Denne “Bildeanalysen” er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Høsten 2010

Gruppe 2: Hege og Laila

Analyse av bildet « Kvinner evakueres fra Nowshera i Kyber-Pakhtunkwa provinsen i Pakistan».


Vi har valgt å bruke analyseskjema 2, fordi det er et detaljert skjema som vi synes det var greit å gå ut i fra.


Beskrivelse.

På bildet ser vi mange mennesker, kvinner, menn og barn. Bildet er preget av mye vann. Vannet går helt opp til knehøyde på disse menneskene, disse vasser i vannet. Det ser ut som de er på vei et sted, og at det er mange som skal dit. Noen få går motsatt vei. Det hele kan minne om en lang kø, og mange av menneskene bærer med seg noe. To eldre damer står sammen i vannet og holder et barn i armene. Hun ene holder barnet, mens hun andre holder i armen på den andre damen. Vi ser også at damen til høyre hjelper til med å støtte barnet med samme arm. I den andre armen har hun en gul pose og et lyst tøystykke. De har alvorlige og bekymrede uttrykk i ansiktene. Ungen som sitter på armen har bare hodet og en hånd synlig, resten er tullet inn i tøy/teppe. To av personene i bildet triller med seg sykkel og moped. Vannet er grumsete og har en brun/beige farge, det minner litt om flomvann som vi kan få her hjemme. Vannet dekker det meste av det som minner om en vei. I vannet flyter det noe, men man ser ikke hva det er. Det ser ut som at dette er i en by, eller rett på utsiden av en by, og at menneskene som går innover i bildet er på vei dit. Øverst på høyre side, ser vi noen trær. Øverst på venstre side av bildet ser vi noen firkantede bygg.

Menneskene har utseende som gjør at man tenker at dette er i et land sør-øst i verden. Mennene har på seg skjorter som når dem til lår/kne, men bukse under. Mange av dem har også hodeplagg, en kalott. Kvinnene har på seg lignende klær, langarmede tunikaer med bukse under. De har sjal på hodet, men man ser ansiktene deres. En kvinne lengre bak i bildet har et mer dekkende sjal. På venstre side ser vi en gutt som leier noen i folkemylderet. Han har på seg t-skjorte og bukse.


Formalanalyse (komposisjon)

Bildet er i normalperspektiv, men kanskje noe høyere. Dette ser vi ved at vi som ser på bildet er på lik fot med de som er avbildet. Tverraksen går mot venstre, er der tyngden i bildet ligger, så vi som tittere blir dratt med strømmen. Men dette er litt vanskelig å bestemme, for selve fokuset i bildet er damene som holder barnet, slik at tyngden kan også ligge på de. (og da blir tverraksen på høyre side av bildet.) Bildet er tatt med normal avstand til motivet som er i fokus. Lyskilden i dette bildet er solen, som ser ut som at befinner seg høyt på himmelen og skinner på folkene fra venstre. Det kan man se på slagskyggene som er i bildet. Damen lengst til høyre i fokus har venstre side av ansiktet opplyst, mens høyre del av ansiktet er skyggebelagt. Man kan si at det er 45̊ sidelys fra venstre.

Det at mange mennesker er på vi mot det som ser ut som byen gir en god dybde. Det gjør at blikket vandrer innover og innover i bildet. Det grumsete vannet fører også blikket innover og gir dybde. Trærne på høyre side og bygningene på venstre side skaper en ramme som gir den samme effekt. I front er det vidt, men det blir smalere og smalere lengre ”inn” i bildet. I tillegg til dybde, gjør dette at bildet får en tredimensjonalt uttrykk med sett i lys av fokus. Sammen med vannet skaper disse diagonale linjer som peker inn mot byen, som fungerer som et slags midtpunkt. Det er mye luft mellom byen og betrakteren, og dette luftperspektivet gir dybde. Overlappingen skjer naturlig i bildet ved at de som er lengre frem i bildet overlapper menneskene lengre bak. Dette bidrar også sterkt til å skape dybde.

Det er en del bevegelse i dette bildet. I flaten kan man si at vannet er i bevegelse. Man ser at det er krysninger og små ”bølger” i vannet. Der menneskene går, ser vi bevegelse ved at man får inntrykk av at de går og at vannet ved beina deres beveger seg. Menneskene er på vei fra venstre mot midten og høyre, noe som skaper en bevegelse diagonalt. Denne diagonalen symboliserer kraft og vilje, men også en viss dramatikk. Man kan se en trekant inn i bildet, der menneskene på hver side av bildet er ”sideflatene” og damene og barnet fremst i bildet binder linjene sammen. Her ser man også sentralperspektiv, som gjør at man får inntrykk av at byen ligger langt unna. Det gir dybde ved at avstanden fra fotografen og det fremste motivet, damene og barnet, virker ennå større.

Bevegelse mot høyre betraktes tradisjonelt sett som en bevegelse ut og bort. Denne effekten har det også i dette bildet. Det er disse menneskene, i tillegg til damene og barnet i fokus, som tar det meste av mottakerens oppmerksomhet. Det er fordi disse menneskene befinner seg i primært bildeområde. To menn er på vei fra høyre side av bildet og det skaper en bevegelse inn mot byen og dybden, men disse legger man ikke like godt merke til siden de er i sekundært bildeområde. Blikkretningen til menneskene går hovedsakelig innover i bildet, mens noen ser ut av bildet, altså mot betrakteren. Bildet oppfattes ikke helt som i balanse, og det kan skape forvirring og utrygghet. For akkurat dette bildet er nok det helt riktig. Bildet skal skape en viss forvirring og utrygghet, når man ser det mer kontekstuelt, noe vi kommer tilbake til. Det kalles tilsiktet ubalanse. Elementene i bildet gir likevel et helhetsinntrykk og bevegelsene er samstemte. De få mennene som er på vei mot betrakteren og ikke på vei innover i bildet, bidrar også til en ubalanse. Det samme oppleves med hovedvekten av menneskene på venstre side.

Fargebruk i bildet er typiske jordfarger, lyst og litt mørkt. Fargene lyser ikke akkurat opp, men gir et inntrykk av fattige kår og møkk. Den brun/beige tonen er den fargen som går mest igjen i hele bildet, dette symboliserer anonymitet og naturlighet. Disse fargene kan brukes for å skape en forbindelse med jorden og det naturlige/ekte. Det gir også et pek på at folkene ikke vil skille seg ut i folkemengden.


Historiske opplysninger

Tittelen på bildet er « Kvinner evakueres fra Nowshera i Kyber-Pakhtunkwa provinsen i Pakistan». Bildet er hentet fra CARE sine hjemmesider(www.alertnet.org). CARE er en partipolitisk og nøytral hjelpeorganisasjon som hjelper kvinner i U-land. CARE kjemper for fattige kvinners rettigheter og for at alle skal leve et verdig liv. Gjennom langsiktig bistand jobber CARE for at verdens fattigste kvinner skal få muligheten til å klare seg selv.


Ikonografisk analyse/ innholdsanalyse

Bildet handler om å hjelpe andre mennesker, og i denne forbindelsen som bildet er med i så gjelder det kvinner. En ser at det er to kvinner som er fremst i bildet, dette tyder på at det er de som skal få hjelp. Så med det så kan vi si at bildet fortolker en tekst, teksten som CARE har skrevet i forbindelse med hjelp til at kvinner skal komme seg på egne bein. Bildet viser en symbolbruk ved hjelp av fargene, dette har vi skrevet om under fargebruk tidligere i analysen. Det at de to damene holder hverandre i hendene kan symbolisere hjelp og støtte, og at de trenger hverandre.


Kontekstanalyse

Den kulturhistoriske sammenhengen, dette kommer mer frem på kjente kunstverk enn ”ekte” bilder hentet fra hverdagslivet. Likevel står bildet i kontekst med flomkatastrofen i Pakistan i august tidligere i år. Et kraftig monsunregn førte til at elva Swat utløste katastrofen. I følge NRK-nyhetene berørte katastrofen hele 3,2 millioner mennesker. Av disse var 1,4 millioner barn. Over 1500 mennesker mistet livet.  Det antas å være den verste flommen på 80 år, og om lag en million mennesker mistet hjemmet sitt. Kanskje dette bildet viser noen av disse menneskene som ikke har noe hjem lengre? Siden så mange er på vei bort fra et sted mot et annet, kan det være at de flykter bort fra de ødelagte hjemmene. De få som er på vei mot beskueren kan være på vei til ruinene for å leite etter eiendeler eller familiemedlemmer.

Khyber-Pakhtunkhwa er en av delene som ble hardest rammet av katastrofen. Infrastrukturen ble ødelagt, og mange mistet inntektsgrunnlaget i tillegg til hjemmet sitt. Kanskje menneskene som kommer mot oss i bildet har vært og hentet tepper, klær og medisiner, og at de som er på vei innover i bildet skal til denne utdelingen. Mange av menneskene på vei mot oss, bærer med seg noe. Kanskje den gule posen som damen til høyre inneholder medisiner og klær til den lille gutten som sitter på armen? Vi synes uansett at bildet er gripende, noe som var hovedgrunnen til at vi valgte akkurat dette fotografiet. Det inneholder også mange elementer som bød på utfordringer og spennende tolkningssamtaler innad i gruppa.


Kilder:

Eriksen, Stein Holboe, 2009, Mediedesign 3,5
GAN Aschehoug, Oslo

http://nrk.no/nyheter/verden/1.7234468 (10.10.2010)

http://www.care.no/Stott-CARE/Bidrag/ (13.9.2010)

http://no.wikipedia.org/wiki/Khyber_Pakhtunkhwa (10.10.2010)

http://www.kunstogdesign.no/virkemid_foto.html (7.10.2010)

Reklamer