Denne “Webanalysen” (formal og innholdsanalyse av et nettsted) er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Våren 2009

www.snoarc.no

Web- og informasjonsdesignOppgave 5
Formal- og innholdsanalyse av et nettsted


Innledning

I denne oppgaven fikk vi i oppdrag å velge ut et interessant nettsted, dette skulle vi videre analysere og se nærmere på. I vår gruppe valgte vi å se på Snøhetta arkitektkontor sine nettsider. Grunnen til at vi valgte dette nettstedet er at vi ønsket å se på hvordan Snøhetta som firma velger å vise og informere om sine fantastiske byggverk gjennom et nettsted.

Vi har valgt å strukturere oppgaven ut fra tre hovedområder. Først ser vi på oppbygging av nettstedet, videre ser vi på hvordan nettstedet virker, og i siste del beskriver vi kort hvordan nettstedet ser ut. Avslutningsvis har vi en kort konklusjon.

Hva er produktet?

Eier av nettstedet er Snøhetta arkitekter. Arkitektkontoret har eksistert siden 1989 og er anerkjent for flere større bygningsprosjekter i inn- og utland. Det har kontorer i henholdsvis Oslo og New York.

I følge nettstedet legger Snøhetta vekt på en filosofi som fokuserer på forhold mellom natur og arkitektur.

Hensikten med nettstedet er, etter det vi kan se, å presentere arkitektfirmaet, prosjekter de har vært med på/er med på, og å selge seg som arkitektkontor, et kommersielt nettsted. Nettstedet kan også ses som et galleri eller en utstillingsarena for prosjekter.

Målgruppe for valgte nettside antar vi er oppdragsgivere som ønsker løsninger innen større bygg, interiører og landskapsarkitetktur.  Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt. Språket på nettstedet er engelsk. Kun under enkelte prosjekter finner vi dokumenter på norsk.

Hvordan produktet virker?

Informasjonsdesign

Designet på hovedsiden er oversiktlig. Når en går videre inn på enkeltsider, via linkene, er det tydelig gjenkjennbare elementer og det er enkelt å navigere seg rundt i nettstedet. Totalt sett er dette et komplekst nettsted med en tydelig måte å navigere seg rundt på. Når det gjelder andel tekst i forhold til bilder er teksten kort, presis og tydelig. Det er bildene og det estetiske som er vektlagt.

Struktur

Strukturen ser i utgangspunktet enkel ut. På hovedsiden er det linker til fire undersider, i tillegg til et søkerfelt. På undersidene finner vi linker til enkeltprosjekter, både dagsaktuelle og ferdigstilte, samt nyheter og lignende. Antall sider totalt er vanskelig å si noe om. Nettstedet utgjør en ”vev” av linker og sider, med svært mange muligheter innen navigasjon, både internt og til eksterne sider. Hovedfeltet for navigasjon ligger øverst, horisontalt på hovedsiden og er konstant på alle sidene.

Skjematisk oversikt over struktur:

Vi ser videre litt nærmere på undersidene til hovedsiden:

Snøhetta og main, se vedlegg 1

Strukturen på hovedsiden er klar og enkel. Bakgrunnsbildet forandrer seg fra gang til gang en går inn her, men strukturen på siden er den samme. Nederst på siden er det nyhetsbannere, 4 stk. Disse forandrer seg når vi legger søkeren over, som rollovers. Tekstfeltet trekker seg til side og avdekker et illustrativt foto. Bakgrunnsbildene på hovedsiden er gjennomgående fotoutsnitt av byggverk Snøhetta har tegnet. Hvis besøkende ikke aktiviserer linker på hovedsiden, trekker alle tekstfelt, inkl. navigasjon, seg vekk og bildet står alene. Bildene er like mye estetiske bilder, som de er dokumentariske.

News, se vedlegg 2

Prosjekter presentert ved et enkelt bilde, kort undertekst og dato. Disse ligger som en horisontal bilderekke, hvor høyden utgjør ca. en tredjedel av skjermhøyde. Bildene  linker videre til mer detaljerte opplysninger om de forskjellige prosjektene. Linker til eksterne sider der aktuelle prosjekter er omtalt. Her finnes det også mer detaljerte opplysninger om de ulike prosjektene. Antall news: Fra juni 2007 – april 2009, til sammen 22 stk. Scrolling horisontalt ved retningsgivere i start av hvert bilde.

Projects, se vedlegg 3

Når en trykker på project-knappen kommer alternativene location og category opp. Her kan man for eksempel søke på steder Snøhetta har gjennomført. F.eks. Oslo, Amman. Her finnes igjen linker til bilder fra enkeltprosjekter, samt tilhørende tekst hvis ønskelig. Under category kan en velge seg inn på interior, commercial, planning, landscape, installations og culture. Videre kan en velge seg inn på det enkelte prosjektet under hver kategori.

About, se vedlegg 4

Trykker en på linken about kommer tre nye valg opp; Information, employees og contact. Information har igjen flere kategorier/undersider. Her kan en finne alt fra historikk, estetikk og ledige stillinger, til sammen 8 kategorier. Under hver av disse kommer en igjen inn på nye sider, f. eks under historikk finner vi litt om oppstarten i 1989, her er det ord i teksten som er linket opp til andre steder i nettstedet. Employees presenterer alle ansatte. Her kan en velge inn på New York ansatte, Oslo ansatte eller alle. En kan også søke på stilling eller navn. Alle ansatte er presentert med navn, tittel, arbeidssted, e-post adresse og tlf. Contact inneholder alt av informasjon rundt firmaet når det gjelder adresser, telefonnummer, e-post med mer.

Press, se vedlegg 5

Press er bygget opp på samme måte som nyhetssiden, med et bånd med bilder som ligger horisontalt. Til sammen finner vi 17 oppslag/bilder. Om en går inn på de forskjellige prosjektene finner vi filer som er passordbeskyttet. Det henvises til å ta kontakt for utdeling av passord. Under hvert prosjekt ligger zips og noen pdf filer, en del  er tilgjengelig.

Search, se vedlegg 6

Når en skriver inn et stikkord i søkerfeltet kommer det opp linker til alle undersider på nettstedet hvor dette stikkordet er nevnt. Videre kan en gå inn på disse linkene.

Konklusjon av oppbygging

Grunnprinsippet er en hierarkisk oppbygging. Jfr skjematisk oversikt over struktur, side 3. Nettstedet vi har valgt består av svært mange linker og undersider/underkategorier, det kan virke som det er utallige muligheter i dette nettstedet, men det er allikevel oversiktlig og god struktur på det hele.

Multimedia

Multimedia er minimalt benyttet. Hvis det noe som skal omtales kan bruk av  flash i måten ”news”- oppslagene er satt opp nederst på hovedsiden. Når en fører musepeker over oppslaget kommer tilhørende bilde opp og det hele er link til news siden.

Under projects er flash brukt i trestruktur, noe en kan velge å ha på eller av. Måten det er brukt multimedia begrenser seg til når linker og innholdslister kommer opp. Tilsvarende flash elementer går igjen på flere av sidene.

Navigering

I dette nettstedet er det enkelt å se navigasjonsknappene. Disse er rollovers hvor skrift skifter farge og får understreking. På denne måten ser du enkelt hvor du er. For å komme inn på de enkelte siden må du aktivt trykke på de enkelte knappene. Alle underlinker som leder deg dypere inn på den enkelte siden vises svært tydelig selv om plasseringen er varierer på de forskjellige sidene. Disse er markert bl a. ved understreking.  Enkelte sider er både bilde og tekst integrert som en link. Hovednavigasjonen ligger, som tidligere nevnt, konstant.

Alt i alt et enkel og oversiktlig sted å navigere seg rundt på.

Funksjonalitet

Vi har antatt at målgruppen som aktuelle bestillere av større byggeprosjekter. Nettsiden virker brukervennlig i forhold til å få innblikk i prosjekter arkitektkontoret har vært ansvarlig for, gjennom bilder og kortere tekst. Kontaktopplysninger er lett tilgjengelig, hver ansatt er synliggjort gjennom siden.

Hvordan ser produktet ut?

Førsteinntrykket er at nettstedet har en klar og enkel visuell profil. Vi velger å kalle dette et estetisk nettsted, dette fordi farger, komposisjon, bildemateriale og skrift har en tydelig helhet.

På noen av sidene møter vi bakgrunnsbilder, dette er utsnitt av byggverk og prosjekter Snøhetta har gjennomført, på disse sidene fremheves tekst og navigeringsknapper. På andre sider benytter de ”bildebånd” horisontalt med en nøytral gråblå bakgrunn. Her er bildene selve navigasjon. Vi antar at det er profesjonelle fotografer som har tatt samtlige fotos. Grunnen til dette er tydelig komposisjon, formene er klare, kontrastene er tydelige og fargene er avstemte. Noen av bildene ser også ut til å være jobbet frem ved hjelp av 3D programmer på data, dette også på en svært profesjonell måte.

Fargene som brukes er, i de fleste bildene, i nyansene grå, brun, blå i dempa fargetoner. Materialfølelse og form er fremhevet, noe som samsvarer med det vi oppfatter som intensjonen/filosofien til hele konseptet hos Snøhetta.

Fonten som er brukt i nettstedet er en tydelig og lett lesbar skrift som minner mye om arial. Hele nettstedet er låst, og det er umulig å kopiere skrift. På knappene og hovedoverskrifter er det brukt bare store bokstaver. I sammenhengende tekst er det både store og små bokstaver. Teksten  veksler mellom å være mørk på lys bakgrunn og omvendt.

Konklusjon

Utgangspunktet for at vi valgte denne siden er at den hadde en tiltalede førsteside, og vi hadde forventninger om at Snøhetta skulle ha et interessant nettsted. Nå når vi har vært igjennom denne korte analysen synes vi sidene står til våre forventinger.

Nettstedet gir en tydelig bredde over prosjektene Snøhetta representerer. Vi mener nettstedet står godt i forhold til hva Snøhetta gir uttrykk at de står for gjennom filosofi og estetikk. De har tatt hensyn til brukervennlighet i å skape gode oversikter, god lesbarhet og det er lett å navigere seg frem på sidene.

Designet bærer preg av profesjonalitet på alle plan, både i bildemateriale, teknisk utforming, grafisk oppsett og tenkning for web.


Vedlegg

Vedlegg 1, Snøhetta og main

Vedlegg 2, News

Vedlegg 3, Projects

Vedlegg 4, About

Vedlegg 5, Press

Vedlegg 6, Search

Reklamer