Denne “Bildeanalysen” er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Høsten 2008

Bildeanalyse

Digital Bildebehandling

Gruppearbeid

HiT- Digital Bildebehandling 2008

Innledning

Hvem har tatt bildet? Når var det publisert?

Bildet er tatt av REUTERS og publisert i Bergens Tidende den 5. april 2006 i artikkelen for ”Den sundanesiske tragedien”.

Reuters er et internasjonalt nyhetsbyrå grunnlagt i 1851 av Paul Julius Reuter. Foretaket fikk sin begynnelse med å sende kursnoteringer over den nye telegraflinjen mellom børsene i London og Paris. Reuters fikk etter hvert renommé for å være den første til å meddele nyheter fra utlandet; blant annet var Reuters den første som formidlet nyheten om attentatet på Abraham Lincoln i 1865.

Byrået utviklet etter hvert stor kompetanse innen nyhetsformidling, samtidig som finansnyhetene ble stadig viktigere. I dag abonnerer nesten alle nyhetsorganisasjoner på tjenester fra Reuters. Byrået er etablert i 200 byer og 94 land, og formidler nyhetsstoff på 19 språk.

Reuters har sitt hovedkontor i London og har 14 700 ansatte.

(kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Reuters)

Hva vet du om fotografen?

Fotografen i dette tilfellet er ukjent.

Denotativ beskrivelse

Hva ser du på bildet? Gi en nøyaktig beskrivelse av bildet

Motivet er av en ung, mørk gutt som bøyer seg fremover mot vannet og drikker fra det. Vannet har en gul/brun farge. Vi ser kun ansiktet, hals og litt av overkroppen. Av det vi ser av gutten er han naken. I ansiktet har han et åpent sår som lyser rødt i den sorte huden.

Guttens ansikt er øverst i bildet. Skyggen av profilen speiler seg i vannet og utgjør bildets nedre halvdel. Bildet blir taktilt og levende på grunn av den klare skyggen som dominerer mye av bildet. Den gjør hele bildet nærmest tredimensjonalt.

Formanalyse

Bildeformat

Bildet er i høydeformat. Det er et portrettbilde sett i sideprofil.

Synsvinkel

Bildet er tatt med en normal synsvinkel, rett på og tett innpå motivet. Det er en nøytral synsvinkel, hvor betrakteren er på høyden med motivet.

”Valget av synsvinkel har stor betydning for hvordan den som ser bildet, opplever motivet, hva slags holdning vi får til det. Valget av synsvinkel kan være med på å understreke hva bildeskaperen vil fortelle med bildet sitt. Sett fra froskeperspektiv blir motivet formelig løftet opp mot taket, men sett fra et fugleperspektiv blir figurer og gjenstander trykt nedover. Et motiv sett rett forfra signaliserer at en er på like fot med dem som er avbildet.»

(kilde: http://www.vgb.no/15006/perma/110368)

Vi tror at akkurat i dette tilfelle var perspektivet i bildet godt gjennomtenkt, for kameraets vinkel under fotograferingen gjør at vi som leser av bildet befinner oss på samme nivå som motivet.

Belysning

Lyskilden er et jevnt, naturlig dagslys. Det er vanskelig å tenke at det finnes andre typer lyskilder i et så åpent område som på bildet. Bildet er trolig tatt midt på dagen hvor solen står høyt, det gjør at bildet ser meget klart og lyst ut.

Lyset kommer fra høyre hjørne, fordi den blå sirkelen på vannet – egen skyggen fra gutten – er ikke plassert rett under hodet hans men er flyttet mot venstre siden. Skyggen fra øret viser også det samme.

Kontraster

Alle deler av bildet er like sterkt opplyst, fargene er skarpe og står klart opp mot hverandre. Det er stor kontrast mellom den mørkhudede gutten (med det mørke/svarte håret) og den veldig lyse bakgrunn som ser hvit ut i store deler rundt gutten. Det er også kontrast mellom den mørke gutten og den lysere skyggen. Disse kontrastene bidrar til at den mørkhudede gutten kommer meget sterkt og tydelig fram som blikkfang. Skyggen får også oppmerksomhet, men øynene blir ”automatisk” styrt opp mot gutten som man studerer nærmere og der er mange detaljer å studere som håret, munnen og såret i ansiktet. Vi ser gutten ekstra tydelig i bildet pga det sterke sollyset rundt. Formen og linjene rundt guttens rygg/skulder og hode kommer meget tydelig frem opp mot det lyse området i bildet. Vi ser en meget klar og tydelig form opp mot det lyse området rundt, mens speilbildet i vannet er en mer diffus form men det viser likevel tydelig at det er et speilbilde av gutten siden det har samme form. Vi oppfatter med en gang at dette er speilbilde i vannet.

Dybdekjennetegn

Dybde i bildet er skapt i form av overlapping. Gutten og guttens skygge møtes i en overlapping. I tillegg skimter vi så vidt en diagonal bevegelse i bakgrunnen midt på bildet.

Et annet dybdekjennetegn er bruken av forkortning. Bildet ser ut til å være beskjært, og bare øverste delen av gutten synes. Man kan si man ser det hele utifra et skjevt perspektiv.

Bildet får en spesiell dybdevirkning da skyggen til gutten ligger først og utgjør halve motivet.

Bevegelse

Jamfør Gunnar Danbolts bok ”Blikk for bilder” beveger øynene seg når vi leser et bilde. I dette bildet blir vi trukket inn via den klare skyggen. Det er umulig å ikke følge den med øynene, noe som igjen stopper ved guttens ansikt som avgir skyggen.

Balanselinjen hviler mellom gutten og hans skygge. Den lille guttens mørke hudfarge møter skyggens lysebrune.

Konnotativ beskrivelse

Hvilke assosiasjoner bildet vekker hos oss?

Gutten på fotografiet er ung, trolig ikke mer enn 8-10 år og er mørk i huden. Han drikker vann rett fra elven eller fra innsjøen. Vannet ser ikke rent ut… Selve situasjonen får oss til å tenke at dette bildet ikke er hentet fra den vestlige verden, heller tenker vi mot afrikanske, krigsherjede land, men også de som lider under sultkatastrofer og fattigdom.

På siden av ansiktet har gutten et stort, åpent sår. Det ser dypt ut, trolig betent.

Det at motivet fyller hele flaten skaper en nærhet mellom bildet og betrakteren, individene skimtes ikke langt der ute i det fjerne, de befinner seg tett, tett inntil kamera og inntil den som betrakter bildet. Vi kan ikke unngå å bli revet med av det som berettes på dette fotografiet. Det tette bildeutsnittet og den lukkede komposisjonen skaper følelsen av at det ikke finnes noen utvei.

Avslutning

Bildets budskap og intensjon

Slik vi tolker det så tror vi formidleren bak dette bildet har som hensikt å belyse temaet ”mangel på rent drikkevann blant mennesker i Afrika/Sudan. Budskapet i bildet tror vi er å gjøre oss som har rent drikkevann informert og mer oppmerksom på situasjonen som er blant mange mennesker i verden. Bildets hensikt (intensjon) er å tydeliggjøre og belyse temaet og gjøre oss mottakere enda mer engasjerte, reflekterte og handlende for å hjelpe mennesker som lider og mangler helt grunnleggende behov som rent vann. Formidlerens ønske kan f eks være å få oss til å reflektere over hvordan disse menneskene har det og at rent drikkevann ikke er noen selvfølge. ( F eks kunne dette bildet blitt brukt i et prosjekt som konkret er rettet mot det å belyse temaet ”mangel på rent drikkevann”- pengeinnsamlings-prosjekt for å hjelpe menneskene i disse landene med f eks å gi penger til å lage brønner i disse landene. )

Vi opplever veldig klart og tydelig at bildet omhandler mennesker som er mørkhudede og det omhandler deres drikkevann. Det såret som gutten har i ansiktet kommer også veldig tydelig fram som kan være forårsaket av sykdom.

Vi synes bildet taler overbevisende til oss om at bildet omhandler dette.

Bildet har sterkt budskap som er veldig talende til mottaker. Man får medfølelse med gutten på bildet og tenker på alle mennesker som lever under slike dårlige forhold.

Faktaopplysninger

Bildet var tatt av REUTERS og publisert i Bergens Tidende den 5. april 2006 i artikkelen for ”Den sundanesiske tragedien”. I artikkelen handler det om den sjuende internasjonale «Sudan Studies Conference» på Universitetet i Bergen.

Underskriften på bildet sier:” SUDAN. Fleire tilfelle av kolera blei påvist tidligere i år i det sørlege Sudan, som her ved elva Aquem, i nærleiken av Malual Kon”.

Kolera er en smittsom mage/tarm-sykdom som skyldes giftstoff fra en bakterie som smitter fra avføring gjennom drikkevann og mat. I typiske tilfeller begynner sykdommen brått med store, vandrige diareer med eller uten oppkast. Det farlige ved kolera, er det svært store væsketapet som oppstår innen kort tid. Væsketapet kan føre til døden i løpet av timer. Det er nesten bare fattige land uten tilgang på rent drikkevann som rammes av kolera. Kolera er ikke en egentlig tropesykdom, men henger derimot tett sammen med hygiene og kvaliteten på drikkevannet.  Kolera er nå utbredt i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

Kilde henvisning:

http://no.wikipedia.org/wiki/Reuters

http://www.vgb.no/15006/perma/110368

http://www.lu.hio.no/ALU/elarena/ressurser/media/fortelle_m_bilde.htm

http://lindy5.stud.hive.no/Modul1/mappeoppgave3.html

http://www.nettdoktor.no/reisemedisin/sykdommer/kolera.php

Gunnar Danbolt: ”Blikk for bilder”, Abstrakt Forlag AS 2002

Reklamer