Denne “Reklameanalysen” er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Høsten 2008

Oppgave 5

Reklameanalyse av Kirkens nødhjelps julegave-kampanje

Innledning.

Vi har i denne oppgaven valgt ut en annonserute vi fant på ABC Startsiden.no under linken humor. Dato for uthenting, 18.11.08. Annonsen er laget og presentert på nett av Identicon og DirektMedia.

I annonsen reklameres det for julegaver. Gaveideen er Imaginære gaver, som i realiteten er støtte til det arbeidet Kirkens nødhjelp.

Hensikten med annonsen er å skape nysgjerrighet, dette gjøres i form av bevegelse, farger, morsomme figurer og tekstboble. Annonsen leder betrakteren til å klikke seg videre inn på Kirkens nødhjelp sine sider. Annonsen er en del av et større konsept for klima gaver; flomsiktert hus, robuste såkorn med mer.

Målgruppa for annonsen er et voksent publikum. I selve kampanjen ser vi også at de også henvender seg til firma.

Hoveddel.

Annonsen består av hovedtekst, en dyrefigur (”Wallace & Gromit” lignende) skiftende objekter, bakgrunn, logo og tekstboble.

Oppbygging/det formale:

–          Stående format i en spalte bredde, forholdet mellom bredde og høyde er 1:3.

–          Nedre del dekker ca 1/3 av bildet. Denne flaten er beige/rosa og gir inntrykk av å være en tekstil overflate.  Slagord og logo er plassert i nedre kant av dette feltet.

–          Midtpartiet domineres av skiftende tekst og objekter som er illustrasjon på gaveideene (møkkaovn og en biodiselplante).

–          Fargen på teksten er samme lilla farge som brukes på logo. I øvre bildekant stikker hode til en dyrefigur frem, figuren henger opp ned. Fargen på dyrefiguren er den samme som nedre tredjedel av annonsen. Figuren ser ut til å være laget i plastelina og har et animasjons preg. Figuren ser ut til å snakke og beveger munnpartiet. Dette visualiseres med en snakkeboble som skifter innhold ved siden av.

–          Bakgrunnen, ca 2/3 av bilde er limegrønn og fremhever motivet og animasjonen. Grønnfargen står også i kontrast til det lilla.

–          Virkning av fagene: Den limegrønne bakgrunnen blir svært aktiv og fremhever annonsen. Sammen med bevegelse i figur og skrift blir denne reklamen svært i øyefallende. Resten av bakgrunnen er svært dempet og fremhever logoen og slagordet. Fargene gir assosiasjoner til det økologisk. Dette gjelder også figuren øverst, den tekstile overflata i nedre del og de skiftende objektene (møkkaovn og biodiesel plante).

–          Språket henviser til jul og gaveideer, stress/tidsklemma og humor. Eksempler på dette finner vi i snakkebobla til figuren;

” Psst….tom for gaveideer”

”Hei, vil du ha et brekende godt tips?”

”Ikke vær teit invester i en geit”

”En møkkaovn til og med mor blir glad for”.

–                Hovedtekst står litt på skrå ca midt i bilde denne dominerer gjennom størrelse, farge og at det er skiftende tekst. Ordene som ”popper” opp skaper nysgjerrighet og appellerer til humor. Sammensetning av ordene er snodige og underfundige og skaper interesse. Valg av font harmonerer med innhold og budskapet i annonsen, dette fordi den tilhører grotesk og er en noe uhøytidlig i uttrykket. Hvit outline understreker dette.

–                De viktigste visuelle virkemidlene i denne annonsen er bevegelsene. Øyet vandrer rundt annonsen, dette er fra den skiftende hovedteksten, til figur og tekstboble som også har skiftende elementer/tekst og videre til logo og slagord.

–                Kontrasten mellom det humoristiske og alvoret i det Kirkens nødhjelp gjør, skaper oppmerksomhet. Budskapet i annonsen er ikke entydig, det nødvendig å gå inn på selve kampanjen for å få full innsikt i hva som formidles. Leseren kan åpne kampanjesiden ved å klikke direkte på annonsen.  Denne reklamen skiller seg fra de kampanjene vi normalt ser i forhold til innsamlingsarbeid.

Oppsummering

Identicon og DirektMedia  greier i denne annonsen å skape oppmerksomhet på en morsom og annerledes måte. Det er god sammenheng mellom det visuelle og det språklige i annonsen.

Vi oppfatter annonsen som litt annerledes, morsom og nesten litt rørende , både i form og budskap. Innsamlinger til nødhjelp spiller ofte på vår dårlige samvittighet. Denne annonse er mer en positiv invitasjon til å gi. Dette var noe av grunnen til at vi valgte nettopp denne annonsen. De greier her å invitere deg til og sette deg inn i et alvorlig budskap på en humoristisk måte.

Aktuelle nettadresser:

http://www.identicon.no/identicon.html

http://www.direktmedia.no/dt_page.aspx?m=6

Vedlegg:

1.Variant av annonsebilde:

2. Printscreen fra kampanjeside, Kirkens nødhjelp.

Reklamer