Denne “Webanalysen” (formal og innholdsanalyse av et nettsted) er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Våren 2009

Analyse av et nettsted
www.molo-kids.com

Gruppe 2
24. april 2009

Innledning

Vi har valgt å analysere nettstedet til klesmerket Molo. Den ene deltageren i gruppa kjente til merket fra før, mens det var ukjent for de to andre. Molo er et internasjonalt merke, som spesielt er representert i ulike europeiske land.

Vi har i utgangspunktet fulgt analysemodellen, og ser da først på hva produktet er. Etter dette kapittelet følger hvordan nettstedet virker og til slutt dets grafiske profil. Analysen oppsummeres med en kort konklusjon.

Hva er produktet?

Molo er et dansk klesmerke med klær for gutter og jenter fra 0-10 år. Filosofien til Molo er at hvis barna er frie til å kle seg kreativt og fargerikt, vil dette også føre til økt selvtillit.

Hensikten med nettstedet er å profilere og markedsføre klesmerket. En ekstern link fører til nettbutikk.

Det første som slår en når en tenker målgruppe er småbarnsforeldre med barn i den riktige alderen. Men dette er like viktig et nettsted for presse, butikker og andre aktører som er kommersielt interessert i klesmerket.

Hvordan produktet virker?

Informasjonsdesign

Hovedsiden er ryddig og oversiktlig. Brukeren får en oversikt over innholdet samtidig som den antyder hva man skal gjøre, se eller erfare videre.

Sidene følger hverandre både i fargebruk og struktur, og det er enkelt å navigere seg rundt.

Nettstedet har en hierarkisk oppbygging. Hver knapp på hovedsiden deler seg opp i flere underkategorier. Hele tiden med hovedmenyen tilgjengelig nederst på siden.

Nettstedet har mest fokus på bildebruk, med lite, men relevant, tekst. Bildene forteller i dette tilfellet mer enn det en tekst kan gjøre.

Struktur

Molo

Hovedsiden er enkel, ren og klar i formen. Hovedfokuset er et stort bilde av ei blid jente! Ved første øyekast kan dette være en side om hva som helst, men blar man seg videre går det fort frem hva slags nettsted dette er.

Hele nettstedet er lagd i flash, og oppbyggingen er således gjennomgående konsekvent. Logoen til Molo ligger statisk nederst i venstre hjørnet og fungerer som en hjem knapp. Hovedlinkene ligger også statisk og ligger i nederkant av bildet.

Wanna see

Hvis vi begynner å klikke oss innover i nettstedet er første knapp på åpningssiden wanna see. Den linker til en presentasjon av Molos kolleksjoner. Hovedfokuset er bilder, lagd i en flash presentasjon. Klikker man på info kommer det opp informasjon om navn på plaggene samt størrelsene som føres. Teksten er kort og konsis, og har kun med det nødvendige. Wanna see more viser enda flere bilder av kolleksjonen.

Wanna know

Denne siden har 6 underkategorier: our passion, our philosophy, our product, our price, our news, jobs. Igjen er det bildet som står i fokus, med lite tekst. Molo understreker i filosofien at de er opptatt av å designe på barnas premisser. Kule og fargerike klær gjør glade barn! De legger vekt på kvalitet og god design, men samtidig til en god pris.

Press only

Denne siden er kun for pressen hvor man må logge seg på.

Come’n’get us

Denne siden forteller hvor du kan finne nærmeste butikk som fører merket Molo.

You’re welcome

Siste knapp fører til en side som opplyser om hovedkontoret i København, samt agentene i de forskjellige landene som selger dette merket.

Interaktivitet

Nettsiden har god brukervennlighet, og da også god interaktivitet. Brukeren kan enkelt klikke seg frem til sidene fra den statiske menylinjen i underkant av siden. Selv om en klikker seg rundt på de forskjellige sidene, er det enkelt å manøvrere seg tilbake til start. Brukeren står selv for hvordan opplevelsen av nettstedet vil bli.

Siden er på engelsk og er ikke brukervennlig for de som ikke kan engelsk. Man kan bestemme/ kontrollere selv hva man vil lese om inne på siden ved å klikke på ulike underkategoriene. Man kan logge seg inn på siden hvis man har brukernavn og passord. Man kan også velge hvilket land og by man vil kontakte ang. dette produktet

Navigering

Siden har en oversiktlig struktur som er lett å navigere seg i. Knappene er klare og entydige. Det skaper funksjonalitet på nettstedet. Det er ikke brukt metaforer på siden, bare ren tekst, så man vet hvor man kan gå. For å unngå at siden blir kjedelig bruker designerne knapper med navn som WANNA KNOW, WANNA SEE i stedet for INFO og KLÆR. Det skaper interesse hos brukeren og øker brukerens lyst til å navigere seg rundt på nettstedet.

For å fortelle brukeren hvor han befinner seg i innholdet, begynner hver side med navn på knappen, for eksempel wanna know

Men man ser ikke hvilke sider som allerede er besøkt, det er en ulempe. (Men det er bare 6 sider som man navigerer seg rundt i, så det er ikke så vanskelig å bli forvirret.)

Knappene fyller sine roller og sine funksjoner på en god og effektiv måte.

De har sammenhengende stil med resten av komposisjonen. Det skaper balanse i hele siden.

Funksjonalitet

Hjemmesiden er ofte avgjørende om brukeren vil være på nettstedet, klikke seg rundt eller om man vil navigerer seg bort fra den. Fra starten får brukeren oversikt over innholdet og blir godt orientert på siden. Derfor kan vi si at siden er brukervennlig og lett å orientere seg i.

En av hovedfunksjonene til Molos’ nettsted er at det skal fungere som en informasjonskanal som presenterer og markedsfører klesmerket Molo. På hjemmesiden til Molo er et bilde av en blid og litt tøysete jente plassert i midten. Hun har en fin caps på hodet med to stjerner som gjenkjenner Molos’ merke. Bildet er et godt blikkfang og vekker interesse. Både stjernene på capsen og et rødt håndavtrykk forteller oss at vi er på det riktige stedet. Logoen er alltid presentert nederst på siden. Nettstedet er fullt av store bilder med kreative og fargerike barneklær.

En annet viktig funksjon til nettsiden er at man kan klikke seg frem til ditt nærmeste utsalgssted for deres merke.

Hvordan produktet ser ut?

Grafisk profil

Den grafiske profilen kan ved første øyekast være litt vanskelig å forstå for brukere som ikke i utgangspunktet vet hva merket Molo står for. Den er tiltalende, fargerik og vekker interesse, men en kan ikke ut ifra første blikkfang si at dette er en nettside som viser barneklær. Men når det er sagt, og en begynner å klikke seg innover i sidene viser den en klar og ren presentasjon av de forskjellige kolleksjonene. Barna er glade, klærne er fargerike.

Layout

Formgivingen av nettsiden er enkel. Det er lagt vekt på mye bildebruk og lite tekst. Selve teksten er på engelsk, tilpasset et internasjonalt publikum, men dette blir underordnet da det er bildene som er viktigst å få frem.

Som nevnt over, i punktet for grafisk profil, er det i utgangspunktet vanskelig å skjønne ved første øyekast hva denne nettsiden reklamerer for, men da den er så enkel og ren i formen går det lett å trykke seg videre og oppfatte budskapet.

Det er god oversikt, fin orden i bevegelsen av siden, samt gode proporsjoner og harmoni i kontrastene. Det er en sammenheng i sidene som skaper en enhet. Kontrastene skapes også i skriftbruk. Det er en strukturell kontrast. Det vil si bruk av skrifter med forskjellig struktur. Hovedfonten som finnes på knappene og overskriftene er en designet font som er vanskelig å putte i en kategori, men siden dette er en side for barneklær, er det vel designerens tanke at skriften skal minne om barneskrift. Den andre fonten som er brukt kan høre under skriftfamilien grotesk/gammelantikva. Kontrasten finnes også i bruk av stort bilde, liten tekst.

Farger

Det er 3 hovedfarger som er brukt på siden – lyseblå(bakgrunn), mørkeblå(skrift, bakgrunn på noen av bildene f.eks. you are welcome) og rød (i logo og i skriften på knappene når musepekeren er over).

Lyseblå bakgrunn er en bærende element gjennom hele nettstedet, den binder produktene sammen og gir nettstedet grafisk helhet. Det er kanskje ikke så rart at det var valgt akkurat blaatonefarger som dominerende. Hvis man slår opp på Freedictionary om Molo[‘muːlu] betyr det konstruksjon som stikker ut i havet, bølgebryter (http://no.thefreedictionary.com/molo)

Rød farge er kjent for å trekke oppmerksomhet. Kanskje det er derfor håndavtrykket som følger navnet Molo er valgt å være i rødt.

Generelt er fargene godt balansert og passer til målgruppa. Designen er konsekvent og følger gjennom hele siden.

Bilder

Nettstedet har mer fokus på bildebruk enn tekst. Som regel så brukes det enkeltstående bilder som presenterer barna i forskjellige alder og i forskjellige livssituasjoner. På en monoton bakgrunn er bildene veldig godt synlig, de trekker oppmerksomhet og brukes som blikkfang.

Typografi

Bruk av tekst på sidene er veldig begrenset. Det brukes korte setninger med lite tekst. Det er kjent at de færreste leser større mengder av tekst på skjermen (i følge mediedesign boka). Derfor står bildene i fokus og forteller i dette tilfellet mer enn det en tekst kan gjøre. Når det er sagt er det brukt en morsom, barnevennlig og lekende font på overskriftene og knappene. Selve font på bodyskrift er i kontrasten mer tydelig, voksen og godt lesbar.

Video og animasjoner

Det er ingen video eller lyd på denne nettsiden, siden er bygd opp med flash. Animasjon: Når man åpner siden (startsiden) kommer 4 ruter i 3 ulike størrelser flygende fram (molo) + (rød hånd). Teksten kommer også flygende inn samtidig. Fin layout på forsiden.

Bakgrunn

Den ytterste bakgrunnen i skjermbildet er hvit og selve sidens innhold har rektangulær form. Det passer bra at bakgrunnen er hvit, da kommer selve siden som hovedsaklig går i lyseblått bedre fram. Dette gjør siden enkel, stilren og fin.

Fotografiene kommer bra fram og blir blikkfanget på siden når bakgrunnen er hvit og enkel.

Konklusjon

Molo – Et helt unikt barnetøymerke med massevis av crazy trykk, glade farger, kule fasonger og god kvalitet. Denne nettsiden er skapt for å profilere og markedsføre den. Ved hjelp av store fargerike bilder og spennende flash elementer klarer designeren å formidle merkets ideologi til brukere. Oversiktlig struktur, spennende layout og gode navigeringsmulighetene gjør siden brukervennlig og interessant.

Nettstedet har en bra, fin og ryddig design og layout og navigasjonen fungerer bra.

Andre positive momenter ved nettstedet er at det er glad stemning og liv i siden.

Fotoene og fargene spiller en viktig rolle, for det er de som skaper nysgjerrighet og lyst til å bla gjennom sidene.

Helhetsinntrykket vårt er at dette er ei bra nettside som fungerer greit.

Litteraturliste

Mediedesign 3.0 av Stein Holmboe Erichsen

GAN Aschehoug, Oslo 2007

Reklamer