Denne “Bildeanalysen” er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Høsten 2008

Gruppeoppgave i bildeanalyse

The Power of One, kilde: http://www.worldsfamousphotos.com/

This picture won the Pulitzer Breaking News Photography 2007 award. Photo’s citation reads, “Awarded to Oded Balilty of The Associated Press for his powerful photograph of a lone Jewish woman defying Israeli security forces as they remove illegal settlers in the West Bank.

Digital bildebehandling 2008

Bildet vi har valgt å analysere er hentet fra worldfamousphotos.com. Det er tatt av Oded Balilty i 2007 og har tittelen The power of one.

Denotativ beskrivelse:

Bildet viser en enslig kvinnes kamp mot en gruppe soldater fra sikkerhetsstyrkene. Soldatene er i bevegelse mot kvinnen. Hun prøver å stanse dem ved å presse seg mot et politiskjold. På en høyde til venstre i bildet ser vi en gruppe mennesker som betrakter det hele. I bakgrunnen til høyre i bildet ser vi en bygning og flere mennesker. Himmelen er full av røyk.  Soldatene har hjelmer med skjerm og er sortkledde. Den enslige kvinnen er ikledd mørk jakke, mønstret skjørt og et hvitt forkle. Bildet er tatt i naturlige omgivelser. Bakken er tørr og sandete, med grus og stein i skråningene. Det er naturlig lys i bildet. Handlingen foregår på dagtid. Solen kommer fra høyre. Det er litt overskyet, men likevel veldig lyst.

Formanalyse/komposisjon:

  • Bevegelse, linjer, retninger og perspektiv:

Bevegelsene i bildet går fra venstre til høyre. Soldatene kommer i full fart mot kvinnen, mot oss og ut av bildet. Bevegelsen stoppes av kvinnen, som skaper en motbevegelse. Midt i møtet mellom disse to bevegelsesretningene står et vertikalt skille, et fysisk skjold. Det står rett opp og ned og viser en ikke-bevegelse. Dette får oss til å stoppe opp. Her skjer det noe viktig, noe som har betydning for bildets budskap. I det øyeblikket bildet ble tatt, kan det nesten se ut som alt står stille.

Menneskene på høydedraget bak, danner en skrå linje innover i bildet. Sammen med linjen som lyktestolpene gir, skaper dette perspektiv og følelse av dybde.  De to røyksøylene går også diagonalt i bildet. Til sammen forsterker bruken av diagonale linjer følelsen av dramatikk, kraft og vilje.

  • Synsvinkel:

Bildet er i svakt froskeperspektiv. Vi ser situasjonen litt nedenfra, delvis rett på. Fotografen befinner seg på samme nivå som kvinnen. Soldatene er sett nedenfra og oppleves enda mer truende.

  • Det gylne snitt og asymmetri:

Hovedmotivet i bildet, møtet mellom kvinnen og de fremste soldatene, er sentrert i det gylne snitt. Vår oppmerksomhet fanges i dette punktet. Blikket søker så mot det røde elementet (sekk?) i mengden av soldater (også dette tilnærmet i det gylne snitt). Vi følger dermed rekka med soldater til vi treffer bakkekammen og deretter langs folkemengden innover i bildet.  Bruk av det gylne snitt og diagonaler gjør komposisjonen asymmetrisk. Dette gir bildet et dynamisk og aggressivt uttrykk.

  • Kontraster:

Vi finner flere typer kontraster i bildet. Vi har mørke og lyse partier. Den svarte røyken er en dyster kontrast til den lyse himmelfargen.  Kontrasten mellom mørke klær og lys bakke sier noe om sted og kultur.  Kontrasten mellom lys og skygger er også en lys/mørke-kontrast.

Vi har antallskontrast (stor gruppe mot en kvinne). Vi finner også en kontrast mellom soldatenes uniformer og kvinnens enkle antrekk. Både fargekontrasten og mengdekontrasten kan også sies å representere kontrasten mellom femininitet og maskulinitet. Kontrastbruken i bildet gir spenning og liv, og bidrar til å understreke det dramatiske og konfliktfylte i situasjonen.

Konnotativ beskrivelse:

Bildet vekker vår oppmerksomhet fordi maktforholdet er helt skjevt. En kvinne mot en hel armé. Virkemidlene, slik de er beskrevet over, underbygger en sympati for henne. Vi blir nysgjerrig på kvinnens pågangsmot og vilje. Kvinnen viser et stort mot ved å yte motstand på denne måten. Hun vil ikke gi seg, selv om kampen i seg selv er umulig. Sett i kulturhistorisk sammenheng tolker vi denne kvinnens innsats som motstanden jødiske innbyggere viser mot å la seg flytte fra hjemmene sine på Vestbredden. Mange mennesker, røyk og kaos preger bildet. Vi synes bildet forteller en historie om mennesker som føler at de blir utsatt for overgrep og urett. Kvinnen blir et levende symbol på motstand mot overmakten. Hun forteller oss at vi ikke må gi opp, men alltid kjempe for vår overbevisning. Selv om det er umulig å vinne, gir hun oss tro på at det er viktig å vise engasjement, vilje og mot. Selve kampen gir mening.

Reklamer