Denne “Reklameanalysen” er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Høsten 2008

Reklameanalyse

Innledning

Vi fant annonsen for Statkraft over en dobbeltside i Dagbladets Magasinet lørdag 15. November. Annonsen tar for seg fornybar energi, og hensikten er å få oss til å se for oss at en fremtid med miljøvennlig transport er mulig. Målgruppa er stor og omfatter alle unge og voksne som har et behov for transport til og fra arbeid, til og fra skole, eller transport overhodet.

I det følgende tar vi for oss noen av de formalestetiske og språklige virkemidlene som er brukt i annonsen, samtidig som vi kommenterer hvordan disse gir rom for tolkning.

Hovedbilde og overskrift

Gatebilde fra Storbritannia med de karakteristiske elementene telefonboks, dresskledde menn og buss i to etasjer. Bussen er imidlertid ikke synlig, men vi forstår at den er der fordi passasjerene er synlige. Bussen, full av passasjerer slik den ofte er i rushet, gjør at opplevelsen av at de sitter i bussen blir tydelig. Dette forsterkes i teksten som sier at vi ikke vet hvordan fremtidens transportmidler vil se ut. Vi er og vil være avhengig av energi til transport uansett hvilke transportmidler vi har. Statkraft kan gi miljøvennlige og fremtidsrettede energialternativer.

Oppbyggingen av bildet

De blå fargetonene i bildet og et nesten totalt fravær av skygger, gjør det vanskelig å bestemme om det er tidlig morgen eller sen ettermiddag. Lyset er behagelig og drømmeaktig. På hustakene finner vi et varmere, lysegult lys. Gatelysene er på. Vi ser enkelte mennesker på fortauet – en ser på klokka. Kanskje er han på vei til jobb.

Gatebildet utstråler ro og en nærmest magisk stemning, i en vanlig situasjon; et lykkelig folk «svever» på vei til eller fra jobb og skole.

Foran i bildet, i det gylne snitt, står en klassisk britisk telefonboks. Den er rød, i kontrast til alt det blå, og godt synelig i lyset fra gatelykten. Telefonboksen kan ses som et symbol på det bestandige, det som alltid har vært. Dermed underbygger den et budskap om at alt ikke trenger være annerledes i fremtiden.

Bildet er tatt i normalperspektiv. Vi befinner oss som betraktere i et vegkryss.

Husene og veien ligger som en diagonal linje fra høyre og innover i bildet. Dette gir perspektiv og dybde og strammer opp komposisjonen. Diagonale linjer brukes ofte i bilder for å understreke kraft og vilje.

Den imaginære bussen er på vei mot oss, delvis forbi oss og ut av bildet. Dette skaper en retning fra venstre mot høyre i bildet, i kontrast til retningen av perspektivet som går motsatt vei. Dette vider ut bildet og gjør det mer åpent. Vi møter også ansiktene til passasjerene og blir tvunget til å forholde oss til dem.

Vi tror Londons gatebilde er valgt for å vise at dette gjelder ”de store landene” også, ikke bare lille Norge.

Andre deler av annonsen

De har satset på at det visuelle budskapet er sterkt og latt bildet gå over to sider med en mindre tekst under. Teksten tar utgangspunkt i at vi er redde for fremtiden og tar mål av seg til å gi leseren optimisme og tro på at et alternativ er mulig. Verden vil ikke gå under om vi nå satser på fornybar energi.  Det er våre assosiasjoner, uten at klimaendringer og lignende er nevnt. Vi tror de bevisst spiller på det alle er opptatt av og frykter. Får de folk til å tro de har løsningen på verdenskrisen, har de alle på sitt lag.

Språklige virkemidler

Teksten gjentar begrepet ren energi. Dette er en positiv vending, som står som en motsetning til truslene fra oljeindustrien.

De påberoper seg mye erfaring.. over hundre år med

Videre viser de til egen status…Europas ledende produsent..    og informerer videre om at de har prosjekter i mange land. De to sistnevnte virkemidlene er brukt for at vi skal få tillit til at de vet hva de snakker om.

De presiserer at gasskraftverkene er toppmoderne, underforstått de er i henhold til alle nyere miljøkrav

De gir pekepinner på at de har flere løsninger på lur i forhold til utvinning av miljøvennlig energi.

Og til slutt beroliger de oss med at fremtiden ikke er skummel. Underforstått de skal sørge for at vi er trygge og kan leve tilnærmet det livet vi lever, med vårt høye energiforbruk også i fremtiden… Med andre ord; ved å satse på Statkraft får vi i pose og sekk.

Avslutning

Vi synes det er god sammenheng mellom de ulike delene i annonsen. Bildet er et sterkt visuelt virkemiddel og viser at fremtiden ikke ser skummelt forskjellig ut. Vi tror det er gjort bevisst for å berolige oss med at fremtiden ikke behøver være så mye mer annerledes enn den verden vi kjenner i dag. Poenget er vel nettopp at Statkraft har løsninger på hvordan vi kan fortsette som vi gjør, om enn noe mer miljøvennlig.

Reklamebudskapet er klart og tydelig. Statkraft er med i utviklingen og har gode løsninger for fremtiden. Dette påvirker oss alle i vårt daglige liv, slik som i den vante rutinene det er å stå opp om morgenen og komme seg til jobb.

Statkraft har erfaring og kunnskap. De viser i teksten til sin internasjonale rolle og har et bybilde fra verdensmetropolen London. De er internasjonalt viktige og skal berge oss i fremtiden slik at kommende tider ikke er noe å frykte.

Vi ble forført av selve bildet. Vi liker det magiske lyset, og bildet gir troen på en verden der alt er som før, men bare så mye bedre, der harmoni og lykke er de viktigste ingrediensene. Bildet viser en verden vi godt kunne tenke oss å leve i, og vi bidrar gjerne ved å kjøre fremtidens kollektivtrafikk.

Reklamer