Denne “Reklameanalysen” er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Høsten 2008

Reklameanalyse

Grafisk design

Oppgave 5

Hit – Grafisk Design 2008

Innledning

Hvorfor denne reklamen ble valgt

Reklamen ble valgt mye på grunn av at den så frisk og tiltalende ut. Den vakte oppmerksomhet.

Hvor stod annonsen på trykk?

Annonsen er hentet fra kvinnebladet DET NYE nr. 11 2008

Hvilket produkt reklameres det for?

Det reklameres for en ny drikk fra Tine; Tine 40/60.

Hva er hensikten med annonsen?

Hensikten med annonsen er å reklamere en ny juice fra TINE og å få folk til å kjøpe produktet.

Hvem er målgruppa?

Målgruppa er hovedsakelig alle mennesker som passer på helsen sin og prøver å spise og drikke sunt. Siden reklamen var annonsert i et DET NYE, som er et kvinne blad henvender annonsøren seg først og fremst til  kvinner mellom 15 og 30 år (som er bladets målgruppe, men 37% av bladets lesere er over 30 år). De fleste kvinnene er opptatt av kroppen sin, utseende og helse i større eller mindre grad og det er ofte dem som står for de daglige innkjøpene. Annonsøren kan derfor regne med å treffe en stor del av sin egen mål gruppe ved å annonsere i DET NYE.

Hoveddel

Beskriv hovedbildet og fortell hva hovedbildet og overskrift forteller leseren.

Reklamen inneholder et bilde av en flaske med juice med mye vann og mange friske grønne epler rundt. Man får en positive følelser av glede, nytelse og ro. Dette inntrykket blir oppnådd ved bruk av vann og horisontale bølger som skaper balanse og trygghet. Der er veldig viktig å skape trygghet hos kjøperen når et nytt produkt kommer på markedet.

Bildet er det sentrale, teksten underordnet.

Hovedbildet forteller leseren at dette er en frisk tørstedrikk, friskt vann med eplesmak.

Overskriften forteller leseren at dette er en ” Nyhet”, dette skaper kanskje nysgjerrighet hos mange for å prøve noe nytt. Vi la mest merke til de klare friske fine fargene i bildet da vi så denne reklamen første gang. Eplebitene og vannet som ”bølger” gjennom bildet og flasken var det som fikk mest fokus.

Tallene på flasken skapte nysgjerrighet på å finne ut hva 40/60 stod for, om det er 40% juice eller 40% vann osv. Teksten på flasken forteller hva produktet inneholder, bl.a at den finnes i to smaksvarianter og at det ikke er tilsatt sukker. Det har betydning for mange når de velger hvilken drikk de skal kjøpe. Når man leser denne teksten blir man litt nysgjerrig på hvordan appelsin-drikk reklamen ser ut, om den ser like frisk og spennende ut.

Det var uvant å se TINE merket på en slik flaske, men det forteller tydelig hvem produsenten er. Den beskrivende teksten, under flasken var ikke det øynene var mest opptatt av  å se på – bildet tar oppmerksomheten først.

Hvordan er bildet bygd opp? Komposisjon – form, flate, farge, tekstur og linjer

Bildet er bygd opp av en stor form (flasken) som er plassert i høyre siden av bildet på en bakgrunn av vann/bølger og epler som flyter i vannet.

Bildet er bygd opp av både en kraftig diagonal linje (bølgen) og en vertikal linje (flasken).

-skaper både dynamikk og ro i bildet. http://www.fotopia.no/fullnews.asp?newsid=1628

Eplene er plassert slik at de «hviler» på bølgene og blir en naturlig del av vannet. Det er sannsynligvis veldig viktig for produsenten at vannet og eplene harmonerer med hverandre.

Eplene ser veldig friske og gode ut. Man kan se både hele epler og ett eple som var delt i to – det gir form kontrast.

Elementer gjentas. Bølgen med eplene er bakgrunnsbilde både i annonsen og på flaskens etikett. Gjentagelse og forsterkning av det som vel er ment å være det lokkende elementet – bølgene gir dybde i bildet

Denne flasken er for øvrig formgitt av den prisbelønte industridesigneren Johan Verde.

Beskriv de andre delene av annonsen (brødtekst, mindre bilder, bildetekster osv.)

Reklamen har både en inngang og en utgang. Eple øverst til venstre er brukt som inngangen i annonsen. Øynene beveger seg nedover og ser på alle eplene. Horisontale linjer i bevegelse fra venstre mot høyre leder blikket inn i leseretningen fra eplene mot flasken på høyre side.
Også er det blikkfang – Nyhet! i høyre hjørne oppe. Vi ser på flasken og leser hva som står der og så beveger øynene seg fort gjennom brødteksten mot LOGOen nederst i høyre hjørne – dette er utgangen i reklamen.

Se på fargebruken i annonsen. Er fargene kjølige eller varme, duse eller friske? Hva slags stemning skaper fargene?

Fargene i reklamen er klare, friske kjølige farger – blått vann og grønne (sekundærfargen til gul og blå) epler samt varm farge på den gul-orange flaska. Logoen til Tine er tydelig rød. Primærfargene blått, gult, og litt rødt i bildet er brukt.

Fargevalget skaper spenning og gjør produktet interessant og lokkende å kjøpe. Når vi er tørste foretrekker vi kalde drikker. Derfor vil den lyseblå, kalde fargen på vannet være veldig attraktiv for leserne. Lyseblå bølger finner vi også igjen på flaska med juice. Dette bare understreker budskapet.

Bildet får en til å tenke på det friske gode ”eple-vannet” som man får lyst å smake på.

I denne reklamen er det bildene og fargene som taler mest, teksten kommer i neste rekke.

Det vi syntes var mest spennende er den blå ”bølgen” og eplebitene som kommer flytende gjennom vannet. Vi synes det er en sporty glad/lett og frisk stemning i bildet. Det er først og fremst fargene som skaper mest stemning, formene i bildet er også viktig , men dersom

bildet hadde vært i svart / hvitt hadde det selvsagt ikke hatt en slik frisk og lett stemning.

”3. Kald – varm – kontrast Når kalde farger settes mot hverandre, får vi kald – varm kontrast. Til de kalde fargene regnes vanligvis gulgrønt, grønt, blågrønt, blått, blåfiolett og fiolett. Varme farger er gult, gulorgange, oransje, oransjrød, rødt og rødfiolett. Størst oppnåelig kald – varm kontrast er rødorange mot blågrønn.”

~ http://www.kunnskapssenteret.com/articles/2255/3/Persepsjon/-Persepsjon—Velge-ut-stimuli.html

” 4 Komplementærkontrast To komplementærfarger trekkes mot hverandre samtidig som de står i fullstendig motsetning til hverandre. Ved å bruke komplementærfarger ved siden av hverandre kan man få den størst oppnåelige lyskraften. Det rare er at øyet forlanger en komplementærfarge til den fargen vi ser.”

~ http://www.kunnskapssenteret.com/articles/2255/3/Persepsjon/-Persepsjon—Velge-ut-stimuli.html

Når vi laget et negativbilde av originalen blir fargene representert ved sine respektive komplementærfarger. Da ser vi det interessante at fargen på flasken og fargen på vannet ”bytter plass”.

Beskriv de viktigste språklige virkemidlene i annonsen, og fortell hvordan de virker.

Det viktigste språklige virkemiddelet er boblen med ”nyhet” som tar igjen grønnfargen i eplene, samt navnet på drikken, 40/60. Ved første øyekast skaper det nysgjerrighet. 40/60 på logoen på flasken forteller at disse tallene har noe med produktet å gjøre/innhold.  Denne teksten tar også igjen fargene i selve bildet. 40 er grønt for eplejuicen, 60 er blått og hvitt for det kalde, friske og rene vannet.

Uttrykket ”ikke tilsatt sukker” virker berolig. Man kan nyte juicen uten å bli redd for å få i seg for mye sukker. Det har blitt veldig viktig for mange av oss. Og dette uttrykket gjentas i brødteksten. Gjentakelsen er et viktig språkvirkemiddel i annonsen. Firmalogoen TINE blir også gjentatt flere ganger i annonsen for at leserne skal huske hvilket produkt de skal kjøpe.

Brødteksten gir mer utfyllende informasjon om produktet.

Beskriv de viktigste visuelle virkemidlene i annonsen, og fortell hvordan de virker.

De viktigste visuelle virkemidlene er det bølgende, klare, blå vannet og eplene som beveger seg i vannet. De friske fargene forteller at dette en frisk og god tørstedrikk.
– Eplene forteller at drikken inneholder eple.

– Vannet forteller at drikken inneholder vann

Tallene 40/60 lokker oppmerksomhet. Man klarer ikke å forstå hva de tallene betyr, man blir nysgjerrig og velger å lese videre. Fargebruk på tallene forsterker budskapet:

– 40 er skrevet med grønn farge som er på eplene– dvs det er tilsatt 40% av eple juice.

– 60 er skrevet med hvitt og blått , det er de fargene som vi finner i vannet– dvs 60%  er vann

Tallene 40/60 er mye større enn andre ordene. De har veldig stor betydning og blir brukt som et gjennkjennelsestegn når juicen skal stå i butikkhyllene.

Avslutning

Er det god sammenheng mellom de enkelte delene av annonsen?

Annonsen harmonerer godt både i form og farge.

Er reklamebudskapet klart og entydig?

Reklamebudskapet er meget klart. En ser tydelig hva det ønskes å reklamere for.

Hvordan opplever vi  selv denne annonsen?

Gjennom god fargebruk og enkle velkjente bilder kobles positive følelser til produktet som det reklameres for. Man får lyst til å kjøpe denne fruktdrikken

Andre kommentarer

Tine har måttet tåle ganske mye kritikk pga dette produktet. Bl.a er literprisen for juice i denne flasken ca 400% dyrere enn om juicen kjøpes i kartong. Markedsundersøkelser viser derimot at store kundegrupper er villige til å betale bl.a for designerflasker. Trenden viser også at folk er villige til å betale for vann på flasker, selv om dette er gratis i springen

Kilder

www.tine.no

www.dinside.no

www.bt.no
www.moviex.com
www.kunnskapssenteret.com

Stein Holmboe Erichsen ”Mediedesign 3.0” Gan Aschehoug forlag

Calina Pandele Ytterdal ”Farge”, Yrkesopplæringen ans, Oslo 1998 1 utgave, 2 opplag

Reklamer