Denne “Bildeanalysen” er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Høsten 2010

Gruppe 10
Anita Samuelsen, Harald Westlie

Bildeanalyse, «Petermann Glacier»

”Glaciologists tow an ice-sounding radar between kayaks along a melt-water ravine on Petermann Glacier, Greenland. The radar scans the changing structure, the thickness and melt rates at the base of the glacier, data vital in making predictions about how an influx of glacial melt water into the ocean might affect rises in sea level.“

Bildet av Petermann Glacier er tatt av fotograf og fotojournalist Nick Cobbing for
Greenpeace International i 2009. Han vant også en andre pris i kategorien natur i
World Press Photo samme år.

Denotativ beskrivelse

På bildet ser vi blå klar horisontal himmel, grått fjell med snø på toppene i
bakgrunnen(sentrert til høyre). Islagt litt kupert, men samtidig flatt landskap som
opptar store deler av bildet med noen små spredte vannpytter. Klart azurblått vann
som slynger seg gjennom landskapet som en elv fra høyre mot venstre innover i
bildet. Og to røde, godt synlige kajakker i bildets nedre høyre del på vannet med to
personer i hver. Det som er vanskelig å se ved første øyekast er at kajakkene har
med seg en radar hver,men det kan vi lese ut ifra bildeteksten.

Formanalyse
Bildet er tatt i fugleperspektiv som gjør at kajakkene med menneskene i, ser små ut i
naturen sett ovenifra, og det er mulig et bevisst valg fotografen har gjort. Himmelen
fremtrer som en smal stripe øverst i bildet som sammen med fjellet naturlig deler
bildet inn i fire deler, hvorav dette utgjør en del, og danner vertikalaksen. Resten
består av isbre og vann, samt kajakkene, fordelt over hele tverraksen. Dagslyset gir
et jevnt og naturlig lys i hele bildet. Solen er bak fotografen og gir lite skygger i
motivet.

Elven skaper en kontrast til horisontlinjen med sin buede, organiske form. Dette
skaper en kontrast mellom det statiske og dynamiske i bildet. Elven og plasseringen
av kajakkene er med på å skape både bevegelse og balanse. Vannet som er et
iøyenfallende element er med på å skape en inngang i bildet. Den blå elven leder
øyet opp til den blå himmelen. Over på fjellet, som tar igjen elvens bevegelser i
snøen som igjen fører øyet ned til det høyre hjørnet hvor vi ser elven starte. På
denne måten blir øyet ledet til å vandre rundt hele bildet.

Den høye horisontlinjen gir oss intrykket av at is-breen er stor og mektig. Det at man
ser isbreen under vannet forstrerker inntrykket av den store breen, da dette gir bildet
illusjonen av et ekstra forsvinningspunkt ned i dypet i tillegg til horisonten. Den
fremste kajakken er med på å sette bildets punktum, eller stoppeffekt. Den drar
blikket ditt til seg.

I komposisjonen så er det sterke kontraster mellom horisontlinjen som en rett statisk
linje og en veldig dynamisk buede elv. Formene i elven gjentas i isens linjer, fjellet og
snøen som ligger på fjellet. Bildet blir sammenhengende og helhetlig.

Tyngepunktet i bildet ligger på høyre side, med elvens største del, kajakkene og
fjellet. Dette blir derimot balansert opp ved at øyet følger elven helt over til venstre
kant av bildet og tilbake til høyre. Dette skaper en tredeling av bildet i form av en
liggende V (<) Der dens spiss er plassert i det gyldene snitt.

Teksturen på isbreen synes å være hvit og ruglete, mens det blå gjennomsiktige
vannet gir oss en følelse av en blank, klar og glatt overflate. Det er få, nærmest
monokrome, farger i bildet. Vannets blåfarge går igjen i himmelen. Fargene i fjellet
blir tatt igjen i kajakkene på elven. Bildet består hovedsaklig av lyse og duse farger,
bortsett fra elvens klare blåfarge (og kajakkene som fremtrer som små, men mørke
flekker) som skaper gir bildet spenning men samtidig skaper en balanse i forhold til
fjellets mørke farge og harde overflate.

Konnotativ beskrivelse

Fotografens valg ved å ta bildet i fugleperspektiv gjør at vi kan tolke bildet slik at han
ønsker å gjøre oss mer bevisst på at vi mennesker er sårbare i forhold til
naturkreftene. Bildet inneholder kalde og varme farger. Mye hvitt som peker på
uskyld og renhet. Men også mye blått som symboliserer liv.

Budskap
Eksponeringen er gjort i oppdrag av Greenpeace og kan mest sannsynligvis sees på
i forsknings sammenheng. Kanskje en anledning som rett og slett ikke har så
hyggelige fremtidsutsikter for menneskeheten. Det vil fremtiden vise.

Vi syntes dette bildet er harmonisk. Fargebruken og formspråket gjør bildet
harmonisk, samtidig som kontrastene i linjene og komposisjonen skaper en tiltrengt
spenning som reflekterer motivet. Bildet er rektangulært og i breddeformat og gir
inntrykk av et stille bilde med kun lyden av rennende vann. Dette er et rolig, klart og
stilrent bilde med et rent uttrykk.

Kilder
Nick Cobbing, hjemmeside
http://www.nickcobbing.co.uk/index.html
Informasjon om Formal analyse
intranet.odensekatedralskole.dk/~CO/Billedkunst/formalanalyse%20komposition.htm
Fotografiet
http://www.worldpressphoto.org/index.php?option=com_photogallery&task=view&id=1775
Fakta om Petermann Glacier på Grønnland
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-10900235
Erichsen, Stein Holmboe, Mediedesign bilde-tekst-lyd, 88 – 129

Reklamer