Denne “Bildeanalysen” er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Høsten 2008

Bildeanalyse


”Night flys” av Asaf Einy

Billedanalyse av fotografiet Night flys av Asaf Einy


Bildets hovedmotiv er en ung kvinne som ligger vendt mot oss i forgrunnen av en kornåker. Hun har lukkede øyne og ser ut til å sove eller være i en drømmeaktig tilstand. Hun holder armene rundt et papirfly. Over henne, mot bakgrunnen av himmelen og kornåkeren, svever en mengde papirfly i ulike retninger. Kvinnen er kledd i en lyseblå kjole med et rødt belte rundt livet. Hun har sort hår og grønne sko. Huden hennes fremstår som blek. Papirflyene over henne er av metallfolie og tar opp i seg noe av den isblå fargen fra kjolen og den gylne fargen fra den høstmodne åkeren. Himmelen som danner bakgrunnen er diffust gråblå og lyset tilsier at det er solskinn. Åkeren er gyllen og kvinnen blir truffet av sollyset. Hun er veldig skarpt fokusert, alt annet er litt ute av fokus.  Dette gjør at vi legger ekstra merke til henne. Fotografen og betrakteren ser kvinnen svakt ovenfra.

Bildet er delt opp i flere lag, noe som skaper en stor dybdefølelse; I det nærmeste planet finner vi noen av papirflyene, dernest kommer planet med den sovende kvinnen. Etter dette følger kornåkeren og til slutt bakre del av åkeren og himmelen.

Oppbygningen av bildet baserer seg i stor grad på horisontale linjer og dette skaper en ro i bildet. Papirflyene som svever i ulike retninger er imidlertid med på å bryte opp denne roen.  De skaper en spenning i bildet, med ulike diagonale retninger. Altså som en kontrast til den horisontale roen ellers i komposisjonen. Kvinnens røde belte er plassert i det gylne snitt og trer godt frem. Bildet bærer preg av en varm kald kontrast som oppstår mellom den varme kornfargen og de isblå fargene i kjolen og papirflyene.

Kvinnens klær og frisyre har et urbant preg som skaper en kontrast til åkeren som omgir henne. Håret er tydelig farget og hun har mørk sminke rundt øynene. Kvinnen virker ikke som om hun hører helt hjemme her og dette skaper et litt drømmeaktig og melankolsk uttrykk i bildet, som kanskje er med på å gi en følelse av ensomhet.

Papirflyene over henne, som minner om en flokk med fugler, er med på å underbygge denne surrealistiske stemningen. Man kan også tolke Einys bilde dit hen at det har en illevarslende ro over seg og at det hviler en truende atmosfære i bildet.

Man begynner å assosiere med krig. Vietnamkrigen eller kanskje andre verdenskrig.. Assosiasjonen med Vietnam baserer seg på kvinnens svarte hår og at hun ser litt asiatisk ut. Kjolen ser nesten ut som en uniform. Hun kan også assosieres med en flyvertinne på grunn av hennes uniformerte og velstelte utseende. Det røde beltet og de knallrøde leppene kan vise til tiden rundt andre verdenskrig. Håret bryter imidlertid noe i forhold til denne tiden. Papirflyene kan se ut som truende fly som svever over den unge kvinnen. Men kvinnen ser ikke spesielt truet eller redd ut. Kanskje flyene er et symbol på alle tankene hun har. Alle tankene eller gjøremålene som kommer og går, ikke minst når man legger seg ned.

Fotografiet ser ut til å være manipulert. Det kan være satt sammen av flere bilder:

Papirflyene, kvinnen og aksene som hun ligger på, kornet bak kvinnen, og resten av åkeren og himmelen. De to siste kan også være ett bilde. Fargene virker også noe manipulert: Egenfargene i kvinnens hår, kjole og belte virker forsterket med det resultat at bildet virker litt kunstig. Bildet har en tilbakeskuende, retro stil og kan minne noe om håndkolorerte gamle fotografier.

Fotografiet av den unge kvinnen i åkeren kan gi assosiasjoner til et bilde av den amerikanske kunstneren Andrew Wyeth. Han malte ofte folketomme landskaper som formidlet en melankolsk og ensom følelse som understrekes av de store avstandene i komposisjonen. Hans kjente bilde av en ung pike som delvis sitter/ligger i en åker og strekker seg mot et hus i bakgrunnen har enkelte paralleller til Asaf Einys fotografi:

Begge kvinnene ligger i forgrunnen av en åker. De er unge. De har kortermede kjoler med et belte om livet. Bildet til Wyeth er allikevel preget av noe mer ensomhet og fortvilelse enn bildet til Einy. Kvinnen i Wyeths bilde er rettet mot et annet objekt med en stor avstand og kroppsspråket hennes er aktivt. Stemningen i Einys bilde virker surrealistisk, en kunstretning som skildret det ”overvirkelige”, det ubevisste, slik at virkeligheten blir vridd på og blir blandet med drømmene. Dette behøver ikke nødvendigvis tolkes negativt, – kvinnen virker rolig og drømmende. Kroppsspråket hennes er mer rettet inn mot seg selv og sine egne tanker, drømmer og følelser.

Når en leser fotografens kommentar til bildet får en kanskje en annen tolkning igjen.

Han skriver:

Damn night flys and mosquitos
suck my blood
and irritate my skin.
LET ME SLEEP!
Part of a couple ideas i’ve had involving dreams and sleeping. hope I’ll get the chance to exhibit more.

Mosquitoes og nattfluer, irriterende skapninger som forstyrrer søvnen. Kvinnen ligger og sover. Det kuttede kornet hun ligger på får henne til å drømme om stikkende insekter. En tilstand mellom drøm og virkelighet, hvor de ytre ting påvirker drømmene. Bildet er laget i en drømmende fargetone bortsett fra kvinnen og noen av papirflyene som kommer sylskarpt fram med sin lysende isblå farger. Honningfargen kan symbolisere drømmene, og den isblå virkeligheten. Disse kontrastene understreker enda mer det surrealistisk uttrykket.

Kunstneren skriver at bildet er satt sammen av 23 enkelt bilder, alle bildene er tatt på stedet.

Reklamer