Denne “Reklameanalysen” er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Høsten 2008

DIGITAL GRAFISK DESIGN

HØGSKOLEN I TELEMARK

HØST 2008

OPPGAVE 5 – REKLAMEANALYSE

1.Innledning.

Formålet med oppgaven er å analysere en egen valgt reklame. Vi valgte en som er landsdekkende, ettersom vi bor i forskjellige deler av landet. Da var det best å velge en reklame for en butikkjede.

Denne oppgaven er en gruppeoppgave som har bestått av Natalia Katsarskaya og Mona Fjellheim. Reklamen vi har valgt er utgitt av Elkjøp. Vi presenterer først valgt reklame. Videre beskriver vi hoveddeler i reklamen og skriftlige og visuelle virkemidler, sammenheng og reklamebudskap. I avlutningen forteller vi om hvordan vi opplever denne annonsen og om hvordan vi har arbeidet med oppgaven.

2. Presenterer valg av reklame.

Vi valgte å analysere en landsomfattende annonseavis. Den er i  A2 format, stående format og laget av miljøvennlig papir, avispapir. Den er utsendt i posten i perioden mandag 20. oktober tom lørdag 25. oktober 2008. Vi analyserer bare 1. side av denne annonseavisen. Annonseavisen har i alt 16 sider. Schjærven Reklamebyrå har laget denne reklamen. De sier selv på sin hjemmeside at de er opptatt med:” strategi-, konsept- og ideutvikling knyttet til massekommunikasjon, DM og sisteledd” (http://www.schjarven.no). Vi klarer ikke å finne ut hvor annonseavisen er trykt.

I denne annonseavisen reklameres ”Crazy days” for elektroniske varer hos Elkjøp. Elkjøp er et norsk selskap, som driver salg av forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater gjennom 270 varehus, i de fem nordiske landene. “Crazy days” kan oversettes med gale dager/tulldager og de har også spesielle tilbud fra mandag til lørdag. Det er forskjellige tilbudsvarer  på bestemte dager. På f.eks. mandag er det SONY DVD-spiller, på tirsdag er det osv., til lørdag.

Budskapet er at du som kunde skal løpe og kjøpe uten å tenke over om du trenger produktene. Det er forskjellige produkter fra forskjellige merker. Hovedhensikten med annonsen er lave priser/tullpriser og det samme på bestemte dager.

Målgruppa til denne annonsen er kvinner og menn fra 16(?)-99 år. Hovedgruppa er vanlige folk i arbeidslivet eller folk som har spart penger til å kjøpe de elektroniske varer, og på nest siste side en mulighet for utsatt betaling.

3. Beskrivelse av hoveddeler og de mindre delene i reklamen.

Vi har her en reklame i stående format. Størrelsen er A2 og er i papirformat. Den har en asymmetrisk komposisjon og er arrangert bevisst kaotisk.  Reklamen er i farger. Hovedfargen er sitrongul, skriftfelt i svart med hvit skrift. Et grønt og et større blått felt går i et mykt felt vannrett over nedre del av siden. I det blå feltet graderes fargen fra mørkt til venstre og lyst mot høyre. Prisene er skrevet i rødt. Alle Primærfargen og grønt r med. Likeledes svart og hvitt. Linjene og delene er skråstilte fra venstre og opp. Likeledes er hovedbildet satt slik at forsvinningspunktet er ut på høyre side.

Pimært bildefelt ser vi er oppe og til venstre. Leseretning er brukt bevisst, ved at overskrift er stor med svart ytterlinje på hvite store bokstaver. Videre er grunnfargen her sitrongul. TV-en er også frontet på venstre side.  Nesten all tekst er skråstilt fra venstre og opp. Bildet fremstiller ordet med at det er ”crazy” – gal. Dagstilbudene er lagt til høyre som en forlengelse av TV-en i svart. Disse virker derfor litt nedtonet, ettersom det er lagt vekt på leseretning fra venstre til høyre. Når vi blar videre i brosjyren er ikke dagstilbudene så fremtredende. De skaper likevel en forventning om at når du besøker butikken alle dagene i uken, kan du få utrolige tilbud.

Hovedelementet er en flatskjerm-TV med en stor rød pris skrevet på. Bildet på TV-en er et glamorøst bilde av 4 kvinner. Den ene damen er fremhevet ved at hun er i nærbilde og ser ut som hun har langt krøllet gullhår. De andre tre er mindre og en av dem ser vi bare kroppen på, og av en bare halve ansiktet. De tre ansiktene er plassert i samme skrå retning som det andre og kroppene blir i gruppe på tre. Tekst og priser er plassert over bildet. Alle prisene er skrevet med rødt, noe som er brukt bevisst, ved at rødt er markørfarge/signalfarge. Vanlig brukt på tilbudspriser i reklame. I det nederste himmelblå feltet har Elkjøp sin logo. Den er plassert vannrett og gir et inntrykk av en balansert bedrift, med budskapet: ”Det er dumt og betale for mye”, skrevet under med hvit skrift på blått

4. Sammenheng og reklamebudskap.

Reklamen skal få oss til å komme innom Elkjøp hver dag i denne uken. Lokkemidlet er en stor flatskjerm med nyeste teknologi. Tekstfeltene for dagstilbudene har samme svarte farge som TV-en. Det som skaper sammenheng i reklamen er alle ytterpunktene det spilles på, som tulldager, glamour, svart og dystert mot blodrødt, sitrongul og svart med stor fargekontrast og Elkjøps logofelt nederst, som viser balanse, natur og harmoni. Det er alle motsetningene som skal få oss til å handle på Elkjøp.

Den sitrongule fargen er bakgrunnsfargen og regnes som en kald farge. Den er med på kjøle ned inntykket, slik at reklamebudskapet skal tre klarere frem. Tekst og handling  på gult gjør at vi enklere oppfatter budskapet. Når vi blar videre i annonseavisen er det ikke så enkelt å finne dagstilbudene. Disse trer heller ikke så klart frem på første side fordi svart felt med rød skrift, er ikke så leselig. Likevel tar vi som kunder signalet om at dette er gode tilbud. Rød pris er lav pris. Dette er noe vi som kunder har blitt lært opp til.

5. Avslutning.

Denne annonseavisen opplever vi som aggressiv reklame, som spiller på at vi skal løpe å kjøpe bare for å kjøpe. Den blir derfor også litt irriterende. Den er bygd opp ”strukturert” kaotisk. Elkjøp sin logo helt nederst går igjen i flere medier og virker å være deres plattform. Annonseavisen er laget i avispapir, og bærer preg av å være for stor masseutsendelse.

Gruppen bestod i utgangspunktet av tre personer, men vi har ikke fått kontakt med den tredje, slik at den er skrevet i helhet av oss to. Vi har fordelt oppgavene mellom oss og sendt våre meninger mellom oss på e-post. Utkastene er i sin helhet sendt frem og tilbake til vi ble fornøyd med også helheten i oppgaven.

Det er både enkelt og utfordrende å jobbe i gruppe. Når en skal analysere kan man også komme med subjektive meninger, men likevel kan en ikke gå lenger enn det gruppa er enig i. Meningene må skrives i vi-form og ikke i jeg-form.

6. Kildehenvisning:

Erichsen, Stein Holmboe; Mediedesign – bilde-tekst-lyd, GAN Aschehoug, Oslo 2007

Forelesningsnotater i ”Grafisk design”, Hit, 2008

http://no.wikipedia.org/wiki/Elkjøp

http://www.schjarven.no

Reklamer