Denne “Bildeanalysen” er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Høsten 2009

BILDEANANALYSE
Digital Bildebehandling

Bildet som er valgt er tatt av Leon Neal i 2009 og ble brukt i nettavisen til Dagbladet den 17.09.09. Personen på bildet er tyrkiske Sultan Kosen som er 2, 47m på strømpelesten, og blir regnet som verdens høyeste mann. Bildet er tatt ved River Thames i London, foran Tower Bridge. Fotografen Leon Neal har brukt konteksten på en effektfull måte. Ved å bruke froskeperspektiv setter han Sultan Kosens høyde opp i mot et 89 meter høyt og svært kjent ”postkortmotiv” fra London by.

Fotografen

Den britiske fotografen Leon Neal er tilknyttet nyhetsbyrået AFP (Agence France Presse). Leon Neal har alltid vært interessert i foto, men det var ikke før i 2002, etter ti år på turnè som trommis i bandet Elfin, at han ble profesjonell fotograf. Den unge briten fikk en pangstart på karrieren, da han i 2003 ble kåret til Times/Tabasco Young photographer of the year.

I 2004 ble han også tildelt Arts & Entertainment photographer of the Year og Corporationt of London Student Award (selvportrettet til høyre).  I dag er han en av sju faste fotografer som jobber fra London- kontoret til nyhetsbyrået AFP. Bildene hans er å finne i alt fra det satiriske magasinet Private Eye til BBC.

Fotografens egne tanker om bildet

Leon Neal ble smigret da vi valgte å basere bildeanalysen vår, på hans foto av Sultan Kosen.

– Grunnen til at Sultan Kosen ser så stor ut i forhold til personene i bakgrunnen, kommer av perspektivet jeg har tatt bildet fra. Sultan Kosen står på en liten forhøyning, mens jeg ligger flat på plenen og tar bildet opp i mot ham. Om man stiller en normalt høy person ved siden av Sultan Kosen, får man ikke inntrykk av han er gigantisk, men bare veldig høy. Grunnen til at han ser gigantisk ut på bildet, kommer av at jeg har lekt meg med vinkelen jeg tok bildet i fra, forteller Leon Neal. Det er ikke første gang den britiske fotografen bruker Tower Bridge i London som bakgrunn.

– Når en jobber i et internasjonalt nyhetsbyrå som AFP, må man regne med at bildene etter hvert blir å finne rundt omkring i hele verden. Når man skal velge ”fotolocation”, er det lurt å bruke et sted, som mennesker over hele verden kjenner til. Området foran Tower Bridge blir ofte brukt til dette formålet, siden det er et såpass ikonisk kjennemerke på London, sier Leon Neal.

DENOTATIV BESKRIVELSE

I bildets forgrunn ser vi en meget høy mann. Det kan stadfestes sted grunnet at bakgrunnen viser Tower Bridge som krysser elven Thames i London. Bak den høye mannen viser bildet mennesker som går langs elva. Det er rundt 6 mennesker som beveger seg i forskjellige retninger. En mann sitter på muren foran elven, i venstre bildehalvdel, mens en ved siden av står og ser ut mot elva.

Tower Bridge starter i høyre bildehalvdel og beveger seg innover i bildet mot venstre. Broen presenteres som mektig og består av to tårn med spisse kupler på toppen. Disse tårnene er igjen knyttet sammen med to gangbroer i toppen av broen. Bak broen ser vi typiske britiske bygninger og en del trær i venstre bildehalvdel der broen slutter.
Bildet er tatt på dagtid. Solskinn kaster skygge over broen og gir skygge til den høye mannen. Solen vises ikke i bildet men i forhold til skyggene i bildet befinner solen seg til venstre for mannen. Dette konstateres ved at halve ansiktet på mannens høyre side er skyggebelagt mens den andre halvdelen består av solskinn.

Bildets form

Fotografiet er tatt i liggende form. Det meste forekommer i nederste bildehalvdel, der mannen står og selve broen befinner seg. Øvre bildehalvdel består for det meste av en lyseblå himmel med hvite skyer. Hovedmotivet i bildet, en meget høy mann, er plassert i høyre bildehalvdel. Bildet er tatt i froskeperspektiv fra bakken og opp mot den høye mannen. Det vil si at kamera står lavere enn personen i fokus. Helt i forgrunnen ser vi gress. To krykker står på gresset, disse støtter mannen seg til. Det er en mur der gresset stopper, denne muren står mannen oppå. Han har på seg svarte finsko og svart dress med hvit skjorte.

Virkemidler

Fotografen har tatt i bruk en del virkemidler for å understreke at personen er høy. For det første er bildet tatt i froskeperspektiv. Et slikt perspektiv gir inntrykk av at mennesker ser store og dominerende ut (Erichsen, 2001: s. 45). Den som blir vist i froskeperspektiv har makt. Et like viktig virkemiddel for å understreke dette er at personen han på seg dress. En person med dress kan fremstå som en betydningsfull person. Dressen fremhever hans høyde ved at den sitter tett til kroppen og består av en gjennomgående farge (svart) som igjen gir inntrykk av at hele personen presenteres i en sammenhengende linje. Krykkene og mellomrommet mellom beina er også med på å fremheve hans høyde. Krykkene er meget lange og mellomrommet ved beina gjør at vi tydelig ser at de er lange ved at bakgrunnen vises i mellom. Det er også verdt å nevne at personen står oppå en mur/kant. et høyere nivå, som igjen får menneskene i bakgrunnen til å virke minimale i forskjell.

– Vertikale og horisontale linjer

Et mindre innlysende virkemiddel er brukt for å skape spenning og liv i bildet er linjene som krysser hverandre. Som vist nedenfor ser vi gradvis kortere vertikale linjer. Der den fremste linjen, personen, er lengst, så kommer tårnene og deretter lyktestolpen som er kortest.

I kontrast til de vertikale linjene ser vi horisontale (se bildet under) linjer som følger hverandre ut av bildet. Selve broen er en horisontal linje og veien/muren langs broen er også en. Sammen skaper disse linjene en balanse i bildet.

KONNOTATIV ANALYSE

Effektfullt

Ved å fotografere nært og i froskeperspektiv får man inntrykk av at Sultan Kosen er dobbelt så høy som tårnene på broen. I bakgrunnen av Sultan Kosen spaserer en rekke personer langs bredden av Themsen. Selv om disse personene hadde stilt seg oppå muren som skiller elven og fortauet, ville de ikke en gang nådd til kneet på Sultan Kosen. Man får et overdimensjonert inntrykk av hvor høy denne mannen er.

Virkningen ville ikke blitt den samme om Sultan Kosen hadde stilt seg opp foran en ukjent høyblokk. Ved å bruke et monument fra metropolen London, får de som ser bildet, noe kjent å sammenlikne med. Selv om høyden til Sultan Kosen blir satt veldig på spissen i dette bildet, får vi ikke inntrykk av at bildet er manipulert.  Fotografen har klart å gjøre bildet troverdig, samtidig som han har gjort maksimalt ut av de effektene han har tilgjengelig.

Empati

Selv om den tyrkiske kjempen holder hodet høyt hevet og smiler, sitter man automatisk igjen med en følelse av empati. Krykkene har nok noe å si, men også det faktum at dette bildet utelukkende er tatt på bakgrunn av denne mannen er annerledes enn ”oss andre”. Han kan umulig ha et lett liv, og det gir han jo også uttrykk for i artikkelen som bildet er tilknyttet.

Bildets budskap og intensjon er å framheve høyden til Sultan Kosen, ved å sette han opp i mot et 89 meter høyt landemerke i London. Meningen er at man skal få inntrykk av å se verdens høyeste menneske.

KILDER

Erichsen, Stein Holmboe (2001): Mediedesign. Gan Forlag

Dagbladet Nettavis (2009): http://www.dagbladet.no/2009/09/17/nyheter/mennesker/utenriks/8156484/

Neal, Leon:   www.leonneal.com

Wikipedia : www.wikipedia.no

Reklamer