Denne “Bildeanalysen” er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Høsten 2010

Gruppeoppgave – Digital bildebehandling, Høst 2010

Stian Marius Abrahamsen Torill Gaarder Torgeir Nes

Denotativ analyse

Bildet er delt i to store horisontale flater, med et smalt mellomparti. Øverst har vi en rød flate, et tett utsnitt av et kjøretøy. Sannsynligvis en buss. Vi ser et hjul hvor også felgen er rød. Det er en firkantet luke til høyre på bussen. Det er vanskelig å si om bussen står vendt mot høyre og eller venstre. Det lille utsnittet vi ser av bussen forteller oss at den ikke er ny.

Den bærer preg av mange års fartstid, men er nymalt og rød. I gjenskinnet av den røde lakken kan vi ane fotografen som tar bildet.

Den nedre delen av bildet består av asfalt. Nyanser av grått og sort dominerer. Oppe til venstre på denne flaten er det en ansamling med rød væske. Det er grunn til å tro at dette er en blodpøl, og blodet renner skrått ned mot høyre i to tynne striper. Blodet er lyst og blankt, og har ikke vært der lenge. Ligger det også noen andre rester der? -hud , bein, kjøtt?

Mellom bussens store røde og asfaltens grå flate er det en smal, midtstilt stripe hvor bildet er lysere. Her kan vi se en person som ligger på rygg. Det er en mann med mørkt hår, dongeribukser og en skjorte som er trukket opp til armene. Vi ser noen føtter som er samlet rundt mannen. Til sammen utgjør det fire eller fem personer. Flere har svarte støvler. Man kan også se et par hender som griper etter noe ved siden av mannen som ligger nede.

Samlet sett gir bildet inntrykk av at her har det skjedd noe alvorlig, kanskje med fatale følger. Avstanden mellom blodet og personen som ligger nede gjør det vanskelig å gripe helt hva som har skjedd. Er det en trafikkulykke, eller er det noe annet som har hendt?

Bildet har en enkel og ren komposisjon med store geometriske flater. Fotografiet har et normalperspektiv, hvor tverraksen er midtstilt. Det er veldig tydelige kontraster på hver side av tverraksen, med en ren blank rød flate mot en ru grå og svart flate. Det er en del skyggespill i bildet, men det vanskelig å avgjøre hvor sola står, eller når det er på dagen. Fotografiet har relativt stor dybdeskarphet, ingenting er ute av fokus, og dybdefølelsen skapes først og fremst av bruddet mellom de to dominerende flatene og det lyse mellompartiet. Bildet oppleves å ha to fokuspunkter. De diagonale og horisontale linjene som dannes av buss, skygger og blodstriper samles mot venstre, og blikket trekkes den veien, mot blodpølen. Dette utgjør det første fokuspunktet. Det andre fokuspunktet er mannen som ligger på rygg. Han utgjør det lyseste punktet i bildet, og er også den eneste personen vi ser i sin helhet. Mye tyder på at disse to fokuspunktene har en sammenheng, og de knyttes sammen av hjulet som står i mellom.

Konnotativ analyse

Det første en legger merke til er blodet. Blikket vandrer videre til hjulet og den røde bussen, så videre til personen på bakken bak bussen. Det står flere personer rundt mannen, og den første tanken er at dette er mennesker som prøver å hjelpe, eller lege/ ambulansepersonell. Studerer man skoene deres, kan man se at de har på militærstøvler. Det indikerer at det kan være politi eller militære som etterforsker/undersøker offeret. Uten forhåndskunnskaper om bildet kan man ikke tid- eller stedfeste situasjonen med tanke på omgivelsene eller kjøretøyet. Denne situasjonen kan ha funnet sted mange plasser i verden.

Noe annet som slår en når en ser bildet, er sammenhengen mellom blodet og mannen. Hvorfor ligger mannen på den andre siden av bussen, når det rennende blodet er på motsatt side av bussen? Har personen blitt truffet av bussen med så stor kraft at han har blitt kastet over på andre siden? Har offeret kanskje slept seg over på andre siden for så å kollapse? Er det andre årsaker til at personen har blitt skadet? Drept av ett skytevåpen? Påkjørt av ett annet kjøretøy? Man ikke kan si med sikkerhet at bussen har noe med hendelsesforløpet eller ulykken å gjøre. Dette, sammen med at bildet er vanskelig å stedfeste, gjør bildet åpent for mange lesninger.

Fargen rød og sort er veldig dominerende i bildet. Man undres over hvorfor fotografen har tatt bildet fra denne siden/vinkelen. Er det symbolikk og fargebruk fotografen bruker bevisst for å skape det kraftfulle utrykket? Rødfargen på bussen tar halve bildet og står i mellom oss og mannen som ligger på andre siden av bussen. Den står mellom offeret og betrakteren som en dirrende, faretruende vegg og understreker stemningen i bildet. Dette gir oss en følelse av hjelpeløshet, maktesløshet. Situasjonen føles ekstra låst, siden man ikke kan hjelpe, eller komme seg over til andre siden for å hjelpe. Fargene understreker situasjonen – fare, død, blod, blindt raseri. Rødfargen fremheves av det svarte, blir ekstra kraftig – simultankontrast, hvor sort står for sorg, død.

Vi vet at bildet er en del av en serie bilder som dokumenterer et stort problem for Guatemala. Man har gjenger som kriger om å få kontroll over byer og områder, og det er flere tusen sivile som blir drept hvert år . Bussjåførene er spesielt utsatt for disse gategjengene, Las Maras. Las Maras driver med utpressing av bussjåførene og selskapene

for at de skal få passere gjennom områder som de kontrollerer. Betaler man ikke det de krever risikerer man å bli drept. Sjåførene er ofte fattige, og deres eneste alternativ til arbeidsledighet er å fortsette å kjøre buss, på tross av farene dette innebærer. Mannen som ligger på ryggen bak bussen i bildet er bussjåfør, og er en av flere hundre bussjåfører som ble drept i 2009. Bussjåføren blir stående som symbolet på de sivile ofrene.

I lys av denne informasjonen får også bildet en annen betydning, og viser på mange måter også utover seg selv til andre konflikter som har herjet det søramerikanske kontinentet. Bildet kan leses som en del av et større narrativ. Fargene er med på å lede tankene til Latin Amerikas frigjøringskamp gjennom 1900-tallet. Spesielt til kampen mellom Sandinistas og Contras på åttitallet, militærmakt, sosialister, og ikke minst Che Guevarra. Disse konflikten inneholder også mange av de samme elementene som situasjonen i Guatemala. Undertrykkelse og maktmisbruk, skeive forhold mellom fattig og rik, dollar og militærmakt. Det er bedre å dø stående enn å leve på kne er et ordtak fra den perioden, og gjennom dette bildet blir det igjen aktuelt; bussjåførene som fortsetter å kjøre til tross for livsfarlige arbeidsdager, blir til kampen for rettferdighet og et symbol på ukuelighet. Spesielt interessant er det å merke seg at bildets komposisjon ligger veldig tett opp til flagget til Sandinistas. I sosialismen står rødt for arbeidernes blod.

Er dette en klassekamp? Er denne kampen en forlengelse av vestens kolonialiseringen av Sør-Amerika? Uten at vi skal gå nærmere inn på den politiske situasjonen, vil vi kunne finne mange og tydelige spor fra Vestens kolonialisme/imperialisme, utbytting og undertryk­king. Selve gjengproblematikken er nært knyttet opp til USA på flere måter, og USA har også en blodig politisk hånd med i spillet i Guatemalas nære historie. Mer bakgrunnsma­teriale kan man finne i kildehenvisningene.

Avslutning

I den blanke flaten på bussen kan vi skimte fotografen. Dette er med på å problematisere fotografens rolle som en utenforstående observatør, en som ikke skal involvere seg i handlingen, men kun dokumentere det som skjer. I forlengelsen av dette er det med på å problematisere vår egen rolle som tilskuere. Hvor er vårt ansvar i forhold til det vi ser? Har vi som bor i vesten et historisk ansvar? Bildet kan leses som en kritikk av den vestlige kultur og kapitalisme som er med på å skape store avstander mellom fattig og rik. Mennesker som drar til USA for å ta del i den vestlige ”rikdom”, møter arbeidsløshet/lovløshet, blir gangstere, kastes ut av USA og tar med seg den nye kunnskapen/holdningen hjem.

Bildet er et sterkt dokument på en alvorlig problemstilling i Guatemala, men evner også å peke utover dette, og bli et innlegg i en større problemstilling som også setter vår egen kultur til ansvar.

Kilder :

http://en.wikipedia.org/wiki/Guatemala

http://en.wikipedia.org/wiki/Sandinista_National_Liberation_Front

http://www.thedailystar.net/forum/2010/may/ffeature.htm

http://adrianohrnjohansen.sites.livebooks.com/

Reklamer