Denne “Bildeanalysen” er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Høsten 2010

Bildeanalyse

i digital bildebehandling

Av
Malin Josefine Skurdal
Torbjørg Johanne Solberg
Øyvind Sætre


1. Innledning

Bilde vi har valgt å analysere er tatt av den norske fotografen Aleksander Nordahl. Bildet er tatt for Dagbladet 11. oktober 2001 og har fått en individuell pris av World Press Photo i kategorien ”Children’s Award”. Bildet er tatt i Khawaja Bahawudin i Afghanistan.

Bildet er av en jente som smiler mot kameraet mens hennes eldre søstre gjemmer seg bak en dørinngang. Unge kvinner forbys å vise seg utildekket for menn i dette området som er kontrollert av ”the Northern Alliance”. Det er foreldrene som bestemmer når en jente er i den alderen at de må tildekkes.

”A” markerer omtrentlig område der bildet ble tatt.

2. Hva vi ser

På bildet er det jenta i forgrunnen som fanger oppmerksomheten først. Hun er et barn og hun smiler litt beskjedent med store, fine tenner. Hun har mørkt hår som skjules under et rødt sjal med hvite prikker. Hun står foran en gammel vegg eller en dør som nok har vært fin den gangen malingen var ny. Jenta holder hånda på veggen. Lenger bak står to andre jenter som gjemmer seg, vi ser bare halve ansiktet. De ser ut til å være likt kledd, kanskje de er tvillinger? De har burgunderfargede sjal. Alle jentene har blankt, fint hår og de klærne vi ser er velholdte. Ellers er bakgrunnen noe diffus. Vi kan så vidt skimte et landskap bak disse jentene.

3. Virkemidler

 • Jenta i hovedgrunnen står i ”Det gyldne snitt”
 • Bildeformatet er liggende.
 • Tre-tallet er representert med de tre jentene

S representerer ”Det gyldne snitt”.


”The Rule of Thirds”

 • Dybdevirkningen skapes ved at de to søstrene står bak døra, lenger inn og at de befinner seg på motsatt side av den loddrette midtaksen, altså ved overlapping. Ellers så står vi nokså tett på hovedmotivet. Den fremste jenta fremstilles i et halvnært utsnitt. Denne forkortingen forsterker dybden i bildet.
 • Bildet er tatt i normalperspektiv, mest sannsynlig med normalt dagslys fra siden opp, til høyre for fotografen. En nøytral synsvinkel.
 • I teksturen er det flere linjer som står vinkelrett på hverandre som i korsflagg.
 • Døren har en slitt patina som gir duse farger, men samtidig tekstur som framhever komplementær-kontrasten mellom fargene rødt og grønt i jentenes slør og klær.
 • Det skapes en lys/mørk-kontrast mellom forgrunn og mellomgrunn/bakgrunn på grunn av lyset.
 • Det røde sjalet til den fremste jenta skaper en sterk stoppeffekt i bildet. Øyet blir automatisk dratt mott denne fargen. Ellers skapes det bevegelse ved at øye leser bildet mot høyre (lese-retning). Bevegelse skapes også av linjer i bildet. En «list» på veggen bak den fremste jenta fører blikket videre ut av bildet.
 • Det skapes balanse i bildet ved at de ulike elementene og deres farger er plassert slik at de veier opp for hverandre.
 • Det er svake fargetoner i bildet, sett bort ifra det røde sjalet som skaper stoppeffekten.

Kun rødt

Arketypene omsorg, beskyttelse og uskyld passer godt for dette bildet.

 • Kontrastene mellom et mykt barn i varmere farger mot en kald hard vegg i kalde farger kan appellere til oss og gi oss en følelse av omsorg og beskyttelse. I tillegg er kulturen annerledes i denne delen av verden, derav kan også oppveksten være annerledes. Noe som også vekker omsorgsfølelsen fordi dette ikke foregår likt som vi ville gjort det. Det at den lille jenta står foran og smiler, mens to søstre gjemmer seg bak, får frem den lille jenta sin uskyld.

Typiske trekk for fargen rødt som passer dette bildet er varmt, opprivende, fare, impulsivt og frekt.

 • Den lille jenta sitt smil gir en varme og spiller igjen mot de hardere og kaldere flatene i bildet. Det at to litt eldre jenter gjemmer seg er med på å forsterke faresignalet, at det er galt å vise seg frem. De to jentene bak døren og deres blikk spiller også litt på det å være impulsiv og at de kanskje også gjør noe som blir sett på som litt frekt i deres kultur.

4. Tolking av innholdet

Jenta i forgrunnen møter fotografen som det barnet hun er. Ennå har hun ikke fått restriksjoner i møte med fremmede menn.  Jentene i bakgrunnen har helt klart lært seg koden for hvordan det sømmer seg å møte menn som ikke tilhører familien.  Jenta i midten ser lattermild ut, som om hun nesten ikke greier å holde seg. Kanskje hun gjerne ville ha snakket med den fremmede? Søsteren helt til venstre er den mest reserverte. Kanskje det er hun som er den mest pliktoppfyllende av de to når det gjelder påbud og regler? Det ligger en forventning i luften, det er litt høytid å bli tatt bilde av. Bildet signaliserer uskyld og varme, og det gir framtidshåp. (Jentene bak døra ser forventningsfullt på fotografen). De er nysgjerrige. Jentene i bildet ser ut til å være i alder fra 6-13 år.

(Historisk kontekst)

Bildet er tatt en måned etter angrepet på ”The twin towers”.  Amerikanske styrker gikk tungt inn i Afghanistan for å redusere Talibangerilljanens maktdominans. En stor del av lokalbefolkningen var svært positive til Vestens kamp mot Taliban. Et hovedargument for krigføringen var frykten for at Taliban huset flere terroristceller rettet mot vestlige mål generelt, amerikanske mål spesielt. I tillegg var det rettet stort fokus mot at Taliban nektet jenter å gå på skole og kvinnene ble nektet å arbeide utenfor hjemmet.  Sett i en slik sammenheng kan en forstå at bildet av jentene var dokumentarisk interessant. En kan bare spekulere i om jentene og deres mannlige slektninger ville vært like imøtekomne til en vestlig fotograf i dag, ni år etterpå. Likeledes kan en kanskje tro at de to eldste jentene ville vært enda mer tildekket dersom bildet hadde blitt tatt i dag på grunn av at Taliban har fått stadig mer innflytelse i enkelte områder i nord-øst.

Reklamer