Denne “Reklameanalysen” er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Høsten 2009

REKLAMEANALYSE
06. Oktober 2009

Innledning

Statens vegvesen gikk i 2007 ut med en massiv reklame om bruk av bilbelte. Blant annet reklameplakater, TV-reklamer og annonser i aviser og ukeblader ble utbredt i hele Norges land. Særlig veistrekninger med høy ulykkesfare  fikk reklameplakater satt opp i grøftene og står der fortsatt den dag i dag. Det er et av disse bildene jeg vil ta for meg her (se forsiden), og denne mener jeg er en av de beste norske reklamekampanjene noensinne.

Statens vegvesen hevder bilbelte  er det enkleste og mest effektive hjelpemiddel for å redusere antall skadde og drepte i trafikken. Statistikken tilsier at omtrent 50 % av alle drepte i trafikken ikke har brukt bilbelte.[1] Hensikten med denne reklamekampanjen er å forsøke å bevisstgjøre alle bilkjørere og passasjerer om viktigheten av å bruke bilbelte. Dette var også en av utfordringene til vegvesenet; hvordan kunne de formidle hvilke krefter en person utsettes for i en kollisjon eller utforkjøring?[2]

”Husk bilbelte” er en typisk holdningskampanje som har hele befolkningen som målgruppe. Denne iverksettes av staten gjennom Statens vegvesen. Formålet er å endre negativ atferd i menneskers omgang med bil og bilbeltebruk.  Slike holdningskampanjer benyttes når man ser at lovverket ikke når frem til folket, og at dette tiltaket kanskje kan være med på å løse et reelt problem.[3] Det er en vanskelig oppgave for staten å skulle endre holdningen til hele befolkningen. For noen er det en vane / uvane å ikke bruke bilbelte, så det er dette vegvesenet forsøker å gjøre noe med.

Hoveddel

På bildet ser vi to personer med hodet vendt mot hverandre. De er tydelig glade i hverandre og liker å være i hverandres nærvær. Den ene er en voksen person, den andre er ung. Mannen til høyre har på seg hvit genser og den lille guttens klær i svart er en stor kontrast til mannens klær. Ved å ikke benytte farger, men i stedet svart-hvitt på denne plakaten, kommer forskjellen på klærne særlig bedre frem. Overskriften er satt nederst i bildet med tittelen ”Husk bilbelte”. En enkel tekst som er meget informativt. Selv om vegvesenet sitter på ganske urovekkende informasjon om antall skadde og døde ved å ikke bruke bilbelte, velger de altså her å gå bort fra all skriftlige utsagn om temaet.

Reklameplakatene spiller på fornuft og følelser hos det norske folk. Den er et symbol på menneskers relasjon til hverandre og plakaten bruker dette meget uttrykksfullt. Hele bilderammen rommer et nærbilde av disse to menneskene, og vi kan nesten ta og føle på det emosjonelle som bildet utspeiler. Personene er glade og målgruppen vil kunne identifisere seg raskt med disse to. De kan minne om far og sønn, og de fleste vil relatere seg med noen de selv kjenner i virkeligheten, som de er glad i, for eksempel en voksenperson og barnet dens, eller motsatt. På en mild måte klarer avsenderen å formidle denne nærheten, og gjør oss bevisste på at personene rundt oss har stor betydning en selv. En trafikkulykke vil kunne påvirke ens nære og kjære, og i verste fall få et fatalt utfall, nemlig å miste den du er glad i. Med statistikken i bakhånd er det en av to som vil miste livet, kun fordi han eller hun ikke brukte bilbelte.

Det mørke diagonale som ligger over brystet på mannen i bildet gir en beskyttende effekt fra barnet. Samtidig minner det om et bilbelte, og vi minnes derfor på at bruken av bilbelte kan være med på å redusere tallene til familiære tragedier rundt om i landet. Den vekker følelser hos alle, og får på en indirekte måte frem at alle som sitter i bilen må bruke bilbelte, for risikoen for å miste noen man er glad i er alt for høy.

Plakatene er satt opp langs veiene i grøftekantene i hele Norge. De er store i formen og lette å se. Siden de står langs veien må de inneholde et kort og konsist budskap, og minst mulig tekst. Dette synes jeg avsenderen klarer utmerket. Ved å se på bildet får man ved første øyekast se personene vi raskt vil relatere oss til, og lar man øyene hvile et par sekunder til ser vi også koblingen mellom bilbeltet ved kontrasten i fargene på plakaten.

Det som er nokså spesielt med denne plakatene er at den ikke har noen direkte avsender. Det mangler logo eller annen informasjon som kan tilsi hvem som har sendt dette budskapet. Dette er nokså uvanlig, særlig når noen legger så enorme mengder investering i akkurat denne kampanjen. Som nevnt tidligere har dette med å gjøre at det er et statseid selskap, det finnes ingen reelle konkurrenter, og vegvesenet ønsker heller å bidra til å endre bilistenes holdning til bruk av bilbelte, enn å kjenne til seg som en bedrift.

Bildene er tatt av Massimo Leardini, en italiensk fotograf, bosatt i Norge.[4] Han er kjent for å ta meget følelsesladde bilder, og får frem personligheten hos de han tar bildene av utrolig godt. Han har gjort en utmerket jobb i denne reklamekampanjen, med å få motivet til å utspille følelser på den måten det gjør. Bildene er tatt fra normalperspektiv, og kan ses på slik vi ser på andre mennesker til daglig.

Avslutning

Hele reklamekampanjen er til enhver tid ”alltid der”. Plakatene er satt opp langs de veistrekningene bilister ferdes mest, og de er uunngåelig å få øye på. Budskapet er lettfattelig og klart og det passer fint til å stå langs veien, uten å ta for mye oppmerksomhet bort fra bilkjørerne. Denne plakaten vil nok aldri gå av moten, den kan alltid bli stående der for å være en god tankevekker for alle. For du vil alltid være glad i noen, og noen vil være glad i deg. Og bilbelte bør brukes uansett!

Kilder

1)

http://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Trafikksikkerhetskampanjer/Bilbelte;jsessionid=9202be1630d6976d4859ce3a4b78818b9949f03cd977.e34LaxuRch8Lbi0Na40

2)

http://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Trafikksikkerhetskampanjer/Bilbelte/Om+kampanjen

3)

http://www.riksmalsforbundet.no/Spr%C3%A5ktjenester/Skriv-bedre-stil/Vi-analyserer-en-sammensatt-tekst.aspx

4)

http://www.onionmag.no/blogg/2008/04/13/massimo-leardini-italiener-med-bopel-i-norge/


[1] http://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Trafikksikkerhetskampanjer/Bilbelte;jsessionid=9202be1630d6976d4859ce3a4b78818b9949f03cd977.e34LaxuRch8Lbi0Na40

 

[2] http://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Trafikksikkerhetskampanjer/Bilbelte/Om+kampanjen

[3] http://www.riksmalsforbundet.no/Spr%C3%A5ktjenester/Skriv-bedre-stil/Vi-analyserer-en-sammensatt-tekst.aspx

[4] http://www.onionmag.no/blogg/2008/04/13/massimo-leardini-italiener-med-bopel-i-norge/

Reklamer