Denne “Webanalysen” (formal og innholdsanalyse av et nettsted) er en skriftlig oppgave ved “Digital mediedesign” som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Våren 2009

Formal- og innholdsanalyse av et nettstedNotodden Blues Festival
Gruppe 7:

Innledning

Vi har valgt å se på Notodden Blues Festivals hjemmeside. Dette er en organisasjon vi kjenner begge to, fra forskjellige sider. NBF berører hele lokalsamfunnet Notodden på en eller annen måte, slik at det er interessant å se hvordan festivalen markedsføres utenfor Notodden.

Hva er produktet?

Eier

Notodden Blues Festival – en frivillig organisasjon som omsetter for flere millioner årlig. Festivalen har et stort dugnadsapparat med rundt 600 frivillige og 4 årsverk.

Hensikt

Nå ut til målgruppene med informasjon om festivalen, billetter, informasjon til presse, om bluesseminar, bluesbyen Notodden, hvilke partnere som er involvert og programmet.

Målgrupper

Publikum, frivillige, samarbeidspartnere, ungdom som er interessert i blues (bluesseminar), musikere og presse, både nasjonalt og internasjonalt.

Profil

Hjemmesidens profil går i brun- oransjefarger og har med den legendariske logoen og mikrofonen. Disse to elementene har vært med festivalen de siste 20 årene.

Hvordan produktet virker?

Informasjonsdesign

Informasjonen er delt opp i logiske enheter. Se menystrukturen.

F. eks Program 2008 er et hovedemne med et oppsatt hierarki etter viktighet og sammenheng. Når man klikker på denne lenken må man ”dypdykke” på neste side for å få mer detaljert info.

Struktur

Strukturen er hierarkisk med mange undersider, og bygget opp etter ovenstående prinsipp for informasjonsdesign.

Multimedia

Nettstedet har ingen egen programvare for multimediaopptak, men linker til YouTube.

Interaktivitet

Hjemmesiden benytter interaktivitet til å melde seg på nyhetsbrev, muligheter for å melde seg som dugnadsarbeider, påmelding til bluesseminar for ungdom og nettbutikk.

Navigering

Nettstedet har en grei global meny vertikalt på vestre side som ikke overstiger 20 % av siden. Denne er også konstant for alle sidene. Undersidene har også menyer, disse ligger horisontalt under hovedmenyen. Menyene på undersidene kan fort forvirre brukeren/virke unødvendige da de i mange tilfeller er et direkte speilbilde av sidens innhold.

Funksjonalitet

Funksjonaliteten er bra i forhold til menyen på hovedsiden. Man har en hjemknapp øverst i høyre hjørne som går igjen på alle sider og gjør at man hele tiden kan komme tilbake til hjemmesiden. Dermed slipper den besøkende å tenke på hvordan skal man komme tilbake til hovedsiden. Vi har testet siden i flere nettlesere og oppdaget at i Firefox og Opera kan man også klikke på logoen øverst i midten for å komme tilbake til hjemmesiden. Dette kan man også gjøre i Explorer, men her vil ikke pekeren bli aktiv (hånd). Noen eksterne linker åpner seg i nytt vindu slik at du blir dirigert vekk fra festivalens hjemmeside (åpner seg i et nytt vindu).  Igjen er det forskjell på de forskjellige nettleserne, Explorer åpner i nytt vindu mens Firefox åpner en ny fane.

Hvordan produktet ser ut?

Grafisk profil

Den grafiske profilen har en bakgrunn bestående av en ”tapet” av rosemalt-lignende elementer med mikrofonen i senter. Ellers består hjemmesiden av en toppmeny med tyngdepunkt på venstre side plassert vertikalt, et midtfelt med hvit bakgrunn for skrift og en høyremeny for seminar og shop. Alt dette er sentrert i en tabell. Toppmenyen og høyremenyen er uforandret uansett hvilke sider man går inn på. Det er altså bare det hvite feltet som er redigerbart.

Layout

Nettstedet bruker logoelementer i sin layout og har dessuten lagt til en rad av hvite menneskeskygger øverst og sorte skygger nederst i det hvite feltet. Det brytes med tradisjonelle journalistiske prinsipper ved at det ofte mangler ingress på undersidene. Undersidene har ofte mye tekst som riktignok er delt opp i avsnitt, men linjelengden er veldig lang slik at det blir lite luft på siden. Brukerne leser ikke sidene, men skanner dem, og det betyr at mye av informasjonen går tapt når teksten presenteres på denne måten. Nettstedet har en fast celle i bunnen med linker til sponsorer.

Layout på linkene i hovedmenyen er ikke ensartet. Det veksler mellom gul og oransje skrift, men uten et spesielt system. Når man går ned i det hvite, redigerbare feltet er det brukt roll-over effekt.  Nettstedet bruker også mye ”Les mer” for å aktivere linker.

Farger, skrifttype og størrelse

Nettstedet bruker sort skrift på hvit bakgrunn i det hvite, redigerbare feltet. Skrifttypen er Sans Serif gjennomgående på hele nettstedet. Når det gjelder skriftstørrelse varierer denne over hele nettstedet. Fargene er som tidligere nevnt brun/oransje og gjennomført over hele nettstedet.

Bilder

Nettstedet bruker mye bilder. Bildene er av varierende størrelse, noe som av og til forstyrrer skjermbildet. De klikkbare bildene er mindre, men ikke like. Dette gjør at teksten kommer helt opp i bildet og er ikke på linje. Dette gir et litt rotete inntrykk.

Video og animasjoner, bakgrunn

Videoene er som tidligere nevnt lagt ut via YouTube, animasjoner benyttes ikke og bakgrunn har vi tidligere beskrevet.

Konklusjon

Analysen av nettstedet er laget onsdag 15. april. Ved kontakt med festivalen fikk vi beskjed om at nye sider lanseres fredag 17. april. Den nye siten er ikke helt komplett og nettstedet er totalt forandret, så skal vi analysere den nye siten må vi gjøre hele analysen på nytt. Ettersom vi følte at vi hadde jobbet godt med den ”gamle” siten og den nye er så vidt endret velger vi å holde oss til den ”gamle” og kun kort kommentere den nye siten. Url-en til den gamle siten finnes på forsiden og her: http://dev.websys.no/SUInstanser/notodden/nbf/websider

Den nye siten er totalt forandret både i farger og oppbygging. Noen grafiske elementer er gjenbrukt slik at man har gjenkjennelseselementet. Ellers er siten veldig uferdig og mange av elementene i den globale menyen er tomme når man klikker på dem. Det kan synes som om webutvikleren har ”slått” til med det som fins av virkemidler i webpublisering, og resultatet virker foreløpig litt rotete.

Når vi går tilbake til den ”gamle” siten er den største feilen ved denne nettsiden, slik vi ser det, at den ikke finnes på engelsk. Festivalen har som en tidlig visjon (se vedlagt pdf) at den skal bli Europas beste bluesfestival, da synes det meget merkelig at sidene ikke er oversatt til engelsk. Dette er også uheldig med tanke på alle de utenlandske artistene, publikum og presse som besøker festivalen.

Når det gjelder skriftstørrelse varierer denne på sidene. Dette er uheldig med tanke på en ensartet design.

Positivt med nettstedet er at menystrukturen står på samme sted hele tiden, den ”hopper” ikke. Negativt med menystrukturen er at man ikke kan se hvilke lenker som er besøkt, de skifter ikke farge.  Ellers opplevde vi at menyene på den globale menyen endret seg etter hvilke punkter man var inne på. Klikket man på ”Kontakt oss” bytter ”Kontakt oss” plass med ”Nyhetsbrev”. Dette kan fort virke litt forstyrrende.

Det finnes ikke Sitemap og heller ikke et felt for å søke seg frem til informasjon. Dette er en stor svakhet med så mange underliggende sider. Den besøkende skal slippe å tenke på ”Hvor finner jeg informasjon”.  Alle lenker er opplagt klikkbare, det betyr at vi slipper å ”tenke”. Men når vi klikker på en lenke enkelte steder, så kommer vi ikke videre og da må vi tenke: Hvor finner jeg denne informasjonen.

Når det gjelder brukeropplevelse så vekker siten tillit, den utgir seg ikke for noe den ikke er – har ingen skjult agenda. Den gir informasjon som er relevant for de som er interessert i festivalen. Vi syns allikevel siten kunne vært mer strømlinjeformet og bedre gjennomarbeidet så det hadde blitt bedre flyt på hele siten.

Kilder

Erichsen, Stein H. (2006) Mediedesign 3.0: bilde, tekst, lyd. 3. utg., Oslo, GAN forlag
ISBN 978-82-492-0844-9

Vedlegg

Visjon 2005, pdf dokument med utdrag fra NBFs Blueshåndbok 2006

Visjon 2005

Notodden Blues Festival – Europas Største Bluesopplevelse

1. Programkvalitet og Festivalprofil

Målsetting: Videreutvikle festivalens musikalske profil kombinert med unike og utradisjonelle festivalopplevelser.

Idégrunnlag: Mangfold, høy kvalitet, nytenking, eksperimentering, god regi.

Hovedstrategi: Videreutvikle eksisterende arrangementer samt utvikle nye arrangementskonsepter.

Arbeidsområde: Utvikle programarbeidet i tråd med visjonen.

2. Samarbeid / samarbeidspartnere

Målsetting: Knytte forretningsmessige samarbeidspartnere nærmere NBF.

Idégrunnlag: Samarbeid er nøkkelen til suksess.

Hovedstrategi: Ha forpliktende samarbeid med sentrale aktører.

Arbeidsområde: Definere prosjekter med strategiske samarbeidspartnere og videreutvikle samarbeidet.

3. Kompetanse, opplæring

Målsetting: Øke og ivareta kompetansen i alle ledd av organisasjonen.

Idégrunnlag: Økt kompetanse gir trygghet, klarere ansvarsfordeling, reelt demokrati og konkurransedyktighet.

Hovedstrategi: Tilby en intern opplæringsplan tilpasset alle nivåer i NBF.

Arbeidsområde: Utvikle et kurstilbud i henhold til opplæringsplanen.

4. Profesjonalisering

Målsetting: Utføre alle arbeidsoppgaver på en mer profesjonell måte.

Idégrunnlag: Økt aktivitet og flere satsningsområder krever profesjonalisering.

Hovedstrategi: I større grad benytte kompetansen hos våre samarbeidspartnere, styrke prosjektorganiseringen og etablere egne selskaper.

Arbeidsområde: Definere arbeidsområder som bør profesjonaliseres, utarbeide en tiltaksplan.

5. Merkevarebygging

Målsetting: Befeste NBFs markedsposisjon i den internasjonale bluesverden.

Idégrunnlag: NBF må hele tiden være i folks bevissthet for å beholde vår posisjon på festivalkartet.

Hovedstrategi: Utarbeide en merkevarestrategi for NBF.

Arbeidsområde: Vurdere etablering av en enhet eller et selskap med ansvar for markedsføring.

6. Bluesbyen Notodden

Målsetting: Bidra til en levende bluesby hele året.

Idégrunnlag: En levende bluesby med spennende helårsaktiviteter vil være et klart konkurransefortrinn for NBF.

Hovedstrategi: I samarbeid med andre aktører utvikle spennende helårsaktiviteter og bidra til å realisere Jernverket bok- og blueshus.

Arbeidsområde: Ta initiativ til å samordne bluesaktivitetene i Notodden, delta i arbeidet til EBS og øke medlemsdeltagelsen gjennom året.

Reklamer