Denne “Reklameanalysen” er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Høsten 2009

REKLAMEANALYSE

Digital Grafisk Design

Annonsen er hentet fra www.dagbladet.no, 18.09.09. Hensikten med reklamen er å markedsføre produktet SlimMax for å øke salget av dette vektreduksjonsproduktet og samtidig markedsføre nettbutikken www.almea.no hvor du får kjøpt dette produktet. Denne annonsen ble i denne gruppeoppgaven valgt ut fordi en var sterkt kritisk til budskapet i annonsen, og ønsket en analyse av annonsen for bevisstgjøring rundt hvilke elementer, formalestetiske eller innholdsmessige som kan påvirker målgruppen. Ved en slik bevisstgjøring kan en selv øke kompetanse i bruk av ulike virkemidler som form, farge og komposisjon for å formidle et budskap.

Internett åpner for nye metoder og strategier innenfor markedsføring. Annonserkampanjer kan en plassere strategiske steder der en når målgruppen eller segmentet, for så å lage linker der en enkelt kan trykke seg videre, få mer informasjon og direkte kjøpe via noen få tastetrykk. På mange måter er veien fra markedsføring til salg blitt kortere. En tradisjonell reklameplakat i en avis må fange oppmerksomhet akkurat i det leseren leser den eksakte siden. Den må i tillegg vekke så mye interesse at leseren faktisk husker produktet og merker seg hvor en kan få kjøpt det. Deretter må kunden aktivt oppsøke stedet en kan få tak i produktet, gjennom lokale butikker, internett eller telefon. Annonsen for SlimMax låg på hovedsiden til www. dagbladet.no i høyre kolonne.

For å bla deg frem og tilbake i nettavisen kommer du alltid tilbake til hovedsiden før du trykker deg videre til neste sak. Dermed dukker denne annonsen opp med jevne mellomrom mens en leser avisen. Du kan egentlig ikke unngå å legge merke til den, fordi den gjentas. I tillegg legges det inn enkle virkemidler som at teksten forandrer seg, noe som selvsagt ikke er mulig i trykte medier. I denne utviklingen som har skjedd i markedsføring, og våre endrede mønstre som forbrukere, i tillegg til at tilgjengeligheten til produktet har blitt merkbart større gjør at det er viktig som forbruker og markedsfører å være bevisst ulik visuell påvirkning. Vi omgis av visuell kommunikasjon alle steder, og i et samfunn som er blitt så multimedialt er det nødvendig å ha klare holdninger og være seg bevisst overfor all visuell kommunikasjon og visuell påvirkning.

Produktet

Produktet SlimMax er et vektreduksjonsprodukt. Slike produkter finnes det i utgangspunktet en drøss av på markedet. Dette er også et produkt som en lett er skeptisk til, nettopp fordi det finnes mange ”enkle” løsninger på vektreduksjon. Å gå ned i vekt er ikke gjort i en enkel håndvending ved en enkel pille, men krever innsats på flere områder; omlegging av kosthold og mer fysisk aktivitet. Dette er noe de fleste i målgruppen for dette produktet er smertelig klar over, og nettopp derfor markedsfører gjerne disse produktene som ”den NYE enkle” måten å gå ned i vekt på. Mange opplever nok å bli skuffet gang på gang. Nettopp på grunn av den store skepsisen og kritiske holdningen som disse produktene har fått på markedet må markedsføringen virke profesjonell og en må understreke informasjon som kan fjerne skepsisen hos forbruker. I denne annonsen vektlegges det at det er utviklet av en norsk lege og fedmespesialist. Leger som gruppe er folk vi stoler på, en gruppe med en lang og høyt respektert utdannelse i vårt samfunn. Dermed bygger her markedsføreren tillit ved å referere til en lege og fedmespesialist. Som nevnt tidligere er ikke dette et revolusjonerende nytt produkt, men et produkt som må stille seg i rekken av uttallige liknende produkt. Dermed må en peke på hva som i akkurat dette produktet er nyskapende, og som skiller det fra andre produkter på markedet. I denne annonsen kan vi lese at dette er det eneste produkt som påvirker både fett og karbohydrater. Tekstbilde hvor det informeres om at produktet er utviklet av norsk lege og fedmespesialist og at det er eneste produkt som påvirker både fett og karbohydrater står sentralt i annonsen, like under overskriften.

Målgruppe

Målgruppen for et slikt produkt er først og fremst personer som ønsker å gå ned i vekt. I utgangspunktet både kvinner og menn. Det er ikke gjort noe formalestetiske virkemidler som er fremtredende feminine eller maskuline. Vi finner heller ikke noen spesielle estetiske virkemidler som sier oss at dette er for ungdom. Som vi har påpekt ovenfor må et slikt produkt legge seg på en profesjonell profil der det ikke er rom for store sprell i utforming. Det er nok viktig å virke mest mulig pålitelig når det er snakk om et produkt som dette. Siden vi finner annonsen på Dagbladets nettutgave vil vi tro målgruppen er kvinner og menn i alderen 25 – 45. Uten å vite noe særlig om dagbladets lesere vil vi tro dette er en aldersgruppe som er godt representert blant leserne av deres nettutgave. Trolig har annonsøren selv gjort research og innhenta kunnskap om hvem som leser avisen på nett, og lagt dette til grunn i valg av hvor kampanjen for produktet markedsføres.

Psykologiske virkemidler

Grunnen til at mange gjerne er kritiske til slike reklamekampanjer er gjerne nettopp fordi reklamen tar i bruk psykologiske virkemidler. Når annonsen sier at du kan gå ned fem kilo i måneden lover den for det første noe som den i virkeligheten nok ikke kan oppfylle. 5 kilo den første måneden er nok mulig, men ingen kan vel opprettholde et vekttap på 5 kilo i måneden over lang tid uten å skade kroppen. For det andre sier annonsen at du trenger å gå ned i vekt, noe som ofte er et ømt emne enten som overvektig, undervektig eller med en normalvekt. Det er utrolig mange i vårt samfunn som har komplekser med vekt og en sånn reklame tar dermed tak i en svak side av mennesket for å tjene penger. Denne annonsen tar ikke i bruk psykologiske virkemidler som bilder av kropp direkte, men utnytter det faktum at mange ønsker en forandring med egen kropp. Kvinnen i annonsen har et direkte blikk, med pekefingeren over en noe sensuell munn som ”hvisker”  Hysj, jeg har en hemmelighet. Kvinnen er altså den som frister med dette nye produktet, som ved hjelp av en kapsel skal få deg ned i vekt.

Visuelle formalestetiske virkemidler

Teksten Hysj, jeg har en hemmelighet – vil du også gå ned i 5 kilo i mnd? skiftes ut regelmessig med teksten Med en kapsel en halvtime før måltidet er du i gang. Dette er et enkelt grep som skaper variasjon i annonsen, og som gjør at du fester blikket ditt noe lengre ved annonsen. Du venter automatisk på svaret, og i den tiden får du med deg resten av annonsen. Det er ikke brukt mye informasjon i form av tekst i annonsen, men teksten er allikevel det sentrale. I tillegg til tekst er det et bilde av en kvinnes ansikt og bilde av selve produktet.

Selve annonsen har et avlangt stående format. Øverst finner vi produktets navn og logo i hvitt på en blå bakgrunn. Helt nederst sees nettbutikkens logo hvor en kan få kjøpt produktet, i en grønn typografi. Produktet er plassert rett over denne tilnærmet i det gylne snitt nede mot høyre. I motsett del av annonsen, oppe til venstre, er kvinnens ansikt plassert. En kan se halve ansiktet, og kvinnens øye ligger omtrent i det gylne snitt. Øyne kan fungere godt som blikkfang i komposisjoner, og også i denne annonsen vender blikket i første omgang mot kvinnens øye. Kvinnen smiler og ser fornøyd ut. Sentralt i komposisjonen mellom disse to bildene er teksten plassert, i en font i sort og blått. Siden bildene er plassert i hver sin kant og resten er midtstilt skapes en stabil og harmonisk komposisjonen. En får lett øye på selve produktet, som er avgjørende for at vi fort skal vite hva det dreier seg om.

Fargene er kalde og nesten litt institusjonspreget. Dette kan være bevisste valg for å skape en troverdighet i forhold til at dette er utviklet av en lege og dermed et produkt man kan ha tillit til. Fargene understreker dermed budskapet. Logoen til nettbutikken hvor varen selges er grønn. Bruk av grønn i logoer skaper ofte assosiasjoner til naturen, det naturlege og sunne og brukes dermed ofte i helsekostbutikker og lignende.

Som kontrast til de kalde fargene grønn og blå står de varmere fargene i ansiktet til kvinnen. Selv om kvinnen har en naturlig fremtoning tilsynelatende uten særlig sminke vil allikevel den røde munnen komme ekstra godt frem ved at de varme tonene står som en kontrast til resten av annonsens kjølige uttrykk.

Linjeføringen i annonsen er hovedsakelig horisontal, da all tekst og det blå feltet skaper horisontale linjer og bevegelse. Dette brytes kun opp av ansiktets runde former og selve produktet. Boksene med disse kapslene er fotografert på en tradisjonell måte. En boks stående og en liggende med innholdet tømt utover. På denne måten vises både boksen og kapslene. Ved at den ene boksen ligger skapes også en diagonal linje i komposisjonen. Diagonaler skaper bevegelse, og denne diagonalen forsterkes av at den forlenges av en noe mørkere farge under produktet.

Språklige virkemidler

Tilbudet vi ikke kan motstå?

Reklame har oftest et appellativt budskap. Det vil si at de består for eksempel av tekster som prøver å overbevise en om noe. I dette tilfellet skal teksten overtale oss til å kjøpe kapslene. Appellativ funksjon har den virkning at det spiller på leserens følelser.

Ordvalg er et hensiktsmessig virkemiddel i forhold til å påvirke med bruk av innholdet i reklametekst. Det første en blir servert i denne teksten er det lokkende utsagnet Hysj, jeg har en hemmelighet. Hemmelighet er et ord som hentyder at det som fortelles skal være skjult for offentligheten. Denne hemmeligheten blir derimot fortalt allerede i neste setning. Noe som bevisst er gjort for å lokke til seg målgruppen. Reklamen akter å gi et inntrykk til personen som leser den at han/hun er den eneste. Ingen andre vet det. Hensikten kan være at mottakeren føler seg spesiell som blir fortalt denne hemmeligheten selv om det antagelig er 985.000 andre nettlesere som også ubevisst eller bevisst har blitt fortalt akkurat den samme hemmeligheten (TNS gallup). Dette bør leseren vite, og når en tenker over hvor mange andre som ser akkurat den samme annonsen kan det føre til at en i stedet stiller seg kritisk til påvirkningen.

Neste setning er et direkte spørsmål vil du også gå ned 5 kilo i mnd?. Dette spørsmålet blir stilt direkte til mottakeren. En kontaktskapende bruk av språk. De fleste, uansett overvektig eller normal vil antagelig bli nysgjerrig på løsningen til å oppnå denne vektreduksjonen. Pronomenet du spiller også en stor rolle i dette tilfellet, et appellativ ordvalg brukt for å henvende seg direkte til mottager i ønske om å påvirke samt overbevise målgruppen.

Reklametekster kan etter alt å dømme være både informativ og ekspressiv. Der den informative delen er en åpen argumentasjon og den ekspressive er den skjulte argumentasjonen. Hittil har vi nevnt den ekspressive delen, som forteller senderens holdning til produktet. Der ordet jeg referer til senderen som gir et personlig preg og opptrer som subjektivt. Dette kan uttales som et argumentasjonsknep der senderen bruker sin egen stemme i overbevisningen.

Den delen som skal forestille det informative stykket av teksten er neste del der det skrives – Utviklet av norsk lege og fedmespesialist. – Eneste produkt som påvirker både fett og karbohydrater. Det informative skal bestå som den saklige opplysningen om produktet der senderen er objektiv. I hvilken grad dette fungerer som saklig og objektivt kan diskuteres. Dette på grunn av at det skrives at produktet er utiklet av en lege og en fedmespesialist uten å nevne fullstendige navn. Hvilken lege? Hvem er fedmespesialisten? En blir kritisk ved at vi lurer på om det er en grunn til at denne legen og fedmespesialisten ikke har sin signatur på produktet. Dette kan omtales som et autoritetsknep, der de fremhever at en lege har utviklet produktet. Der en lege er en høyt utdannet person vi kan stole på.

Med å bruke ordet eneste i argument nummer to legges det til grunn det at det ikke fins andre produkter som påvirker både fett og karbohydrater. En kan diskutere om dette menes eneste i verden, eneste i Norge eller eneste apotek. Det sies det ingenting om og en blir dermed kritisk til denne bruk av slike håndfaste ord.

En annen ting som er hensiktsmessig å legge merke til er bruken av ordet også. Vil du også gå ned 5 kilo i mnd? Ved å bruke dette ordet oppnår annonsøren å si til mottager at dette er flere som prøver eller at andre har prøvd det før deg. Produktet blir med en gang mer attraktivt og det fremtrer som lokkende.

Hvert ord er nøye valgt og det er en grunn til at reklametekster blir skrevet på en slik måte. Det effektiviserer det å presentere et budskap på en kort og fengende måte. Annonsøren har få sekund til å tiltrekke seg oppmerksomhet og dette skal gjøres med minst mulig tekst. Annonsen, sammensetningen av bilde og tekst, skal presentere produktet og gi best mulig uttelling.

Personlig opplevelse av reklamen

Det er god sammenheng mellom de ulike delene i annonsen. Så snart man leser teksten ”Hysj, jeg har en hemmelighet”, blir man naturlig nok nysgjerrig på fortsettelsen. De aller fleste mennesker er nysgjerrige av natur, og vil vite hva hemmeligheten går ut på. Svaret kommer, når teksten endrer seg. Ved å ”vente” på svaret fanger annonsøren publikum. Man leser automatisk videre på faktasetningene om produktet.  Budskapet kommer klart og tydelig fram. Man opplever annonsen som fristende, selv om fornuften i oss aner ugler i mosen. Selv om noe skurrer blir man fristet til å tro på en lettvint løsning: Kan det virkelig stemme? Tenk å kunne gå ned i vekt ved å ta en pille. Det er jo verdt et forsøk.

Argumentasjonen i annonsen bygger i liten grad på objektiv informasjon. Det finnes noe faktainformasjon, men både tekst og bilde appellerer til kundens følelser rundt vekt og egenoppfatning. Faktainformasjonen sier at dette er et produkt utviklet av en lege. Kanskje hadde det vært mer pålitelig å vite at det var utviklet av flere leger og spesialister, og en kunne vise til forskningsresultater etc.

Annonsen vil nok fungere for en gruppe mennesker som ønsker å gå ned i vekt, og ofte er dette et desperat ønske der en prøver det meste, også det ytterste av hva som kan være sunt for kroppen. Annonsen vil nok av mange sees på med ekstra kritiske øyne, nemlig fordi det er så utrolig mange produkter på markedet som lover det samme, men som ikke holder hva det lover..

KILDER

TNS Gallup –  http://www.tns-gallup.no/?did=9079615

Markedsheltene http://www.markedsheltene.no/tag/skriving/

Norsk Nettskole – http://www.norsknettskole.no/fag/view.cgi?&link_id=0.1044

Nasjonal Digital Læringsarena – http://ndla.no/nb/node/3412/menu274

<!–[if !mso]> <! st1\:*{behavior:url(#ieooui) } –>  

REKLAMEANALYSE

Digital Grafisk Design

 

 

Hanne Rullestad Rosseland

Hanne Merethe Riskedal

Lisbeth Skotsund

 

 

 

 

 

INNHOLD

Introduksjonsdel                                                                                       3

Produktet                                                                                                      4

Målgruppe                                                                                                     4

Psykologiske virkemidler                                                                         5

Formelle formalestetiske virkemidler                                                    5

Språklige virkemidler                                                                                6

Personlig opplevelse av reklamen                                                        8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonsen er hentet fra www.dagbladet.no, 18.09.09. Hensikten med reklamen er å markedsføre produktet SlimMax for å øke salget av dette vektreduksjonsproduktet og samtidig markedsføre nettbutikken www.almea.no hvor du får kjøpt dette produktet. Denne annonsen ble i denne gruppeoppgaven valgt ut fordi en var sterkt kritisk til budskapet i annonsen, og ønsket en analyse av annonsen for bevisstgjøring rundt hvilke elementer, formalestetiske eller innholdsmessige som kan påvirker målgruppen. Ved en slik bevisstgjøring kan en selv øke kompetanse i bruk av ulike virkemidler som form, farge og komposisjon for å formidle et budskap.

Internett åpner for nye metoder og strategier innenfor markedsføring. Annonserkampanjer kan en plassere strategiske steder der en når målgruppen eller segmentet, for så å lage linker der en enkelt kan trykke seg videre, få mer informasjon og direkte kjøpe via noen få tastetrykk. På mange måter er veien fra markedsføring til salg blitt kortere. En tradisjonell reklameplakat i en avis må fange oppmerksomhet akkurat i det leseren leser den eksakte siden. Den må i tillegg vekke så mye interesse at leseren faktisk husker produktet og merker seg hvor en kan få kjøpt det. Deretter må kunden aktivt oppsøke stedet en kan få tak i produktet, gjennom lokale butikker, internett eller telefon. Annonsen for SlimMax låg på hovedsiden til www. dagbladet.no i høyre kolonne. For å bla deg frem og tilbake i nettavisen kommer du alltid tilbake til hovedsiden før du trykker deg videre til neste sak. Dermed dukker denne annonsen opp med jevne mellomrom mens en leser avisen. Du kan egentlig ikke unngå å legge merke til den, fordi den gjentas. I tillegg legges det inn enkle virkemidler som at teksten forandrer seg, noe som selvsagt ikke er mulig i trykte medier. I denne utviklingen som har skjedd i markedsføring, og våre endrede mønstre som forbrukere, i tillegg til at tilgjengeligheten til produktet har blitt merkbart større gjør at det er viktig som forbruker og markedsfører å være bevisst ulik visuell påvirkning. Vi omgis av visuell kommunikasjon alle steder, og i et samfunn som er blitt så multimedialt er det nødvendig å ha klare holdninger og være seg bevisst overfor all visuell kommunikasjon og visuell påvirkning.

Produktet

Produktet SlimMax er et vektreduksjonsprodukt. Slike produkter finnes det i utgangspunktet en drøss av på markedet. Dette er også et produkt som en lett er skeptisk til, nettopp fordi det finnes mange ”enkle” løsninger på vektreduksjon. Å gå ned i vekt er ikke gjort i en enkel håndvending ved en enkel pille, men krever innsats på flere områder; omlegging av kosthold og mer fysisk aktivitet. Dette er noe de fleste i målgruppen for dette produktet er smertelig klar over, og nettopp derfor markedsfører gjerne disse produktene som ”den NYE enkle” måten å gå ned i vekt på. Mange opplever nok å bli skuffet gang på gang. Nettopp på grunn av den store skepsisen og kritiske holdningen som disse produktene har fått på markedet må markedsføringen virke profesjonell og en må understreke informasjon som kan fjerne skepsisen hos forbruker. I denne annonsen vektlegges det at det er utviklet av en norsk lege og fedmespesialist. Leger som gruppe er folk vi stoler på, en gruppe med en lang og høyt respektert utdannelse i vårt samfunn. Dermed bygger her markedsføreren tillit ved å referere til en lege og fedmespesialist. Som nevnt tidligere er ikke dette et revolusjonerende nytt produkt, men et produkt som må stille seg i rekken av uttallige liknende produkt. Dermed må en peke på hva som i akkurat dette produktet er nyskapende, og som skiller det fra andre produkter på markedet. I denne annonsen kan vi lese at dette er det eneste produkt som påvirker både fett og karbohydrater. Tekstbilde hvor det informeres om at produktet er utviklet av norsk lege og fedmespesialist og at det er eneste produkt som påvirker både fett og karbohydrater står sentralt i annonsen, like under overskriften.

Målgruppe

Målgruppen for et slikt produkt er først og fremst personer som ønsker å gå ned i vekt. I utgangspunktet både kvinner og menn. Det er ikke gjort noe formalestetiske virkemidler som er fremtredende feminine eller maskuline. Vi finner heller ikke noen spesielle estetiske virkemidler som sier oss at dette er for ungdom. Som vi har påpekt ovenfor må et slikt produkt legge seg på en profesjonell profil der det ikke er rom for store sprell i utforming. Det er nok viktig å virke mest mulig pålitelig når det er snakk om et produkt som dette. Siden vi finner annonsen på Dagbladets nettutgave vil vi tro målgruppen er kvinner og menn i alderen 25 – 45. Uten å vite noe særlig om dagbladets lesere vil vi tro dette er en aldersgruppe som er godt representert blant leserne av deres nettutgave. Trolig har annonsøren selv gjort research og innhenta kunnskap om hvem som leser avisen på nett, og lagt dette til grunn i valg av hvor kampanjen for produktet markedsføres.

Psykologiske virkemidler

Grunnen til at mange gjerne er kritiske til slike reklamekampanjer er gjerne nettopp fordi reklamen tar i bruk psykologiske virkemidler. Når annonsen sier at du kan gå ned fem kilo i måneden lover den for det første noe som den i virkeligheten nok ikke kan oppfylle. 5 kilo den første måneden er nok mulig, men ingen kan vel opprettholde et vekttap på 5 kilo i måneden over lang tid uten å skade kroppen. For det andre sier annonsen at du trenger å gå ned i vekt, noe som ofte er et ømt emne enten som overvektig, undervektig eller med en normalvekt. Det er utrolig mange i vårt samfunn som har komplekser med vekt og en sånn reklame tar dermed tak i en svak side av mennesket for å tjene penger. Denne annonsen tar ikke i bruk psykologiske virkemidler som bilder av kropp direkte, men utnytter det faktum at mange ønsker en forandring med egen kropp. Kvinnen i annonsen har et direkte blikk, med pekefingeren over en noe sensuell munn som ”hvisker”  Hysj, jeg har en hemmelighet. Kvinnen er altså den som frister med dette nye produktet, som ved hjelp av en kapsel skal få deg ned i vekt.

Visuelle formalestetiske virkemidler

Teksten Hysj, jeg har en hemmelighet – vil du også gå ned i 5 kilo i mnd? skiftes ut regelmessig med teksten Med en kapsel en halvtime før måltidet er du i gang. Dette er et enkelt grep som skaper variasjon i annonsen, og som gjør at du fester blikket ditt noe lengre ved annonsen. Du venter automatisk på svaret, og i den tiden får du med deg resten av annonsen. Det er ikke brukt mye informasjon i form av tekst i annonsen, men teksten er allikevel det sentrale. I tillegg til tekst er det et bilde av en kvinnes ansikt og bilde av selve produktet.

Selve annonsen har et avlangt stående format. Øverst finner vi produktets navn og logo i hvitt på en blå bakgrunn. Helt nederst sees nettbutikkens logo hvor en kan få kjøpt produktet, i en grønn typografi. Produktet er plassert rett over denne tilnærmet i det gylne snitt nede mot høyre. I motsett del av annonsen, oppe til venstre, er kvinnens ansikt plassert. En kan se halve ansiktet, og kvinnens øye ligger omtrent i det gylne snitt. Øyne kan fungere godt som blikkfang i komposisjoner, og også i denne annonsen vender blikket i første omgang mot kvinnens øye. Kvinnen smiler og ser fornøyd ut. Sentralt i komposisjonen mellom disse to bildene er teksten plassert, i en font i sort og blått. Siden bildene er plassert i hver sin kant og resten er midtstilt skapes en stabil og harmonisk komposisjonen. En får lett øye på selve produktet, som er avgjørende for at vi fort skal vite hva det dreier seg om.

Fargene er kalde og nesten litt institusjonspreget. Dette kan være bevisste valg for å skape en troverdighet i forhold til at dette er utviklet av en lege og dermed et produkt man kan ha tillit til. Fargene understreker dermed budskapet. Logoen til nettbutikken hvor varen selges er grønn. Bruk av grønn i logoer skaper ofte assosiasjoner til naturen, det naturlege og sunne og brukes dermed ofte i helsekostbutikker og lignende.

Som kontrast til de kalde fargene grønn og blå står de varmere fargene i ansiktet til kvinnen. Selv om kvinnen har en naturlig fremtoning tilsynelatende uten særlig sminke vil allikevel den røde munnen komme ekstra godt frem ved at de varme tonene står som en kontrast til resten av annonsens kjølige uttrykk.

Linjeføringen i annonsen er hovedsakelig horisontal, da all tekst og det blå feltet skaper horisontale linjer og bevegelse. Dette brytes kun opp av ansiktets runde former og selve produktet. Boksene med disse kapslene er fotografert på en tradisjonell måte. En boks stående og en liggende med innholdet tømt utover. På denne måten vises både boksen og kapslene. Ved at den ene boksen ligger skapes også en diagonal linje i komposisjonen. Diagonaler skaper bevegelse, og denne diagonalen forsterkes av at den forlenges av en noe mørkere farge under produktet.

Språklige virkemidler

Tilbudet vi ikke kan motstå?

Reklame har oftest et appellativt budskap. Det vil si at de består for eksempel av tekster som prøver å overbevise en om noe. I dette tilfellet skal teksten overtale oss til å kjøpe kapslene. Appellativ funksjon har den virkning at det spiller på leserens følelser.

 

Ordvalg er et hensiktsmessig virkemiddel i forhold til å påvirke med bruk av innholdet i reklametekst. Det første en blir servert i denne teksten er det lokkende utsagnet Hysj, jeg har en hemmelighet. Hemmelighet er et ord som hentyder at det som fortelles skal være skjult for offentligheten. Denne hemmeligheten blir derimot fortalt allerede i neste setning. Noe som bevisst er gjort for å lokke til seg målgruppen. Reklamen akter å gi et inntrykk til personen som leser den at han/hun er den eneste. Ingen andre vet det. Hensikten kan være at mottakeren føler seg spesiell som blir fortalt denne hemmeligheten selv om det antagelig er 985.000 andre nettlesere som også ubevisst eller bevisst har blitt fortalt akkurat den samme hemmeligheten (TNS gallup). Dette bør leseren vite, og når en tenker over hvor mange andre som ser akkurat den samme annonsen kan det føre til at en i stedet stiller seg kritisk til påvirkningen.

 

Neste setning er et direkte spørsmål vil du også gå ned 5 kilo i mnd?. Dette spørsmålet blir stilt direkte til mottakeren. En kontaktskapende bruk av språk. De fleste, uansett overvektig eller normal vil antagelig bli nysgjerrig på løsningen til å oppnå denne vektreduksjonen. Pronomenet du spiller også en stor rolle i dette tilfellet, et appellativ ordvalg brukt for å henvende seg direkte til mottager i ønske om å påvirke samt overbevise målgruppen.

 

Reklametekster kan etter alt å dømme være både informativ og ekspressiv. Der den informative delen er en åpen argumentasjon og den ekspressive er den skjulte argumentasjonen. Hittil har vi nevnt den ekspressive delen, som forteller senderens holdning til produktet. Der ordet jeg referer til senderen som gir et personlig preg og opptrer som subjektivt. Dette kan uttales som et argumentasjonsknep der senderen bruker sin egen stemme i overbevisningen.

 

Den delen som skal forestille det informative stykket av teksten er neste del der det skrives – Utviklet av norsk lege og fedmespesialist. – Eneste produkt som påvirker både fett og karbohydrater. Det informative skal bestå som den saklige opplysningen om produktet der senderen er objektiv. I hvilken grad dette fungerer som saklig og objektivt kan diskuteres. Dette på grunn av at det skrives at produktet er utiklet av en lege og en fedmespesialist uten å nevne fullstendige navn. Hvilken lege? Hvem er fedmespesialisten? En blir kritisk ved at vi lurer på om det er en grunn til at denne legen og fedmespesialisten ikke har sin signatur på produktet. Dette kan omtales som et autoritetsknep, der de fremhever at en lege har utviklet produktet. Der en lege er en høyt utdannet person vi kan stole på.

 

Med å bruke ordet eneste i argument nummer to legges det til grunn det at det ikke fins andre produkter som påvirker både fett og karbohydrater. En kan diskutere om dette menes eneste i verden, eneste i Norge eller eneste apotek. Det sies det ingenting om og en blir dermed kritisk til denne bruk av slike håndfaste ord.

 

En annen ting som er hensiktsmessig å legge merke til er bruken av ordet også. Vil du også gå ned 5 kilo i mnd? Ved å bruke dette ordet oppnår annonsøren å si til mottager at dette er flere som prøver eller at andre har prøvd det før deg. Produktet blir med en gang mer attraktivt og det fremtrer som lokkende.

 

Hvert ord er nøye valgt og det er en grunn til at reklametekster blir skrevet på en slik måte. Det effektiviserer det å presentere et budskap på en kort og fengende måte. Annonsøren har få sekund til å tiltrekke seg oppmerksomhet og dette skal gjøres med minst mulig tekst. Annonsen, sammensetningen av bilde og tekst, skal presentere produktet og gi best mulig uttelling.

 

Personlig opplevelse av reklamen

Det er god sammenheng mellom de ulike delene i annonsen. Så snart man leser teksten ”Hysj, jeg har en hemmelighet”, blir man naturlig nok nysgjerrig på fortsettelsen. De aller fleste mennesker er nysgjerrige av natur, og vil vite hva hemmeligheten går ut på. Svaret kommer, når teksten endrer seg. Ved å ”vente” på svaret fanger annonsøren publikum. Man leser automatisk videre på faktasetningene om produktet.  Budskapet kommer klart og tydelig fram. Man opplever annonsen som fristende, selv om fornuften i oss aner ugler i mosen. Selv om noe skurrer blir man fristet til å tro på en lettvint løsning: Kan det virkelig stemme? Tenk å kunne gå ned i vekt ved å ta en pille. Det er jo verdt et forsøk.

Argumentasjonen i annonsen bygger i liten grad på objektiv informasjon. Det finnes noe faktainformasjon, men både tekst og bilde appellerer til kundens følelser rundt vekt og egenoppfatning. Faktainformasjonen sier at dette er et produkt utviklet av en lege. Kanskje hadde det vært mer pålitelig å vite at det var utviklet av flere leger og spesialister, og en kunne vise til forskningsresultater etc.

Annonsen vil nok fungere for en gruppe mennesker som ønsker å gå ned i vekt, og ofte er dette et desperat ønske der en prøver det meste, også det ytterste av hva som kan være sunt for kroppen. Annonsen vil nok av mange sees på med ekstra kritiske øyne, nemlig fordi det er så utrolig mange produkter på markedet som lover det samme, men som ikke holder hva det lover..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KILDER

 

TNS Gallup –  http://www.tns-gallup.no/?did=9079615

Markedsheltene http://www.markedsheltene.no/tag/skriving/

Norsk Nettskole – http://www.norsknettskole.no/fag/view.cgi?&link_id=0.1044

Nasjonal Digital Læringsarena – http://ndla.no/nb/node/3412/menu274

 

Reklamer