houssein Mousavi, Color: Common
connotations, Clenched fist)
World Press Photo (ingen dato): Spot news: 2nd prize stories. Lastet
fra:
http://www.worldpressphoto.org/index.php?option=com_photogallery&task=view
&id=1717&Itemid=257&bandwidth=high

Reklamer